สำนักงาน ทนายความ ชุมพร ให้บริการให้คำแนะนำทางด้านกฎหมาย คดีความต่างๆ คดีฉ้อโกงประชาชน คดีฟ้องขับไล่ คดีตั้งผู้จัดการมรดก คดีบัตรเครดิต คดียักยอก คดีความผิดเกี่ยวกับเช็ค คดียาเสพติด คดีฟ้องแบ่งมรดก คดีอาญา คดีครอบครัว คดีแพ่ง คดีฉ้อโกง โดย ทนาย ชุมพร

ศาลที่อยู่
1. ศาลจังหวัดชุมพรถนนอาภากร ตำบลนาชะอัง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
2. ศาลจังหวัดหลังสวนถนนหลังสวน ตำบลหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
3. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพรถนนปรมินทรมรรคา ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

 

จังหวัดชุมพร แบ่งการปกครองออกเป็น 8 อำเภอ

อำเภอตำบล
1. อำเภอเมืองชุมพรได้แก่ ตำบลบ้านนา , ตำบลวังใหม่ , ตำบลหาดทรายรี , ตำบลปากน้ำ , ตำบลนาทุ่ง , ตำบลนาชะอัง , ตำบลวิสัยเหนือ , ตำบลบางหมาก , ตำบลท่ายาง , ตำบลหาดพันไกร , ตำบลถ้ำสิงห์ , ตำบลทุ่งคา , ตำบลท่าตะเภา , ตำบลตากแดด , ตำบลบางลึก , ตำบลขุนกระทิง , ตำบลวังไผ่
2. อำเภอละแมได้แก่ ตำบลทุ่งคาวัด , ตำบลทุ่งหลวง , ตำบลละแม , ตำบลสวนแตง
3. อำเภอสวีได้แก่ ตำบลครน , ตำบลด่านสวี , ตำบลวิสัยใต้ , ตำบลสวี , ตำบลเขาค่าย , ตำบลท่าหิน , ตำบลทุ่งระยะ , ตำบลนาสัก , ตำบลนาโพธิ์ , ตำบลปากแพรก , ตำบลเขาทะลุ
4. อำเภอปะทิวได้แก่ ตำบลชุมโค , ตำบลเขาไชยราช , ตำบลปากคลอง , ตำบลบางสน , ตำบลดอนยาง , ตำบลทะเลทรัพย์ , ตำบลสะพลี
5. อำเภอท่าแซะได้แก่ ตำบลรับร่อ , ตำบลทรัพย์อนันต์ , ตำบลคุริง , ตำบลสองพี่น้อง , ตำบลหงษ์เจริญ , ตำบลหินแก้ว , ตำบลสลุย , ตำบลท่าข้าม , ตำบลนากระตาม , ตำบลท่าแซะ
6. อำเภอหลังสวนได้แก่ ตำบลหลังสวน , ตำบลหาดยาย , ตำบลปากน้ำ , ตำบลนาขา , ตำบลพ้อแดง , ตำบลแหลมทราย , ตำบลบ้านควน , ตำบลบางน้ำจืด , ตำบลวังตะกอ , ตำบลบางมะพร้าว , ตำบลนาพญา , ตำบลขันเงิน , ตำบลท่ามะพลา
7. อำเภอทุ่งตะโกได้แก่ ตำบลปากตะโก , ตำบลช่องไม้แก้ว , ตำบลตะโก , ตำบลทุ่งตะไคร
8. อำเภอพะโต๊ะได้แก่ ตำบลปังหวาน , ตำบลพะโต๊ะ , ตำบลปากทรง , ตำบลพระรักษ์

 

ทนายรับว่าความทั่วราชอาณาจักร พูดคุยกับทนายเบื้องต้น
โปรดโทรติดต่อทนาย