หน้านี้จะเป็นบล็อกความรู้กฎหมายต่างๆ ที่เราน่าจะต้องรู้หรือคนรู้เพื่อเป็นประโยชน์กับตัวของท่านเอง และบางจังหวะเวลาความรู้ที่เรามีอยู่นี้สามารถช่วยท่านได้อย่างน้อยก็ผ่อนหนักให้เป็นเบาหรือทำให้เรื่องบางเรื่องเสร็จอย่างรวดเร็วมากขึ้นเพราะท่านรู้ทิศทางหรือแนวทางมันแล้ว

ถ้าไม่มีความรู้ส่วนมากครั้งแรกทุกคนจะนั่งงงก่อน ไม่รู้ว่าจะจัดการหรือทำอะไรต่อไป

หากมันมีแนวทางบ้างหรือมีความรู้อยู่บ้าง อย่างน้อยก็เป็นไกด์ไลน์ในการดำเนินการของเราแม้จะไม่ถูกต้อง 100% แต่มันก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรอยู่ในหัวเลย

ทุกสิ่งที่รู้ไม่ใช่เพื่อไปอวดว่าเราเก่งแต่เพื่อนำไว้แก้ปัญหายามที่ประสบปัญหาวิกฤตอะไรก็ตามเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายหรือทางด้านคดีความ เช่น ท่านถูกฟ้องเป็นจำเลยหรือ ท่านเป็นโจทก์มีผู้อื่นมาทำให้ท่านเสียหาย

กฎหมายมีค่าเมื่อใช้มันให้อย่างถูกต้องและเป็นประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่น โดยมีบรรทัดฐานคือความยุติธรรมและความมีคุณธรรม