ปรึกษากฎหมายครอบครัว

โดยทั่วไปแล้วคดีครอบครัวประกอบด้วยคดี ดังนี้
=>การฟ้องหย่า
=>กรณีการผิดสัญญาหมั้น เรียกค่าทดแทน เรียกคืนของหมั้น เรียกคืนสินสอด


=>เรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตร
=>ขออำนาจปกครองบุตร
=>ขอแบ่งสินสมรส
=>ฟ้องชู้ เรียกค่าทดแทน
=>ฟ้องไม่รับเด็กเป็นบุตร
=>ร้องขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
=>ร้องขอจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตร
=>ขอถอนจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตร
=>ร้องขอตั้งผู้ปกครอง
=>ขออนุญาตจัดการทรัพย์สินของผู้เยาว์
=>ถอนอำนาจปกครองบุตร
=>ฟ้องเรียกบุตรคืน
=>ร้องขอเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ ตั้งผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์
=>ฟ้องขออนุญาตให้ตนเป็นผู้จัดการสินสมรสแต่ผู้เดียว

คดีครอบครัว ละเอียดอ่อน

ปัญหาเรื่องครอบครัวเป็นปัญหาละเอียดอ่อน และมีความยุ่งยากความเข้าใจค่อนข้างสูง อย่างไรเสียคนในครอบครัวก็คือคนกันเอง การพูดคุยตกลงกันหาทางออก ย่อมเป็นสิ่งที่ดีที่สุด มากกว่าใช้กฎหมาย โดยเฉพาะคดีครอบครัวใด ที่มีความเกี่ยวข้องกับเด็กผู้เยาว์ มีความละเอียดอ่อน เพราะผู้ที่ได้รับผลกระทบนั้นคือเด็ก เรื่องครอบครัวต้องใส่ใจมาก

 

คดีครอบครัวซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวจะต้องฟ้องที่ศาลเยาวชนและครอบครัว ที่กรุงเทพฯก็จะตั้งอยู่ที่ถนนกำแพงเพชรใกล้ๆตลาด อตก.

สำหรับต่างจังหวัดฟ้องที่ศาลจังหวัด แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ในกรณีที่ไม่มีศาลเยาวชนและครอบครัว

ดังที่กล่าวไปแล้วคดีในครอบครัวเป็นเรื่องละเอียดอ่อนใจจริงของทนายอยากให้ทุกท่านได้คุยกันเองในครอบครัวให้จบเพราะ การที่มาฟ้องร้องหรือมีเรื่องบาดหมางใจกันในครอบครัวไม่ใช่เรื่องที่ดี ครอบครัวยังต้องอยู่ประคองกันไปอีกยาวนานนัก ถ้าไม่มีครอบครัวมันก็เปรียบได้ชีวิตไม่มีพื้นฐาน เป็นหน่วยเซลล์ที่เล็กที่สุดในสังคมที่จะประคองทุกท่านในยามที่เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าหรือในยามที่พบปัญหาหนักหนาสาหัส ด้วยความปรารถนาดี

 

ปรึกษากฎหมายคดีครอบครัว โทร : 083 037 0595