สำนักงานทนายความ เพชรบุรี ให้บริการให้คำแนะนำทางด้านกฎหมาย คดีความต่างๆ คดีแพ่ง คดีอาญา คดีฉ้อโกง คดีฉ้อโกงประชาชน คดีความผิดเกี่ยวกับเช็ค คดียาเสพติด คดีครอบครัว คดีฟ้องแบ่งมรดก คดีตั้งผู้จัดการมรดก คดีฟ้องขับไล่ คดีบัตรเครดิต คดียักยอก โดย ทนายความเพชรบุรี

ศาลที่อยู่
1. ศาลจังหวัดเพชรบุรีถนนราชดำเนิน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
2. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรีถนนบ้านดอน ตำบลธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

 

จังหวัดเพชรบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 8 อำเภอ

อำเภอตำบล
1. อำเภอเมืองเพชรบุรีได้แก่ ตำบลนาพันสาม , ตำบลต้นมะพร้าว , ตำบลหนองโสน , ตำบลนาวุ้ง , ตำบลคลองกระแชง , ตำบลบางจาน , ตำบลบ้านกุ่ม , ตำบลบ้านหม้อ , ตำบลวังตะโก , ตำบลต้นมะม่วง , ตำบลท่าราบ , ตำบลหาดเจ้าสำราญ , ตำบลเวียงคอย , ตำบลไร่ส้ม , ตำบลโพไร่หวาน , ตำบลหนองขนาน , ตำบลธงชัย , ตำบลหัวสะพาน , ตำบลโพพระ , ตำบลช่องสะแก , ตำบลดอนยาง , ตำบลสำมะโรง , ตำบลหนองพลับ , ตำบลบางจาก
2. อำเภอแก่งกระจานได้แก่ ตำบลห้วยแม่เพรียง , ตำบลพุสวรรค์ , ตำบลสองพี่น้อง , ตำบลแก่งกระจาน , ตำบลวังจันทร์ , ตำบลป่าเด็ง
3. อำเภอท่ายางได้แก่ ตำบลท่าแลง , ตำบลท่าไม้รวก , ตำบลวังไคร้ , ตำบลท่าคอย , ตำบลปึกเตียน , ตำบลหนองจอก , ตำบลยางหย่อง , ตำบลท่ายาง , ตำบลมาบปลาเค้า , ตำบลบ้านในดง , ตำบลกลัดหลวง , ตำบลเขากระปุก
4. อำเภอหนองหญ้าปล้องได้แก่ ตำบลท่าตะคร้อ , ตำบลหนองหญ้าปล้อง , ตำบลยางน้ำกลัดเหนือ , ตำบลยางน้ำกลัดใต้
5. อำเภอเขาย้อยได้แก่ ตำบลห้วยโรง , ตำบลเขาย้อย , ตำบลหนองชุมพลเหนือ , ตำบลหนองชุมพล , ตำบลห้วยท่าช้าง , ตำบลบางเค็ม , ตำบลสระพัง , ตำบลทับคาง , ตำบลหนองปรง , ตำบลหนองปลาไหล
6. อำเภอชะอำได้แก่ ตำบลนายาง , ตำบลบางเก่า , ตำบลสามพระยา , ตำบลดอนขุนห้วย , ตำบลหนองศาลา , ตำบลเขาใหญ่ , ตำบลห้วยทรายเหนือ , ตำบลไร่ใหม่พัฒนา , ตำบลชะอำ
7. อำเภอบ้านแหลมได้แก่ ตำบลท่าแร้ง , ตำบลท่าแร้งออก , ตำบลแหลมผักเบี้ย , ตำบลบ้านแหลม , ตำบลบางแก้ว , ตำบลปากทะเล , ตำบลบางตะบูนออก , ตำบลบางขุนไทร , ตำบลบางตะบูน , ตำบลบางครก
8. อำเภอบ้านลาดได้แก่ ตำบลท่าช้าง , ตำบลสมอพลือ , ตำบลหนองกระเจ็ด , ตำบลห้วยข้อง , ตำบลห้วยลึก , ตำบลท่าเสน , ตำบลบ้านทาน , ตำบลไร่โคก , ตำบลบ้านลาด , ตำบลลาดโพธิ์ , ตำบลไร่สะท้อน , ตำบลบ้านหาด , ตำบลตำหรุ , ตำบลสะพานไกร , ตำบลหนองกะปุ , ตำบลไร่มะขาม , ตำบลถ้ำรงค์ , ตำบลโรงเข้

 

ทนายรับว่าความทั่วราชอาณาจักร พูดคุยกับ ทนายความเพชรบุรี เบื้องต้น
โปรดโทรติดต่อทนาย