สำนักงานทนายความปทุมธานี ให้บริการให้คำแนะนำทางด้านกฎหมาย คดีความต่างๆ คดีแพ่ง คดีอาญา คดีฉ้อโกง คดีฉ้อโกงประชาชน  คดีความผิดเกี่ยวกับเช็ค คดียาเสพติด คดีครอบครัว คดีฟ้องแบ่งมรดก คดีตั้งผู้จัดการมรดก คดีฟ้องขับไล่ คดีบัตรเครดิต คดียักยอก โดย ทนายความปทุมธานี

 

ศาลจังหวัดปทุมธานี

ศาลจังหวัดธัญบุรี
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี

 

จังหวัดปทุมธานี แบ่งการปกครองออกเป็น 7 อำเภอคือ

อำเภอ ตำบล
1. อำเภอเมืองปทุมธานี ได้แก่ ตำบลบางเดื่อ , ตำบลบางพูด , ตำบลบางกะดี , ตำบลบ้านกระแชง , ตำบลสวนพริกไทย , ตำบลบ้านฉาง , ตำบลบางปรอก , ตำบลบางขะแยง , ตำบลบ้านใหม่ , ตำบลบ้านกลาง , ตำบลบางหลวง , ตำบลบางคูวัด , ตำบลหลักหก , ตำบลบางพูน
2. อำเภอลำลูกกา ได้แก่ ตำบลบึงคำพร้อย , ตำบลคูคต , ตำบลลำไทร , ตำบลลาดสวาย , ตำบลบึงทองหลาง , ตำบลบึงคอไห , ตำบลลำลูกกา , ตำบลพืชอุดม
3. อำเภอคลองหลวง ได้แก่ ตำบลคลองสาม , ตำบลคลองหนึ่ง , ตำบลคลองหก , ตำบลคลองสอง , ตำบลคลองสี่ , ตำบลคลองห้า , ตำบลคลองเจ็ด
4. อำเภอหนองเสือ ได้แก่ ตำบลบึงบอน , ตำบลศาลาครุ , ตำบลบึงชำอ้อ , ตำบลนพรัตน์ , ตำบลบึงบา , ตำบลหนองสามวัง , ตำบลบึงกาสาม
5. อำเภอสามโคก ได้แก่ ตำบลท้ายเกาะ , ตำบลสามโคก , ตำบลบ้านงิ้ว , ตำบลเชียงรากใหญ่ , ตำบลคลองควาย , ตำบลบางเตย , ตำบลบางกระบือ , ตำบลบ้านปทุม , ตำบลเชียงรากน้อย , ตำบลบางโพธิ์เหนือ , ตำบลกระแชง
6. อำเภอธัญบุรี ได้แก่ ตำบลบึงยี่โถ , ตำบลบึงน้ำรักษ์ , ตำบลบึงสนั่น , ตำบลประชาธิปัตย์ , ตำบลรังสิต , ตำบลลำผักกูด
7. อำเภอลาดหลุมแก้ว ได้แก่ ตำบลคูขวาง , ตำบลคูบางหลวง , ตำบลลาดหลุมแก้ว , ตำบลหน้าไม้ , ตำบลคลองพระอุดม , ตำบลระแหง , ตำบลบ่อเงิน

 

แต่ถ้าต้องการเช่าหลักทรัพย์ ดูที่ https://nitilaw.com/เช่าหลักทรัพย์ประกันตัว/


 

บทความ: รวมทั้งหมดคดีอาญาคดีแพ่งศาลเป็นจำเลยกฎหมายทั่วไป