สำนักงานทนายความปราจีนบุรี ให้บริการให้คำแนะนำทางด้านกฎหมาย คดีความต่างๆ คดีแพ่ง คดีอาญา คดีฉ้อโกง คดีฉ้อโกงประชาชน  คดีความผิดเกี่ยวกับเช็ค คดียาเสพติด คดีครอบครัว คดีฟ้องแบ่งมรดก คดีตั้งผู้จัดการมรดก คดีฟ้องขับไล่ คดีบัตรเครดิต คดียักยอก โดย ทนายความปราจีนบุรี

 

ศาลจังหวัดปราจีนบุรี
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี

จังหวัดปราจีนบุรีแบ่งการปกครองออกเป็น 7 อำเภอ

อำเภอตำบล
1. อำเภอเมืองปราจีนบุรีได้แก่ ตำบลท่างาม , ตำบลเนินหอม , ตำบลดงขี้เหล็ก , ตำบลบางบริบูรณ์ , ตำบลรอบเมือง , ตำบลบ้านพระ , ตำบลโนนห้อม , ตำบลดงพระราม , ตำบลโคกไม้ลาย , ตำบลบางเดชะ , ตำบลหน้าเมือง , ตำบลไม้เค็ด , ตำบลวัดโบสถ์
2. อำเภอกบินทร์บุรีได้แก่ ตำบลลาดตะเคียน , ตำบลเมืองเก่า , ตำบลบ้านนา , ตำบลย่านรี , ตำบลวังดาล , ตำบลบ่อทอง , ตำบลวังท่าช้าง , ตำบลวังตะเคียน , ตำบลหนองกี่ , ตำบลกบินทร์ , ตำบลเขาไม้แก้ว , ตำบลหาดนางแก้ว , ตำบลนนทรี , ตำบลนาแขม
3. อำเภอประจันตคามได้แก่ ตำบลบ้านหอย , ตำบลดงบัง , ตำบลหนองแก้ว , ตำบลหนองแสง , ตำบลบุฝ้าย , ตำบลคำโตนด , ตำบลประจันตคาม , ตำบลเกาะลอย , ตำบลโพธิ์งาม
4. อำเภอนาดีได้แก่ ตำบลสะพานหิน , ตำบลบุพราหมณ์ , ตำบลสำพันตา , ตำบลแก่งดินสอ , ตำบลนาดี , ตำบลทุ่งโพธิ์
5. อำเภอศรีมหาโพธิได้แก่ ตำบลดงกระทงยาม , ตำบลสัมพันธ์ , ตำบลศรีมหาโพธิ , ตำบลหนองโพรง , ตำบลบ้านทาม , ตำบลหัวหว้า , ตำบลบางกุ้ง , ตำบลหาดยาง , ตำบลท่าตูม , ตำบลกรอกสมบูรณ์
6. อำเภอบ้านสร้างได้แก่ ตำบลบางยาง , ตำบลบางพลวง , ตำบลบางเตย , ตำบลบางขาม , ตำบลกระทุ่มแพ้ว , ตำบลบ้านสร้าง , ตำบลบางแตน , ตำบลบางปลาร้า , ตำบลบางกระเบา
7. อำเภอศรีมโหสถได้แก่ ตำบลโคกปีบ , ตำบลโคกไทย , ตำบลไผ่ชะเลือด , ตำบลคู้ลำพัน

 

ตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี

ถนนเทศบาลดำริ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25000

 1. สถานีตำรวจภูธรเมืองปราจีนบุรี
 2. สถานีตำรวจภูธรสระบัว
 3. สถานีตำรวจภูธรกบินทร์บุรี
 4. สถานีตำรวจภูธรวังขอนแดง
 5. สถานีตำรวจภูธรศรีมโหสถ
 6. สถานีตำรวจภูธรระเบาะไผ่
 7. สถานีตำรวจภูธรศรีมหาโพธิ
 8. สถานีตำรวจภูธรบ้านสร้าง
 9. สถานีตำรวจภูธรประจันตคาม
 10. สถานีตำรวจภูธรวังตะเคียน
 11. สถานีตำรวจภูธรนาดี