สำนักงาน ทนายชลบุรี

รับว่าความคดีอาญา ยกตัวอย่างเช่น คดียักยอกทรัพย์ คดีฉ้อโกง คดีฉ้อโกงประชาชน คดีหมิ่นประมาท คดีหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา คดีปลอมแปลงเอกสาร คดียาเสพติด คดีเกี่ยวกับเช็ค

บริการรับว่าความคดีแพ่ง ยกตัวอย่างเช่น คดีจำนอง คดีล้มละลาย คดีที่ดิน คดีบัตรเครดิต  คดีค้ำประกัน  คดีแรงงาน คดีครอบครัว ฟ้องหย่า(โดยคำพิพากษาของศาล) ฟ้องขอรับรองบุตร ฟ้องขออำนาจปกครองบุตร ฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดู  ฟ้องแบ่งสินสมรส คดีมรดก ฟ้องแบ่งมรดก ฟ้องแบ่งกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ทางจำเป็น ทางภาระจำยอม  คดีครอบครองปรปักษ์ คดีละเมิด เรียกค่าเสียหายจากการทำละเมิดนั้น

ติดต่อ ทนายความชลบุรี

ศาลจังหวัดชลบุรี
ศาลแขวงชลบุรี
ศาลจังหวัดพัทยา
ศาลแขวงพัทยา
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี

 

จังหวัดชลบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 11 อำเภอ

1.อำเภอเมืองชลบุรี
2.อำเภอบางละมุง
3.อำเภอบ้านบึง
4.อำเภอพนัสนิคม
5.อำเภอศรีราชา
6.อำเภอสัตหีบ
7.อำเภอหนองใหญ่
8.อำเภอพานทอง
9.อำเภอเกาะสีชัง
10.อำเภอเกาะจันทร์
11.อำเภอบ่อทอง

 

ติดต่อพูดคุยกับทนายชลบุรี สอบถามเกี่ยวกับคดีทั้งคดีอาญา หรือคดีแพ่ง ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าท่านจะเป็นโจทก์ผู้เสียหายต้องการฟ้องคดี  หรือท่านเองถูกฟ้องคดีตกเป็นจำเลย โดยในจังหวัดชลบุรี มียุติธรรม อยู่ 2 ที่คือที่อำเภอเมืองจังหวัดชลบุรี และที่อำเภอพัทยาจังหวัดชลบุรี ดังรายละเอียดที่นำเสนอไปแล้วข้างต้น

ท่านมีข้อสงสัยกฎหมายประการใดพูดคุยสอบถามสำนักงานกฎหมาย ทนายชลบุรี ยินดีให้คำแนะนำให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย โดยทนาย

 

ติดต่อ ทนายความชลบุรี (สำนักงานหลักอยู่ที่กรุงเทพฯ แต่เราสามารถไปทำงานให้ท่านได้ที่ชลบุรี)

กดโทร : 081 189 5861


 

บทความ: รวมทั้งหมดคดีอาญาคดีแพ่งศาลเป็นจำเลยกฎหมายทั่วไป