ลำดับที่ ชื่อศาล/ที่ตั้ง/หมายเลขโทรศัพท์ เขตศาล

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1

88 หมู่ 5 อาคารศาลจังหวัดตลิ่งชัน ชั้น 7 ถนนทุ่งมังกร (เลียบทางรถไฟ)
แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กทม. 10170 โทร.0-2448-8333, 0-2448-5904
โทร. 0-2448-9052
1.

กรุงเทพมหานคร

2. ศาลแขวงพระนครใต้
ถนนเจริญกรุง ซอยเจริญกรุง 72/1
แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม
กรุงเทพฯ 10120
โทร 0-2251 – 121, 0-2291-1911
โทรสาร 0-2291-132
1.เขตคลองเตย
2. เขตบางคอแหลม
3. เขตบางรัก
4. เขตยานนาวา
5. เขตวัฒนา
6. เขตสาทร
3. ศาลแขวงปทุมวัน
401 ถนนพระราม 4
แขวงมหาพฤมาราม
เขาบางรัก กรุงเทพฯ 10500
149 0-2234-3602-7
1. เขตสัมพันธวงศ์
2. เขตปทุมวัน
4. ศาลแขวงพระนครเหนือ
ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร 0-2541-2106-14
โทรสาร 0 2541-2012
1. เขตบางซื่อ
2. เขตบางกะปิ
3. เขตบึงกุ่ม
4. เขตจตุจักร
5. เขตห้วยขวาง
6. เขตดินแดง
7. เขตลาดพร้าว
8. เขตวังทองหลาง
5. ศาลแขวงธนบุรี
123 ถนนเอกชัย แขวงบางขุนเทียน
เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
โทร. 0-2416-5672
โทรสาร 0-2415-0743
1. เขตบางขุนเทียน
2. เขตจอมทอง
3 เขตคลองสาน
4. เขตราษฎร์บูรณะ
5. เขตธนบุรี
6. เขตบางบอน
7. เขตทุ่งครุ
8. เขตบางแค
9. เขตภาษีเจริญ
6. ศาลจังหวัดพระโขนง
379 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา
เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทร. 0-2183-5423-31
0-2745-5901
โทรสาร 0-2745-5907
1. เขตประเวศ
2. เขตสวนหลวง
3. เขตพระโขนง
4 เขตบางนา
7. ศาลแขวงดุสิต
ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี
เขตตลิ่งชัน
กรุงเทพฯ 10170
โทร. 0-2448-7273-4
โทรสาร 0-2448-6628
1. เขตพระนคร
2. เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
3. เขตดุสิต
4. เขตราชเทวี
5. เขตพญาไท
8. ศาลจังหวัดตลิ่งชั้น
ถนนทุ่งมังกร (แยกเลียบทางรถไฟ)
แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน
กรุงเทพฯ 10170
โทร. 0-2448-8355-64
โทรสาร 0-2448-4163
1. เขตตลิ่งชัน
2. เขตทวีวัฒนา
3. เขตบางกอกน้อย
4. เขตบางกอกใหญ่
5. เขตบางพลัด
6. เขตหนองแขม
9. ศาลจังหวัดมีนบุรี
ถนนสีหบุรานุกิจ เขตมีนบุรี
กรุงเทพฯ 10510
โทร 0-2171-4111
โทรสาร.0-2171 2086
1. เขตมีนบุรี
2. เขตหนองจอก
3. เขตลาดกระบัง
4. เขติติลองสามวา
5. เขตลาดพร้าว
6. เขตคันนายาว
7. เขตสะพานสูง
8. เซบางเป็น
9. เขตสายไหม
10. ศาลแขวงดอนเมือง
ศูนย์ราชการณฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ อาคาร เอ
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร 0-2142-4802-17
โทรสาร 0-2143-7855
1. เขตดอนเมือง
2. เขตบางเขน (เฉพาะในแขวงอนุเสาวรีย์)
3. เขตสายไหม (เฉพาะในเขตคลองถนน)
4. เขตหลักสี่

