บริการเช่าหลักทรัพย์ประกันตัว เพื่อทุกท่าน ราคา ร้อยละเท่าไหร่ หากต้องการใช้บริการหลักทรัพย์ประกันตัว เช่น นครนายก , สมุทรปราการ , สระบุรี , ระยอง , ฉะเชิงเทรา , ชลบุรี , ปทุมธานี , นครปฐม , ราชบุรี , กรุงเทพมหานคร เป็นต้น เมื่อท่านตกเป็นผู้ต้องหาในชั้นพนักงานสอบสวนหรือเมื่อถูกศาลฟ้องท่านมีสถานภาพเป็นจำเลย เมื่อนั้นท่านจำเป็นที่จะต้องใช้หลักทรัพย์เพื่อทำการประกันตัวให้ท่านมีอิสรภาพและสามารถออกไปใช้ชีวิตเป็นปกติเหมือนคนทั่วไปได้แทนที่จะมานั่งแต่ว่าอยู่ในคุกหาเงินก็ไม่ได้ ทำมาหากินก็ไม่ได้ อีกประเด็นคือท่านนั้นจะได้มีเวลาไปแต่งตั้งทนายความและเตรียมการต่อสู้คดีในกรณีที่ท่านมีข้อต่อสู้หรือท่านไม่ยอมรับว่าได้กระทำความผิดจริงตามที่ท่านถูกฟ้องมาไม่ว่าในประเด็นใดก็ตาม

แต่อย่างไรก็แล้วแต่ในเรื่องการเช่าหลักทรัพย์หรือการประกันตัวให้คิดถึงเรา ให้คำปรึกษาด้านหลักทรัพย์ประกันตัวทุกท่าน ถามได้ทั้งเรื่องประกันตัวว่าเราคิด ร้อยละเท่าไหร่ และเรื่องกฎหมาย โดยสำหรับข้อหาต่างๆนั้นมีอัตราหลักทรัพย์ที่ใช้ประกันตัวแตกต่างกันออกไปตามตารางข้างล่างนี้ โดยสำหรับอัตราการใช้หลักทรัพย์ที่แท้จริงให้สอบถามกับศาลที่ท่านถูกฟ้องอีกครั้งเพื่อความแน่นอนชัดเจน ในการประกัน

คำแนะนำ เช่าหลักทรัพย์ประกันตัว เมื่อมีคดีความเกิดขึ้น

1.ดูก่อนว่าถูกตั้งข้อหาว่าอะไร ผิดตามกฎหมายมาตราไหน
2.ถามเจ้าหน้าที่ว่าใช้หลักทรัพย์เป็นเงินสดกี่บาท หรือถ้าใช้ประเภทอื่นกี่บาท
3.เมื่อได้ตัวเลขที่แน่ชัด จึงค่อยมาทำการหาเช่าหลักทรัพย์ถ้าตนเองมีหลักทรัพย์ของตนเองก็ใช้ของตนเองเลยประหยัดที่สุด
4.แต่ถ้าไม่มีให้หาผู้ให้บริการประกันต่างๆ สอบถามเงื่อนไขให้ชัดเจน จะได้รู้ว่าต้องทำอะไรต่อไป
5.เงินพอไม่พออย่างไรค่อยแก้ปัญหากันไป
6.สุดท้ายขอให้ทุกท่านโชคดี

ราคาหลักทรัพย์ประกัน เบื้องต้น

ข้อหา ที่ต้องเช่าหลักทรัพย์ อัตราเช่าหลักทรัพย์ประกันตัว (บาท)
1. กรรโชก 90,000-100,000
2. วิ่งราวทรัพย์ (ป.อาญา มาตรา336) 90,000-200,000
3. ซ่องโจร (ป.อาญา มาตรา211) 10,000-60,000
4. เบิกความเท็จ 90,000-100,000
5. ประกัน คดีปลอมเอกสาร 50,000-150,000
6. หมิ่นประมาท (ป.อาญา มาตรา326) 30,000-50,000
7. ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย(ป.อาญา มาตรา291) 120,000-150,000
8. พ.ร.บ.โรงงาน 20,000-150,000
9. ทำร้ายผู้อื่นถึงแก่ความตาย(ป.อาญา มาตรา290) 180,000-200,000
10. ฆ่าผู้อื่น (ป.อาญา มาตรา288) 500,000
11. พรากผู้เยาว์ 150,000-200,000
12. ฟ้องเท็จ 90,000
13. หน่วงเหนี่ยวกักขัง 80,000-90,000
14. พ.ร.บ.ป่าไม้ 100,000-200,000
15. ทำร้ายผู้อื่น (ป.อาญา มาตรา295) 40,000-150,000
16. วางเพลิง 100,000-500,000
17. เจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่มิชอบ 120,000
18. รับของโจร (ป.อาญา มาตรา357) 90,000-180,000
19. พ.ร.บ.การทำงานของคนต่างด้าว 50,000
20. พ.ร.บ.วัตถุออกฤทธิ์ 10,000-200,000
21. เรียกค่าไถ่ 400,000-500,000
22. อนาจาร (ป.อาญา มาตรา278) 120,000-500,000
23. ปลอมเงินตรา 300,000
24. พ.ร.บ.จัดหางาน 200,000
25. พ.ร.บ.ยา 50,000-300,000
26. พยายามฆ่า 300,000
27. ให้สินบนเจ้าพนักงาน (ป.อาญา มาตรา144) 90,000
28. ฉ้อโกง (ป.อาญา มาตรา341) 50,000-100,000
29. ประกันคดี ยักยอก (ป.อาญา มาตรา352) 40,000-90,000
30. พ.ร.บ.อาวุธปืน 10,000-300,000
31. ข่มขืน (ป.อาญา มาตรา276) 200,000-500,000
32. บุกรุก (ป.อาญา มาตรา362) 90,000
33. พ.ร.บ.แรงงาน 200,000
34. ชิงทรัพย์ (ป.อาญา มาตรา339) 150,000-500,000
35. ทำให้เสียทรัพย์ (ป.อาญา มาตรา358) 50,000-120,000
36. ปล้นทรัพย์ (ป.อาญา มาตรา340) 200,000-500,000
37. พ.ร.บ.ค้าประเวณี 200,000-300,000
38. พ.ร.บ.คนเข้าเมือง 30,000-150,000
39. ลักทรัพย์ (ป.อาญา มาตรา334) 90,000-180,000

