สำนักงานทนายความสระบุรี ให้บริการให้คำแนะนำทางด้านกฎหมาย คดีความต่างๆ คดียักยอก คดียาเสพติด คดีแพ่ง คดีบัตรเครดิต คดีความผิดเกี่ยวกับเช็ค คดีฟ้องขับไล่ คดีฟ้องแบ่งมรดก คดีครอบครัว คดีตั้งผู้จัดการมรดก คดีอาญา คดีฉ้อโกงประชาชน คดีฉ้อโกง โดย ทนายสระบุรี

ศาล ที่อยู่
1. ศาลแขวงสระบุรี ตำบลดาวเรือง อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
2. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี เลขที่ 793 ถนนพหลโยธิน ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
3. ศาลจังหวัดสระบุรี ตำบลดาวเรือง อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี

 

 

จังหวัดสระบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 13 อำเภอ

 1. อำเภอเมือง ได้แก่ ตำบลปากเพรียว , ตำบลหนองปลาไหล , ตำบลหนองโน , ตำบลดาวเรือง , ตำบลตะกุด , ตำบลปากข้าวสาร , ตำบลกุดนกเปล้า , ตำบลตลิ่งชัน , ตำบลโคกสว่าง , ตำบลนาโฉง , ตำบลหนองยาว
 2. อำเภอวังม่วง ได้แก่ ตำบลคำพราน , ตำบลแสลงพัน , ตำบลวังม่วง
 3. อำเภอเสาไห้ ได้แก่ ตำบลบ้านยาง , ตำบลสวนดอกไม้ , ตำบลท่าช้าง , ตำบลศาลารีไทย , ตำบลเริงราง , ตำบลพระยาทด , ตำบลงิ้วงาม , ตำบลหัวปลวก , ตำบลเมืองเก่า , ตำบลเสาไห้ , ตำบลต้นตาล , ตำบลม่วงงาม
 4. อำเภอหนองโดน ได้แก่ ตำบลบ้านโปร่ง , ตำบลหนองโดน , ตำบลดอนทอง , ตำบลบ้านกลับ
 5. อำเภอบ้านหมอ ได้แก่ ตำบลหรเทพ , ตำบลบ้านหมอ , ตำบลบ้านครัว , ตำบลไผ่ขวาง , ตำบลหนองบัว , ตำบลสร่างโศก , ตำบลบางโขมด , ตำบลโคกใหญ่ , ตำบลตลาดน้อย
 6. อำเภอมวกเหล็ก ได้แก่ ตำบลซับสนุ่น , ตำบลลำสมพุง , ตำบลมิตรภาพ , ตำบลลำพญากลาง , ตำบลมวกเหล็ก , ตำบลหนองย่างเสือ
 7. อำเภอดอนพุด ได้แก่ ตำบลดอนพุด , ตำบลไผ่หลิ่ว , ตำบลบ้านหลวง , ตำบลดงตะงาว
 8. อำเภอวิหารแดง ได้แก่ ตำบลเจริญธรรม , ตำบลหนองหมู , ตำบลวิหารแดง , ตำบลบ้านลำ , ตำบลหนองสรวง , ตำบลคลองเรือ
 9. อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ได้แก่ ตำบลห้วยบง , ตำบลผึ้งรวง , ตำบลหน้าพระลาน , ตำบลเขาดินพัฒนา , ตำบลบ้านแก้ง , ตำบลพุแค
 10. อำเภอหนองแค ได้แก่ ตำบลบัวลอย , ตำบลหนองโรง , ตำบลหนองแค , ตำบลหนองจรเข้ , ตำบลห้วยขมิ้น , ตำบลโพนทอง , ตำบลโคกตูม , ตำบลโคกแย้ , ตำบลหนองไข่น้ำ , ตำบลห้วยทราย , ตำบลไผ่ต่ำ , ตำบลหนองแขม , ตำบลหนองจิก , ตำบลหนองปลิง , ตำบลหนองนาก , ตำบลคชสิทธิ์ , ตำบลกุ่มหัก , ตำบลหนองปลาหมอ
 11. อำเภอหนองแซง ได้แก่ ตำบลเขาดิน , ตำบลไก่เส่า , ตำบลม่วงหวาน , ตำบลหนองแซง , ตำบลหนองสีดา , ตำบลหนองหัวโพ , ตำบลโคกสะอาด , ตำบลหนองควายโซ , ตำบลหนองกบ
 12. อำเภอพระพุทธบาท ได้แก่ ตำบลเขาวง , ตำบลนายาว , ตำบลพุคำจาน , ตำบลขุนโขลน , ตำบลหนองแก , ตำบลพระพุทธบาท , ตำบลธารเกษม , ตำบลห้วยป่าหวาย , ตำบลพุกร่าง
 13. อำเภอแก่งคอย ได้แก่ ตำบลชะอม , ตำบลท่าตูม , ตำบลบ้านป่า , ตำบลชำผักแพว , ตำบลทับกวาง , ตำบลท่าคล้อ , ตำบลตาลเดี่ยว , ตำบลหินซ้อน , ตำบลเตาปูน , ตำบลสองคอน , ตำบลบ้านธาตุ , ตำบลห้วยแห้ง , ตำบลท่ามะปราง , ตำบลแก่งคอย

ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี

54 หมู่ 5 ถนนมิตรภาพ ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18260

 1. สถานีตำรวจภูธรเมืองสระบุรี
 2. สถานีตำรวจภูธรหน้าพระลาน
 3. สถานีตำรวจภูธรหินซ้อน
 4. สถานีตำรวจภูธรวิหารแดง
 5. สถานีตำรวจภูธรแก่งคอย
 6. สถานีตำรวจภูธรหนองโดน
 7. สถานีตำรวจภูธรดอนพุทธ
 8. สถานีตำรวจภูธรมวกเหล็ก
 9. สถานีตำรวจภูธรบ้านหมอ
 10. สถานีตำรวจภูธรเฉลิมพระเกียรติ
 11. สถานีตำรวจภูธรเสาไห้
 12. สถานีตำรวจภูธรพระพุทธบาท
 13. สถานีตำรวจภูธรวังม่วง
 14. สถานีตำรวจภูธรหนองแค
 15. สถานีตำรวจภูธรหนองแซง

ทนายรับว่าความทั่วราชอาณาจักร พูดคุยกับ ทนายสระบุรี


 

บทความ: รวมทั้งหมดคดีอาญาคดีแพ่งศาลเป็นจำเลยกฎหมายทั่วไป