สำนักงานทนายความราชบุรี ให้บริการให้คำแนะนำทางด้านกฎหมาย คดีความต่างๆ คดีแพ่ง คดีอาญา คดีฉ้อโกง คดีฉ้อโกงประชาชน  คดีความผิดเกี่ยวกับเช็ค คดียาเสพติด คดีครอบครัว คดีฟ้องแบ่งมรดก คดีตั้งผู้จัดการมรดก คดีฟ้องขับไล่ คดีบัตรเครดิต คดียักยอก ทนายความราชบุรี

 

ศาลในจังหวัดราชบุรี

1.ศาลจังหวัดราชบุรี
2.ศาลแขวงราชบุรี
3.ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี

 

จังหวัดราชบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 10 อำเภอ

อำเภอตำบล
1. อำเภอเมืองราชบุรีได้แก่ ตำบลอ่างทอง , ตำบลพิกุลทอง , ตำบลท่าราบ , ตำบลคุ้งน้ำวน , ตำบลพงสวาย , ตำบลหน้าเมือง , ตำบลเจดีย์หัก , ตำบลคูบัว , ตำบลดอนตะโก , ตำบลหินกอง , ตำบลสามเรือน , ตำบลคุ้งกระถิน , ตำบลเขาแร้ง , ตำบลห้วยไผ่ , ตำบลน้ำพุ , ตำบลบางป่า , ตำบลบ้านไร่ , ตำบลหนองกลางนา , ตำบลเกาะพลับพลา , ตำบลโคกหม้อ , ตำบลดอนแร่ , ตำบลหลุมดิน
2. อำเภอบ้านโป่งได้แก่ ตำบลลาดบัวขาว , ตำบลบ้านโป่ง , ตำบลปากแรต , ตำบลท่าผา , ตำบลเบิกไพร , ตำบลเขาขลุง , ตำบลหนองอ้อ , ตำบลบ้านม่วง , ตำบลหนองกบ , ตำบลสวนกล้วย , ตำบลคุ้งพยอม , ตำบลกรับใหญ่ , ตำบลนครชุมน์ , ตำบลดอนกระเบื้อง , ตำบลหนองปลาหมอ
3. อำเภอสวนผึ้งได้แก่ ตำบลตะนาวศรี , ตำบลสวนผึ้ง , ตำบลท่าเคย , ตำบลป่าหวาย
4. อำเภอวัดเพลงได้แก่ ตำบลวัดเพลง , ตำบลเกาะศาลพระ , ตำบลจอมประทัด
5. อำเภอบ้านคาได้แก่ ตำบลหนองพันจันทร์ , ตำบลบ้านคา , ตำบลบ้านบึง
6. อำเภอบางแพได้แก่ ตำบลดอนคา , ตำบลโพหัก , ตำบลดอนใหญ่ , ตำบลวังเย็น , ตำบลวัดแก้ว , ตำบลหัวโพ , ตำบลบางแพ
7. อำเภอจอมบึงได้แก่ ตำบลด่านทับตะโก , ตำบลรางบัว , ตำบลเบิกไพร , ตำบลปากช่อง , ตำบลจอมบึง , ตำบลแก้มอ้น
8. อำเภอดำเนินสะดวกได้แก่ ตำบลดำเนินสะดวก , ตำบลขุนพิทักษ์ , ตำบลประสาทสิทธิ์ , ตำบลดอนกรวย , ตำบลดอนคลัง , ตำบลสี่หมื่น , ตำบลศรีสุราษฎร์ , ตำบลท่านัด , ตำบลบัวงาม , ตำบลตาหลวง , ตำบลดอนไผ่ , ตำบลแพงพวย , ตำบลบ้านไร่
9. อำเภอปากท่อได้แก่ ตำบลวัดยางงาม , ตำบลห้วยยางโทน , ตำบลยางหัก , ตำบลวังมะนาว , ตำบลหนองกระทุ่ม , ตำบลวันดาว , ตำบลบ่อกระดาน , ตำบลปากท่อ , ตำบลทุ่งหลวง , ตำบลดอนทราย , ตำบลป่าไก่ , ตำบลอ่างหิน
10. อำเภอโพธารามได้แก่ ตำบลหนองกวาง , ตำบลบ้านสิงห์ , ตำบลบ้านฆ้อง , ตำบลหนองโพ , ตำบลคลองตาคต , ตำบลเตาปูน , ตำบลดอนทราย , ตำบลดอนกระเบื้อง , ตำบลเจ็ดเสมียน , ตำบลธรรมเสน , ตำบลสร้อยฟ้า , ตำบลชำแระ , ตำบลนางแก้ว , ตำบลบางโตนด , ตำบลบ้านเลือก , ตำบลท่าชุมพล , ตำบลโพธาราม , ตำบลคลองข่อย , ตำบลเขาชะงุ้ม

 

ทนายรับว่าความทั่วราชอาณาจักร พูดคุยกับทนายเบื้องต้น
โปรดโทรติดต่อทนาย