สำนักงาน Nitilaw.com บริการประกันภัยอิสรภาพ เช่น คดียาเสพติด คดียักยอกทรัพย์ คดีเช็ค หากว่าท่านไม่ได้ถูกดำเนินคดีอะไร คงจะไม่รู้จักว่ามันคืออะไรในที่นี้การประกันภัยอิสรภาพเป็นการประกันโดยการใช้กรมธรรม์เพื่อประกันตัวให้กับจำเลย ซึ่งศาลอนุญาตให้ประกันตัวชั่วคราวโดยว่าต้องนำหลักฐานคือกรมธรรม์มายื่นเป็นหลักประกันต่อศาลและอัตราแลกกับการปล่อยตัวอิสรภาพหรือปล่อยตัวผู้ต้องหาไปเป็นการชั่วคราวในระหว่างการดำเนินคดีนั้น

<================
หัวข้อในบทความ

 1. ประกันอิสรภาพ คืออะไร
 2. ซื้อกรมธรรม์ ที่ไหน
 3. การเตรียมการ
 4. สิ่งที่ต้องทำใจ
 5. ประกันภัยอิสรภาพคดีอาญาเท่านั้น

================>

ประกันภัยอิสรภาพ คืออะไร

ประกันภัยอิสรภาพ เป็นหนึ่งในประเภทของหลักทรัพย์ ที่สามารถใช้ในการประกันตัว เรียกว่ากรมธรรม์ประกันอิสรภาพ ซึ่งจะมีบริษัทต่างๆที่ขายกรมธรรม์นี้
เมื่อมีความจำเป็นจะต้องใช้กรมธรรม์ก็ให้ไปติดต่อบริษัทต่างๆที่บริการประกัน หรือขายกรมธรรม์อิสรภาพนี้

เช่นเดิม ข้อหาที่จะต้องประกันก็เป็นข้อหาอาญา แต่ก็หายาก็มีหลายฐานความผิด สอบถามบริษัทให้ดีว่าเขารับประกันในข้อหาอะไรบ้าง ในบางข้อหาเขาอาจจะไม่ให้บริการก็ได้ หรือบางข้อหาซึ่งมีวงเงินความเสียหายสูง บริษัทที่ขายกรมธรรม์ บางทีอาจจะไม่ให้บริการ

ดังนั้นจึงควรสอบถามรายละเอียดเบื้องต้นให้ชัดเจน หากเราไม่สามารถซื้อกรมธรรม์อิสรภาพได้ ก็สามารถหาหลักทรัพย์ประเภทอื่นมาใช้แทนก็ได้เช่นกัน

เรื่องเอกสารเป็นเรื่องใหญ่สำหรับ กรมธรรม์อิสรภาพนี้ ดังนั้นจึงต้องเตรียมเอกสารให้พร้อม สอบถามกับเจ้าหน้าที่บริษัทที่ขายกรมธรรม์ ว่าใช้หลักฐานอะไรกันบ้าง อันนี้เป็นเรื่องใหญ่ เอกสารไม่ครบในวันที่ต้องใช้งานมันจะยุ่ง

ซื้อกรมธรรม์อิสรภาพ ที่ไหน

ปกติ บริษัทที่ขาย จะตั้งบูธอยู่บริเวณใต้ถุนศาล มีกับทุกศาล ในประเทศไทย อยู่บริเวณหน้าห้องควบคุม เมื่อท่านหรือญาติของจำเลยไปถึงศาลให้สอบถาม ถามเงื่อนไขรายละเอียดต่างๆให้ชัดเจน เขาคิดกี่เปอร์เซ็นต์ ใช้เงินกี่บาท ใช้คนค้ำประกันกี่คน เอกสารอะไรบ้าง เราโดนข้อหาอะไรมา