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

11. ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนโรจนะ ตำบลประตูชัย
อำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0-3524-1021, 0-3524-4578
โทรสาร. 0-3524-4838
1. อำเภอพระนครศรีอยุธยา
2. อำเภอท่าเรือ
3. อำเภอนครหลวง
4 อำเภอบางซ้าย
5. อำเภอบางไทร
6. อำเภอบางบาล
7. อ่าเภอบางปะหัน
8. อำเภอบางปะอิน
9. อำเภอมหาราช
10. อำเภอผักไห่
11. อำเภอภาชี
12. อำเภอบ้านแพรก
13. อำเภอลาดบัวหลวง
14. อำเภอวังน้อย
15. อำเภอเสนา
16. อำเภออุทัย
12. ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา
111 หมู่ 6 ตำบลบ้านป้อม
อาเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร 035-801-280, 035-801-182-3
โทรสาร. 235-901-426
1. อำเภอพระนครศรีอยุธยา
2. อำเภอท่าเรือ
3. อำเภอนครหลวง
4 อำเภอบางซ้าย
5. อำเภอบางไทร
6. อำเภอบางบาล
7. อ่าเภอบางปะหัน
8. อำเภอบางปะอิน
9. อำเภอมหาราช
10. อำเภอผักไห่
11. อำเภอภาชี
12. อำเภอบ้านแพรก
13. อำเภอลาดบัวหลวง
14. อำเภอวังน้อย
15. อำเภอเสนา
16. อำเภออุทัย
13. ศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
136 หมู่ 1 ตำบลธนู อำเภออุทัย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0-3534-6800-1
โทรสาร. 0-3534-6800 ต่อ 109
1. อำเภอพระนครศรีอยุธยา
2. อำเภอท่าเรือ
3. อำเภอนครหลวง
4 อำเภอบางซ้าย
5. อำเภอบางไทร
6. อำเภอบางบาล
7. อ่าเภอบางปะหัน
8. อำเภอบางปะอิน
9. อำเภอมหาราช
10. อำเภอผักไห่
11. อำเภอภาชี
12. อำเภอบ้านแพรก
13. อำเภอลาดบัวหลวง
14. อำเภอวังน้อย
15. อำเภอเสนา
16. อำเภออุทัย

จังหวัดลพบุรี

14. ศาลจังหวัดลพบุรี
ถนนวิชาเยนทร์ ตำบลท่าหิน
อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000
โทร. 0-3641-3041, 0-3641-1061
โทรสาร. 0-3661-8730, 0-3642-2623
1. อำเภอเมือง
2. อำเภอโคกสำโรง
3. อำเภอบ้านหมี่
4.อำเภอท่าวุ้ง
5 อำเภอพัฒนานิคม
6 อำเภอหนองม่วง
15. ศาลแขวงลพบุรี
ถนนสุรสงคราม อำเภอเมือง
จังหวัดลพบุรี 15000
โทร. 0-3642-2756
โทรสาร. 0-3642-2765
1. อำเภอเมือง
2. อำเภอโคกสำโรง
3. อำเภอบ้านหมี่
4.อำเภอท่าวุ้ง
5 อำเภอพัฒนานิคม
6 อำเภอหนองม่วง
16. ศาลจังหวัดชัยบาดาล
199 หมู่ 4 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลห้วยหิน
อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
โทร. 0-3679-2041-44
โทรสาร 0-3679-2045
1. อำเภอชัยบาดาล
2. อำเภอโคกเจริญ
3. อำเภอท่าหลวง
4 อำเภอสระโบสถ์
5. อำเภอลำสนธิ์
17. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรี
ถนนนเรศวร ตำบลป่าตาล
อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000
โทร. 0-3641-4577
โทรสาร 0-3641-4578
1. อำเภอเมือง
2. อำเภอโคกสำโรง
3. อำเภอชัยบาดาล
4. อำเภอบ้านหมี
5. อำเภอท่าวุ้ง
6. อำเภอพัฒนานิคม
7. อำเภอสระโบสถ์
8. อำเภอท่าหลวง
9. อำเภอโคกเจริญ
10. อำเภอลำสนธิ์
11. อำเภอหนองม่วง

จังหวัดชัยนาท

18. ศาลจังหวัดชัยนาท
ซอยเทบาส 1 อำเภอเมือง
จังหวัดชัยนาท 17000
โทร. 0-5542-1358 0-5541-1211
โทรสาร. 0-5641-4051
1. อำเภอเมือง
2. อำเภอมโนรมย์
3. อำเภอวัดสิงห์
4 อำเภอสรรคบุรี
5. อำเภอสรรพยา
6. อำเภอหันคา
7. อำเภอหนองมะโมง
8. อำเภอเนินขาม
19. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท
133 หมู่ 6 ตำบลชัยนาท อำเภอเมือง
จังหวัดชัยนาท 17000
โทร. (0-5647-5779
โทรสาร 0-5640-5780
1. อำเภอเมือง
2. อำเภอมโนรมย์
3. อำเภอวัดสิงห์
4 อำเภอสรรคบุรี
5. อำเภอสรรพยา
6. อำเภอหันคา
7. อำเภอหนองมะโมง
8. อำเภอเนินขาม

