สำหรับค่าจ้างทนายในคดีแพ่ง หรือคดีอาญา หรือในคดีหมิ่นประมาทหรือถ้าจะจ้างทนายมาไกล่เกลี่ย คิดราคาเท่าไหร่กันบ้าง
ในเรื่องของคดีความเรามีโอกาสเป็นคู่ความได้ทั้งเป็นโจทก์หรือจำเลย
สำหรับกรณีเป็นโจทก์ในคดีอาญา สามารถดำเนินคดีโดยการฟ้องตรงต่อศาลหรือแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนและ พนักงานอัยการ เป็นผู้ฟ้องดำเนินคดีต่อไป
สำหรับกรณีเป็นจำเลยในคดีอาญา ท่านอาจ เป็นจำเลยหรือเป็นผู้ต้องหาได้โดยการที่เจ้าทุกข์แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนหรือผู้เสียหายฟ้องตรงต่อศาล

สำหรับค่าจ้างทนายในคดีอาญา

ทนายรับดูแลคดีอาญา

ในชั้นสอบสวน ทนาย ช่วยดูแลการให้การของผู้ต้องหา
ให้คำปรึกษา คดีอาญา
ทนายประกันตัวผู้ต้องหา ยื่นคำร้องประกันตัว
ในคดีอาญา ทนายรับว่าความ
อุทธรณ์ฎีกา คดีอาญา

ราคาค่าดำเนินการทำคดีอาญา

ค่าจ้างทนาย คดีศาลชั้นต้น 49,000 บาทขึ้นไป
ค่าจ้างทนายคดีในชั้นศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกา 29,000 บาทขึ้นไป
ค่าทนายในชั้นสอบสวน, ชั้นโรงพัก 12,000 บาทขึ้นไป
ค่าทนายในการประกันตัว 7,000 บาทขึ้นไป

 

ทนายรับดำเนินการคดีแพ่ง

ปรึกษาคดีแพ่ง
ทำการยื่นฟ้อง(กรณีเป็นโจทก์)หรือ ยื่นคำให้การเพื่อต่อสู้คดีแพ่ง(กรณีเป็นจำเลย)
ทนายรับว่าความคดีแพ่ง
งานอุทธรณ์ หรือ ฎีกาคดีแพ่ง
ดำเนินการบังคับคดี

ทนายช่วยดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

 

ราคาค่าทำคดีแพ่ง

ค่าทนายเป็นโจทก์ยื่นฟ้อง คดีแพ่งในศาลชั้นต้น 39,000 บาทขึ้นไป
ค่าทนายเป็นจำเลย ยื่นคำให้การแก้ต่าง คดีแพ่งในศาลชั้นต้น 35,000 บาทขึ้นไป

ค่าทนายคดีแพ่งในชั้นศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกา 29,000 บาทขึ้นไป
ค่าทนายในชั้นบังคับคดี 12,000 บาทขึ้นไป (จากศาลชั้นต้นมีคำพิพากษา และโจทก์เป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาจึงต้องมีการบังคับคดีต่อไป)

ค่าทนายไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 15,000 บาท ขึ้นไป

 

ทั้งนี้ค่าจ้างทนายคดีแพ่งอาญา หรือทนายไกล่เกลี่ยจะมีราคาเท่าไหร่ ขึ้นอยู่ว่า คดีนั้นมีความยุ่งยากแค่ไหน มีพยานหลักฐานเกี่ยวข้องเยอะเพียงใด และ พื้นที่ทำงานห่างไกลแค่ไหน