การเตรียมการประกัน

1.สอบถามเจ้าหน้าที่ว่าท่านถูกตั้งข้อหาอะไรมา หรือถูกฟ้องในเรื่องอะไรเมื่อทราบข้อหา ก็จะทราบว่าใช้หลักทรัพย์ประกันกี่บาท
2.ถามว่าถ้าประกันโดยใช้เงินสดใช้กี่บาท ถ้าใช้หลักทรัพย์อื่นจะใช้วงเงินประกันกี่บาท ทั้งนี้เพื่อดูว่าเราจะสามารถนำอะไรมาประกันได้บ้างหลักทรัพย์แต่ละประเภท ใช้มูลค่าอาจจะไม่เท่ากัน
3.หากเรามีหลักประกันของตัวเองก็จะดี เพราะว่าไม่ต้องเสียค่าเช่าถ้าใช้ของเราเมื่อจบคดีได้คืนทุกบาททุกสตางค์ 
4.เมื่อจะเลือกใช้กรมธรรม์ประกันภัยอิสรภาพ ก็ต้องสอบถามรายละเอียดต่างๆให้ชัดเจนดังต่อไปนี้
 • ใช้เงินเช่ากรมธรรม์กี่บาท
 • คนค้ำประกันใช้กี่คน
 • แต่ละคนต้องมีเงื่อนไขอย่างไรบ้าง
5.สิ่งที่ท่านควรจะต้องบอกต่อบริษัทประกันที่ขายกรมธรรม์
 • จำเลยเคยผิดนัดต่อศาลจนถูกออกหมายจับ หรือถูกออกหมายขัง หรือไม่
 • ในคดีนี้ท่านถูกจับโดยหมายจับหรือไม่
 • จำเลยมีคดีอาญาอื่นที่ศาลอื่นหรือไม่
 • จำเลยถูกดำเนินคดีในข้อหาอะไร ถ้าเป็นข้อหาเช็คบอกด้วยว่ามูลค่าความเสียหายกี่บาท

ทั้งนี้รายละเอียดต่างๆจะเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่บริษัทที่ขายกรมธรรม์ จะเป็นข้อมูลในการตัดสินใจว่าจะรับประกันตัวให้กับท่านหรือไม่ ควรบอกข้อมูลตามจริงเพราะถึงเวลาเขาก็จะต้องตรวจสอบอยู่ดี โดยเฉพาะเรามีการถูกดำเนินคดีข้อหาอื่นที่ศาลไหน คดีอะไรบ้าง มีหมายจับหรือไม่ ยังไงเขาต้องตรวจสอบแน่นอน ก่อนขายกรมธรรม์อิสรภาพ

สิ่งที่ต้องทำใจ ในการประกัน

ในบางครั้งเมื่อเราทำการยื่นขอประกันตัวหรือซื้อกรมธรรม์อิสรภาพผลที่ได้อาจจะไม่เป็นอย่างที่เราคิด อาจจะไม่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว ก็ต้องทำใจและแก้ไขสถานการณ์และแก้ไขปัญหากันไป บางที คดียาเสพติด คดียักยอกทรัพย์ คดีเช็ค มีมูลค่าความเสียหายสูง อาจไม่รับงานประกันนี้ก็ได้

บอกเล่าจาก พี่พบเจอมา บางทีมันก็มีความไม่แน่นอนแอบแฝงอยู่ บางปัจจัยเราไม่สามารถควบคุมได้ ได้แต่บอกตัวเองว่าทำให้ดีที่สุดเท่าที่ความสามารถเราจะทำได้ ในการประกัน

ประกันภัยอิสรภาพ มีเฉพาะในคดีอาญาเท่านั้น

ในการดำเนินคดีอาญาจะต้องมีการประกันตัวเกิดขึ้น โดยใช้หลักทรัพย์ตามที่แต่ท่านจะเลือกหนึ่งในนั้นคือกรมธรรม์ประกันภัยอิสรภาพนั่นเอง ยกตัวอย่างในข้อหาคดีอาญาก็เช่น คดียาเสพติด คดียักยอกทรัพย์ คดีเช็ค คดีลักทรัพย์ คดีฉ้อโกง คดีรับของโจร คดีทำร้ายร่างกาย คดีทำร้ายร่างกายจนถึงแก่ความตาย เป็นต้น

เมื่อถูกดำเนินคดีอาญาตกเป็นจำเลย ก็จะต้องหาซื้อกรมธรรม์ เพื่อมาประกันตัวท่านเอง ทั้งนี้ท่านจะต้องเตรียมการล่วงหน้า เพราะว่าการดำเนินการต้องใช้เวลาไม่ว่าท่านจะใช้บริการกับผู้ให้บริการท่านใดก็ตาม

>>> nitilaw.com/ประกันอิสรภาพ/