สำนักงาน ทนายความ สิงห์บุรี ให้บริการให้คำแนะนำทางด้านกฎหมาย คดีความต่างๆ คดีอาญา คดีแพ่ง คดีตั้งผู้จัดการมรดก คดีฉ้อโกง คดีฉ้อโกงประชาชน คดียาเสพติด คดียักยอก คดีฟ้องแบ่งมรดก คดีความผิดเกี่ยวกับเช็ค คดีฟ้องขับไล่ คดีครอบครัว คดีบัตรเครดิต โดย ทนาย สิงห์บุรี

ศาลที่อยู่
1. ศาลจังหวัดสิงห์บุรีถนนสิงห์บุรี-หัวไผ่ ตำบลบางมัญ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี
2. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรีถนนวิไลจิตต์ ตำบลบางพุทรา อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี

 

จังหวัดสิงห์บุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 6 อำเภอ

ชื่ออำเภอชื่อตำบล
1. อำเภอเมืองสิงห์บุรี
 1. ตำบลม่วงหมู่
 2. ตำบลบางกระบือ
 3. ตำบลบางพุทรา
 4. ตำบลจักรสีห์
 5. ตำบลบางมัญ
 6. ตำบลโพกรวม
 7. ตำบลต้นโพธิ์
 8. ตำบลหัวไผ่
2. อำเภอบางระจัน
 1. ตำบลแม่ลา
 2. ตำบลสิงห์
 3. ตำบลโพชนไก่
 4. ตำบลสระแจง
 5. ตำบลพักทัน
 6. ตำบลบ้านจ่า
 7. ตำบลไม้ดัด
 8. ตำบลเชิงกลัด
3. อำเภอพรหมบุรี
 1. ตำบลบ้านหม้อ
 2. ตำบลพรหมบุรี
 3. ตำบลโรงช้าง
 4. ตำบลพระงาม
 5. ตำบลบ้านแป้ง
 6. ตำบลหัวป่า
 7. ตำบลบางน้ำเชี่ยว
4. อำเภออินทร์บุรี
 1. ตำบลทับยา
 2. ตำบลท่างาม
 3. ตำบลประศุก
 4. ตำบลทองเอน
 5. ตำบลอินทร์บุรี
 6. ตำบลชีน้ำร้าย
 7. ตำบลโพธิ์ชัย
 8. ตำบลน้ำตาล
 9. ตำบลงิ้วราย
 10. ตำบลห้วยชัน
5. อำเภอท่าช้าง
 1. ตำบลพิกุลทอง
 2. ตำบลวิหารขาว
 3. ตำบลถอนสมอ
 4. ตำบลโพประจักษ์
6. อำเภอค่ายบางระจัน
 1. ตำบลท่าข้าม
 2. ตำบลโพสังโฆ
 3. ตำบลบางระจัน
 4. ตำบลคอทราย
 5. ตำบลหนองกระทุ่ม
 6. ตำบลโพทะเล

 

ทนายรับว่าความทั่วราชอาณาจักร พูดคุยกับทนายเบื้องต้น
โปรดโทรติดต่อทนาย