สำนักงานทนายความลพบุรี ให้บริการให้คำแนะนำทางด้านกฎหมาย คดีความต่างๆ คดียักยอก คดีครอบครัว คดีแพ่ง คดีอาญา คดีบัตรเครดิต คดีฉ้อโกง คดีฉ้อโกงประชาชน คดีฟ้องขับไล่ คดีตั้งผู้จัดการมรดก คดียาเสพติด คดีความผิดเกี่ยวกับเช็ค คดีฟ้องแบ่งมรดก โดย ทนายลพบุรี

ศาลที่อยู่
1. ศาลแขวงลพบุรีถนนสุรสงคราม ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
2. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรีถนนนเรศวร ตำบลป่าตาล อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
3. ศาลจังหวัดลพบุรีถนนวิชาเยนทร์ ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
4. ศาลจังหวัดชัยบาดาลถนนสระบุรี – หล่มสัก ตำบลห้วยหิน อำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรี

 

 

จังหวัดลพบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 11 อำเภอ

รายชื่ออำเภอรายชื่อตำบล
1. อำเภอเมืองลพบุรีได้แก่ ตำบลงิ้วราย , ตำบลท่าศาลา , ตำบลสี่คลอง , ตำบลท่าแค , ตำบลโคกตูม , ตำบลโคกลำพาน , ตำบลโพธิ์ตรุ , ตำบลท่าหิน , ตำบลถนนใหญ่ , ตำบลกกโก , ตำบลท้ายตลาด , ตำบลเขาสามยอด , ตำบลโพธิ์เก้าต้น , ตำบลเขาพระงาม , ตำบลบางขันหมาก , ตำบลบ้านข่อย , ตำบลพรหมมาสตร์ , ตำบลนิคมสร้างตนเอง , ตำบลทะเลชุบศร , ตำบลตะลุง , ตำบลโคกกะเทียม , ตำบลดอนโพธิ์ , ตำบลป่าตาล , ตำบลโก่งธนู
2. อำเภอท่าหลวงตำบลซับจำปา , ตำบลแก่งผักกูด , ตำบลหัวลำ , ตำบลทะเลวังวัด , ตำบลหนองผักแว่น , ตำบลท่าหลวง
3. อำเภอบ้านหมี่ตำบลหนองเมือง , ตำบลสนามแจง , ตำบลบางพึ่ง , ตำบลหนองเต่า , ตำบลไผ่ใหญ่ , ตำบลสายห้วยแก้ว , ตำบลบางขาม , ตำบลหนองกระเบียน , ตำบลบ้านหมี่ , ตำบลมหาสอน , ตำบลบ้านทราย , ตำบลพุคา , ตำบลหินปัก , ตำบลบางกะพี้ , ตำบลดอนดึง , ตำบลโพนทอง , ตำบลบ้านชี , ตำบลชอนม่วง , ตำบลบ้านกล้วย , ตำบลดงพลับ , ตำบลหนองทรายขาว , ตำบลเชียงงา
4. อำเภอพัฒนานิคมตำบลน้ำสุด , ตำบลหนองบัว , ตำบลมะนาวหวาน , ตำบลพัฒนานิคม , ตำบลชอนน้อย , ตำบลโคกสลุง , ตำบลห้วยขุนราม , ตำบลช่องสาริกา , ตำบลดีลัง
5. อำเภอหนองม่วงตำบลชอนสารเดช , ตำบลบ่อทอง , ตำบลชอนสมบูรณ์ , ตำบลดงดินแดง , ตำบลหนองม่วง , ตำบลยางโทน
6. อำเภอโคกเจริญตำบลโคกเจริญ , ตำบลท่ามะนาว , ตำบลหนองมะค่า , ตำบลซับจำปา , ตำบลหนองยายโต๊ะ , ตำบลนาโสม , ตำบลเกาะรัง , ตำบลวังทอง , ตำบลซับตะเคียน , ตำบลลำนารายณ์ , ตำบลยางราก , ตำบลบ้านใหม่สามัคคี , ตำบลหนองผักแว่น , ตำบลบัวชุม , ตำบลชัยบาดาล , ตำบลเขาแหลม , ตำบลท่าดินดำ , ตำบลเขาฉกรรจ์ , ตำบลแก่งผักกูด , ตำบลมะกอกหวาน , ตำบลกุดตาเพชร , ตำบลห้วยหิน , ตำบลชัยนารายณ์
7. อำเภอลำสนธิตำบลลำสนธิ , ตำบลเขาน้อย , ตำบลกุดตาเพชร , ตำบลหนองรี , ตำบลเขารวก , ตำบลซับสมบูรณ์
8. อำเภอสระโบสถ์ตำบลนิยมชัย , ตำบลสระโบสถ์ , ตำบลห้วยใหญ่ , ตำบลมหาโพธิ , ตำบลทุ่งท่าช้าง
9. อำเภอชัยบาดาลตำบลศิลาทิพย์ , ตำบลหนองรี , ตำบลม่วงค่อม , ตำบลเขารวก , ตำบลโคกแสมสาร , ตำบลนิคมลำนารายณ์ , ตำบลลำสนธิ , ตำบลซับสมบูรณ์ , ตำบลท่าหลวง
10. อำเภอท่าวุ้งตำบลหัวสำโรง , ตำบลโพตลาดแก้ว , ตำบลบางงา , ตำบลเขาสมอคอน , ตำบลโคกสลุด , ตำบลบ้านเบิก , ตำบลมุจลินท์ , ตำบลบางลี่ , ตำบลลาดสาลี่ , ตำบลบางคู้ , ตำบลท่าวุ้ง
11. อำเภอโคกสำโรงตำบลดงมะรุม , ตำบลยางราก , ตำบลชอนสมบูรณ์ , ตำบลหนองม่วง , ตำบลมหาโพธิ์ , ตำบลวังขอนขว้าง , ตำบลถลุงเหล็ก , ตำบลหนองแขม , ตำบลสะแกราบ , ตำบลวังทอง , ตำบลเพนียด , ตำบลทุ่งท่าช้าง , ตำบลสระโบสถ์ , ตำบลวังจั่น , ตำบลหนองมะค่า , ตำบลห้วยโป่ง , ตำบลหลุมข้าว , ตำบลคลองเกตุ , ตำบลโคกเจริญ , ตำบลเกาะแก้ว , ตำบลบ่อทอง , ตำบลโคกสำโรง , ตำบลดงดินแดง , ตำบลชอนสารเดช , ตำบลยางโทน , ตำบลวังเพลิง

 

ทนายรับว่าความทั่วราชอาณาจักร พูดคุยกับ ทนายความลพบุรี
โปรดโทรติดต่อทนาย