สำนักงาน Nitilaw.com บริการประกันภัยอิสรภาพ เช่น คดียาเสพติด คดียักยอกทรัพย์ คดีเช็ค หากว่าท่านไม่ได้ถูกดำเนินคดีอะไร คงจะไม่รู้จักว่ามันคืออะไรในที่นี้

การประกันภัยอิสรภาพเป็นการประกันโดยการใช้กรมธรรม์เพื่อประกันตัวให้กับจำเลย ซึ่งศาลอนุญาตให้ประกันตัวชั่วคราวโดยว่าต้องนำหลักฐานคือกรมธรรม์มายื่นเป็นหลักประกันต่อศาลและอัตราแลกกับการปล่อยตัวอิสรภาพหรือปล่อยตัวผู้ต้องหาไปเป็นการชั่วคราวในระหว่างการดำเนินคดีนั้น

<================
หัวข้อในบทความ

 1. ประกันอิสรภาพ คืออะไร
 2. ซื้อกรมธรรม์ ที่ไหน
 3. การเตรียมการ
 4. สิ่งที่ต้องทำใจ
 5. ประกันภัยอิสรภาพคดีอาญาเท่านั้น

================>

ประกันภัยอิสรภาพ คืออะไร

ประกันภัยอิสรภาพ เป็นหนึ่งในประเภทของหลักทรัพย์ ที่สามารถใช้ในการประกันตัว เรียกว่ากรมธรรม์ประกันอิสรภาพ ซึ่งจะมีบริษัทต่างๆที่ขายกรมธรรม์นี้

เมื่อมีความจำเป็นจะต้องใช้กรมธรรม์ก็ให้ไปติดต่อบริษัทต่างๆที่บริการประกัน หรือขายกรมธรรม์อิสรภาพนี้

เช่นเดิม ข้อหาที่จะต้องประกันก็เป็นข้อหาอาญา ซึ่งมีหลายฐานความผิด สอบถามบริษัทว่า เขารับประกันในข้อหาอะไรบ้าง ในบางข้อหาเขาอาจจะไม่ให้บริการก็ได้ หรือบางข้อหาซึ่งมีวงเงินความเสียหายสูง บริษัทที่ขายกรมธรรม์ อาจจะไม่ให้บริการ

ดังนั้นต้องสอบถามรายละเอียดเบื้องต้นให้ชัดเจน หากเราไม่สามารถซื้อกรมธรรม์อิสรภาพได้ ก็สามารถหาหลักทรัพย์ประเภทอื่น มาใช้แทนก็ได้เช่นกัน

เรื่องเอกสารเป็นเรื่องใหญ่สำหรับ กรมธรรม์อิสรภาพนี้ ต้องเตรียมเอกสารให้พร้อม สอบถามกับเจ้าหน้าที่บริษัทที่ขายกรมธรรม์ ว่าใช้หลักฐานอะไรกันบ้าง อันนี้เป็นเรื่องใหญ่ เอกสารไม่ครบในวันที่ต้องใช้งานมันจะยุ่งมากๆ

เมื่อศาลตัดสินแล้ว ยังประกันตัวได้ไหม ?  อ่านเลย..

ซื้อกรมธรรม์อิสรภาพ ที่ไหน

ปกติ บริษัทที่ขาย จะตั้งบูธอยู่บริเวณใต้ถุนศาล มีกับทุกศาล ในประเทศไทย อยู่บริเวณหน้าห้องควบคุม เมื่อท่านหรือญาติของจำเลยไปถึงศาลให้สอบถาม ถามเงื่อนไขรายละเอียดต่างๆให้ชัดเจน เขาคิดกี่เปอร์เซ็นต์ ใช้เงินกี่บาท ใช้คนค้ำประกันกี่คน เอกสารอะไรบ้าง เราโดนข้อหาอะไรมา