ราคาหลักทรัพย์ ยาเสพติด

ข้อหาครอบครองแอมเฟตามีน
ไม่เกิน 10 เม็ด 10,000 บาท
เกิน 10 ถึง 14 เม็ด 20,000 บาท
-------------------------------------------------------------------------
ข้อหาจำหน่ายแอมเฟตามีนใช้หลักทรัพย์ประกันตัว ดังนี้
ไม่เกิน 10 เม็ด 350,000 บาท
เกิน 10 ถึง 50 เม็ด 500,000 บาท
เกิน 50 ถึง 100 เม็ด 800,000 บาท
เกิน 100 ถึง 150 เม็ด 2,000,000 บาท
เกิน 150 เม็ด ดุลยพินิจศาล
-------------------------------------------------------------------------
ข้อหาครอบครองกัญชา
ไม่เกิน 10 กรัม 10,000
เกิน 10 กรัม - 500 กรัม 50,000
เกิน 500 กรัม - 1 กิโลกรัม 100,000
เกิน 1 กิโลกรัมขึ้นไป ดุลยพินิจศาล
-------------------------------------------------------------------------
ข้อหาจำหน่ายกัญชาหลักทรัพย์ ใช้
ไม่เกิน 500 กรัม 100,000 บาท
เกิน 500 กรัม - 1 กิโลกรัม 200,000 บาท
เกิน 1 กิโลกรัมขึ้นไป ดุลยพินิจศาล

 

โดยในการเช่าหลักทรัพย์ และการประกันตัวนั้น ใช้หลักทรัพย์ที่แท้จริงกี่บาท และ เราคิด ร้อยละเท่าไหร่ และพื้นที่บริการเช่น นนทบุรี , นครราชสีมา , สระบุรี , ฉะเชิงเทรา , สมุทรปราการ , เชียงใหม่ , ปทุมธานี  เป็นต้น ให้สอบถามหลักทรัพย์ประกันตัว ที่ศาลที่ท่านจะทำการประกันตัวอีกทีหนึ่ง เพื่อความแน่นอน ตรวจสอบข้อมูลด้วย เพราะว่าแต่ละที่อาจจะมีความแตกต่างกันออกไป

ประเภทของหลักทรัพย์ประกันตัว ที่ใช้ได้

1. เงินสด , พันธบัตรรัฐบาล
2. โฉนดที่ดิน
3. ตำแหน่ง(ต้องเป็นญาติเท่านั้นและตรวจสอบดีๆ เพราะบางศาลไม่รับ - เงื่อนไขเยอะ)
4. กรมธรรพม์อิสรภาพ

เรื่องหลักทรัพย์และประกันตัว ใช้เวลาดำเนินการ

ขั้นตอนต่างๆ ในการเช่าหลักทรัพย์ หรือการประกันตามข้างบนนี้ต้องใช้เวลาในการดำเนินงาน ประกันตัว ดังนั้นเพื่อความเรียบร้อยของงาน และเพื่อประโยชน์ของท่านเอง กรุณาเตรียมตัวล่วงหน้า ถ้าเป็นไปได้จะดีที่สุด อย่าฉุกละหุกมากเพราะตัวท่านเองจะเสียเปรียบ เพราะว่าไม่มีโอกาสได้เลือกหลักทรัพย์หรือผู้ประกันเยอะ แต่ละที่ การให้บริการหรือเงื่อนไขคล้ายกัน แต่อาจจะมีบางอย่างแตกต่างกันออกไปบ้าง ท่านเป็นผู้ใช้บริการในการหาหลักทรัพย์ประกันตัว ท่านจึงเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตัดสินใจถามนายประกันให้ดี

ด้วยความปรารถนาดีจาก เช่าหลักทรัพย์ประกัน

แล้วทำไมเราต้องมีการประกันตัวกันด้วยนะ http://nitilaw.com/รับประกันตัวผู้ต้องหา/