สำนักงาน ทนายความ นครปฐม ให้บริการให้คำแนะนำทางด้านกฎหมาย คดีความต่างๆ คดีแพ่ง คดีอาญา คดีฉ้อโกง คดีฉ้อโกงประชาชน  คดีความผิดเกี่ยวกับเช็ค คดียาเสพติด คดีครอบครัว คดีฟ้องแบ่งมรดก คดีตั้งผู้จัดการมรดก คดีฟ้องขับไล่ คดีบัตรเครดิต คดียักยอก โดย ทนาย นครปฐม

 

ศาลที่อยู่
1. ศาลแขวงนครปฐมถนนเทศา อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
2. ศาลจังหวัดนครปฐมถนนเทศา อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
3. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐมตำบลหนองดินแดง อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

 

จังหวัดนครปฐม แบ่งการปกครองออกเป็น 7 อำเภอ

อำเภอตำบล
1. อำเภอเมืองนครปฐมได้แก่ ตำบลดอนยายหอม , ตำบลวังเย็น , ตำบลถนนขาด , ตำบลลำพยา , ตำบลห้วยจรเข้ , ตำบลบ่อพลับ , ตำบลสนามจันทร์ , ตำบลหนองงูเหลือม , ตำบลบ้านยาง , ตำบลบางแขม , ตำบลสระกะเทียม , ตำบลพระประโทน , ตำบลพระปฐมเจดีย์ , ตำบลสวนป่าน , ตำบลมาบแค , ตำบลนครปฐม , ตำบลสามควายเผือก , ตำบลตาก้อง , ตำบลธรรมศาลา , ตำบลโพรงมะเดื่อ , ตำบลทุ่งน้อย , ตำบลหนองปากโลง , ตำบลวังตะกู , ตำบลหนองดินแดง , ตำบลทัพหลวง
2. อำเภอดอนตูมได้แก่ ตำบลบ้านหลวง , ตำบลห้วยพระ , ตำบลดอนรวก , ตำบลสามง่าม , ตำบลลำลูกบัว , ตำบลห้วยด้วน , ตำบลลำเหย , ตำบลดอนพุทรา
3. อำเภอพุทธมณฑลได้แก่ ตำบลมหาสวัสดิ์ , ตำบลศาลายา , ตำบลคลองโยง
4. อำเภอนครชัยศรีได้แก่ ตำบลวัดสำโรง , ตำบลโคกพระเจดีย์ , ตำบลพะเนียด , ตำบลท่าตำหนัก , ตำบลวัดแค , ตำบลท่าพระยา , ตำบลท่ากระชับ , ตำบลลานตากฟ้า , ตำบลบางพระ , ตำบลศรีมหาโพธิ์ , ตำบลดอนแฝก , ตำบลศรีษะทอง , ตำบลบางแก้ว , ตำบลไทยาวาส , ตำบลบางแก้วฟ้า , ตำบลวัดละมุด , ตำบลสัมปทวน , ตำบลขุนแก้ว , ตำบลนครชัยศรี , ตำบลห้วยพลู , ตำบลบางกระเบา , ตำบลแหลมบัว , ตำบลบางระกำ , ตำบลงิ้วราย
5. อำเภอบางเลนได้แก่ ตำบลบางภาษี , ตำบลบางเลน , ตำบลบัวปากท่า , ตำบลไผ่หูช้าง , ตำบลนิลเพชร , ตำบลบางหลวง , ตำบลนราภิรมย์ , ตำบลไทรงาม , ตำบลดอนตูม , ตำบลหินมูล , ตำบลลำพญา , ตำบลบางไทรป่า , ตำบลบางระกำ , ตำบลบางปลา , ตำบลคลองนกกระทุง
6. อำเภอกำแพงแสนได้แก่ ตำบลดอนข่อย , ตำบลรางพิกุล , ตำบลหนองกระทุ่ม , ตำบลทุ่งบัว , ตำบลสระสี่มุม , ตำบลทุ่งลูกนก , ตำบลทุ่งขวาง , ตำบลวังน้ำเขียว , ตำบลห้วยม่วง , ตำบลทุ่งกระพังโหม , ตำบลกระตีบ , ตำบลสระพัฒนา , ตำบลกำแพงแสน , ตำบลห้วยขวาง , ตำบลห้วยหมอนทอง
7. อำเภอสามพรานได้แก่ ตำบลคลองจินดา , ตำบลคลองใหม่ , ตำบลสามพราน , ตำบลท่าข้าม , ตำบลบางช้าง , ตำบลบ้านใหม่ , ตำบลท่าตลาด , ตำบลตลาดจินดา , ตำบลทรงคนอง , ตำบลบางเตย , ตำบลบางกระทึก , ตำบลอ้อมใหญ่ , ตำบลหอมเกร็ด , ตำบลไร่ขิง , ตำบลยายชา , ตำบลกระทุ่มล้ม

โทรสอบถามทนายและพูดคุยข้อเท็จจริงเบื้องต้น โปรดให้ข้อมูลอย่างถูกต้องชัดเจน และตรงไปตรงมา เพื่อว่าทนายความจะได้นำข้อมูลนั้นไปทำการ วิเคราะห์ตามขั้นตอนของกฎหมาย และจะให้คำแนะนำแก่ท่านได้ถูกต้อง

ทนายรับว่าความทั่วราชอาณาจักร พูดคุยกับทนายเบื้องต้น
โปรดโทรติดต่อทนาย