สำนักงาน ทนายความ สมุทรสงคราม ให้บริการให้คำแนะนำทางด้านกฎหมาย คดีความต่างๆ คดีแพ่ง คดีอาญา คดีฉ้อโกง คดีฉ้อโกงประชาชน  คดีความผิดเกี่ยวกับเช็ค คดียาเสพติด คดีครอบครัว คดีฟ้องแบ่งมรดก คดีตั้งผู้จัดการมรดก คดีฟ้องขับไล่ คดีบัตรเครดิต คดียักยอก โดย ทนายความ สมุทรสงคราม

 

ศาลในจังหวัดสมุทรสงคราม

1.ศาลจังหวัดสมุทรสงคราม
2.ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม

 

จังหวัดสมุทรสงคราม แบ่งการปกครองออกเป็น 3 อำเภอ

อำเภอตำบล
1. อำเภอเมืองสมุทรสงครามได้แก่ ตำบลบ้านปรก , ตำบลนางตะเคียน , ตำบลบางแก้ว , ตำบลคลองโคน , ตำบลคลองเขิน , ตำบลท้ายหาด , ตำบลบางจะเกร็ง , ตำบลแหลมใหญ่
2. อำเภอบางคนทีได้แก่ ตำบลบางกุ้ง , ตำบลบางยี่รงค์ , ตำบลกระดังงา , ตำบลบางพรม , ตำบลดอนมะโนรา , ตำบลโรงหีบ , ตำบลบางนกแขวก , ตำบลยายแพง , ตำบลบางกระบือ , ตำบลบางสะแก , ตำบลบ้านปราโมทย์ , ตำบลจอมปลวก , ตำบลบางคนที
3. อำเภออัมพวาได้แก่ ตำบลเหมืองใหม่ , ตำบลท่าคา , ตำบลปลายโพงพาง , ตำบลสวนหลวง , ตำบลอัมพวา , ตำบลแพรกหนามแดง , ตำบลแควอ้อม , ตำบลยี่สาร , ตำบลบางช้าง , ตำบลบางแค , ตำบลบางนางลี่ , ตำบลวัดประดู่

 

ทนายรับว่าความทั่วราชอาณาจักร พูดคุยกับทนายเบื้องต้น
โปรดโทรติดต่อทนาย