การเตรียมการประกัน

1.สอบถามเจ้าหน้าที่ว่าท่านถูกตั้งข้อหาอะไรมา หรือถูกฟ้องในเรื่องอะไรเมื่อทราบข้อหา ก็จะทราบว่าใช้หลักทรัพย์ประกันกี่บาท
2.ถามว่าถ้าประกันโดยใช้เงินสดใช้กี่บาท ถ้าใช้หลักทรัพย์อื่นจะใช้วงเงินประกันกี่บาท ทั้งนี้เพื่อดูว่าเราจะสามารถนำอะไรมาประกันได้บ้างหลักทรัพย์แต่ละประเภท ใช้มูลค่าอาจจะไม่เท่ากัน
3.หากเรามีหลักประกันของตัวเองก็จะดี เพราะว่าไม่ต้องเสียค่าเช่าถ้าใช้ของเราเมื่อจบคดีได้คืนทุกบาททุกสตางค์ 
4.เมื่อจะเลือกใช้กรมธรรม์ประกันภัยอิสรภาพ ก็ต้องสอบถามรายละเอียดต่างๆให้ชัดเจนดังต่อไปนี้
 • ใช้เงินเช่ากรมธรรม์กี่บาท
 • คนค้ำประกันใช้กี่คน
 • แต่ละคนต้องมีเงื่อนไขอย่างไรบ้าง
5.สิ่งที่ท่านควรจะต้องบอกต่อบริษัทประกันที่ขายกรมธรรม์
 • จำเลยเคยผิดนัดต่อศาลจนถูกออกหมายจับ หรือถูกออกหมายขัง หรือไม่
 • ในคดีนี้ท่านถูกจับโดยหมายจับหรือไม่
 • จำเลยมีคดีอาญาอื่นที่ศาลอื่นหรือไม่
 • จำเลยถูกดำเนินคดีในข้อหาอะไร ถ้าเป็นข้อหาเช็คบอกด้วยว่ามูลค่าความเสียหายกี่บาท

ทั้งนี้รายละเอียดต่างๆจะเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่บริษัทที่ขายกรมธรรม์ จะเป็นข้อมูลในการตัดสินใจว่าจะรับประกันตัวให้กับท่านหรือไม่

ควรบอกข้อมูลตามจริงเพราะถึงเวลาเขาก็จะต้องตรวจสอบอยู่ดี โดยเฉพาะเรามีการถูกดำเนินคดีข้อหาอื่นที่ศาลไหน คดีอะไรบ้าง มีหมายจับหรือไม่ ยังไงเขาต้องตรวจสอบแน่นอน ก่อนขายกรมธรรม์อิสรภาพ

สิ่งที่ต้องทำใจ ในการประกัน

ในบางครั้งเมื่อเราทำการยื่นขอประกันตัวหรือซื้อกรมธรรม์อิสรภาพผลที่ได้อาจจะไม่เป็นอย่างที่เราคิด อาจจะไม่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว ก็ต้องทำใจและแก้ไขสถานการณ์และแก้ไขปัญหากันไป บางที คดียาเสพติด คดียักยอกทรัพย์ คดีเช็ค มีมูลค่าความเสียหายสูง อาจไม่รับงานประกันนี้ก็ได้

บอกเล่าจาก พี่พบเจอมา บางทีมันก็มีความไม่แน่นอนแอบแฝงอยู่ บางปัจจัยเราไม่สามารถควบคุมได้ ได้แต่บอกตัวเองว่าทำให้ดีที่สุดเท่าที่ความสามารถเราจะทำได้ ในการประกัน

ประกันภัยอิสรภาพ มีเฉพาะในคดีอาญาเท่านั้น

ในการดำเนินคดีอาญาจะต้องมีการประกันตัวเกิดขึ้น โดยใช้หลักทรัพย์ตามที่แต่ท่านจะเลือกหนึ่งในนั้นคือกรมธรรม์ประกันภัยอิสรภาพนั่นเอง ยกตัวอย่างในข้อหาคดีอาญาก็เช่น คดียาเสพติด คดียักยอกทรัพย์ คดีเช็ค คดีลักทรัพย์ คดีฉ้อโกง คดีรับของโจร คดีทำร้ายร่างกาย คดีทำร้ายร่างกายจนถึงแก่ความตาย เป็นต้น

เมื่อถูกดำเนินคดีอาญาตกเป็นจำเลย ก็จะต้องหาซื้อกรมธรรม์ เพื่อมาประกันตัวท่านเอง ทั้งนี้ท่านจะต้องเตรียมการล่วงหน้า การดำเนินการต้องใช้เวลา เผื่อเวลาไว้ด้วย