จังหวัดสิงห์บุรี

20. ศาลจังหวัดสิงห์บุรี
ถนนสิงห์บุรี-บางพาน
อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000
โทร. 0-3650-7343
โทรสาร. 0-3650-7240
1. อำเภอเมือง
2. อำเภอท่าช้าง
3. อำเภอบางระจัน
4. อำเภอพรหมบุรี
5. อำเภออินทร์บุรี
6. อำเภอค่ายบางระจัน
21. ศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดสิงห์บุรี

ถนนวิไลจิตต์ อำเภอเมือง
จังหวัดสิงห์บุรี 16000
โทร. 0-3552-4238-9
โทรสาร. 0-3652-3734
1. อำเภอเมือง
2. อำเภอท่าช้าง
3. อำเภอบางระจัน
4. อำเภอพรหมบุรี
5. อำเภออินทร์บุรี
6. อำเภอค่ายบางระจัน

จังหวัดสระบุรี

22. ศาลจังหวัดสระบุรี
42 ถนนเลี่ยงเมือง ต่าบลดาวเรือง
อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
โทร 0-36319509
โทรสาร. 0-3622-2446
1. อำเภอเมือง
2. อำเภอแก่งคอย
3. อำเภอหนองแค
4 อำเภอหนองแซง
5. อำเภอเสาไห้
6. อำเภอบ้านหมอ
7. อำเภอพระพุทธบาท
8. อำเภอวิหารแดง
9. อำเภอมวกเหล็ก
10. อำเภอหนองโดน
11. อำเภอดอนพุด
12 อำเภอวังม่วง
13. อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
23. ศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดสระบุรี

793 ถนนพหลโยธิน ตำบลปากเพรียว
อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000
โทร 0-3522-1099
0-3622-1096
โทรสาร. 0-3622-0597
1. อำเภอเมือง
2. อำเภอแก่งคอย
3. อำเภอหนองแค
4 อำเภอหนองแซง
5. อำเภอเสาไห้
6. อำเภอบ้านหมอ
7. อำเภอพระพุทธบาท
8. อำเภอวิหารแดง
9. อำเภอมวกเหล็ก
10. อำเภอหนองโดน
11. อำเภอดอนพุด
12 อำเภอวังม่วง
13. อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

จังหวัดอ่างทอง

24. ศาลจังหวัดอ่างทอง
ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมือง
จังหวัดอ่างทอง 14000
โทร. 0-2561-1561
โทรสาร 0-3562-0797
1. อำเภอเมือง
2. อำเภอวิเศษชัยชาญ
3. อำเภอโพธิ์ทอง
4 อำเภอป่าโมก
5. อำเภอแสวงหา
6. อำเภอไชโย
7. อำเภอสามโก้
25. ศาลจังหวัดเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดอ่างทอง

82/1-3 หมู่ 5 ถนนสายเอเชีย ตำบลบ้านอิฐ
อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 14000
โทร.3-3567-2094-5
โทรสาร 0-3567-2992
1. อำเภอเมือง
2. อำเภอวิเศษชัยชาญ
3. อำเภอโพธิ์ทอง
4 อำเภอป่าโมก
5. อำเภอแสวงหา
6. อำเภอไชโย
7. อำเภอสามโก้

จังหวัดปทุมธานี

26. ศาลจังหวัดปทุมธานี
7 ถนนปทุม-สามโคก ตำบลบางปรอก
อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
โทร. 0-2581-6303, 0-2581-5556
โทรสาร. 0-2979-0073
1. อำเภอเมือง
2. อำเภอสามโคก
3. อ่าเภอลาดหลุมแก้ว
27. ศาลจังหวัดธัญบุรี
138 ถนนรังสิต-นครนายก
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
โทร. 0-2204-1495-96 ต่อ 222
โทรสาร. 0-2904-1397
1. อำเภอธัญบุรี
2. อำเภอคลองหลวง
3. อำเภอหนองเสือ
4. อำเภอลำลูกกา
28. ศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดปทุมธานี

577 หมู่ 4 ถนนรังสิต-นครนายก
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
โทร. 0-2577-6152-4
โทรสาร 0-2577-6023
1. อำเภอเมือง
2. อำเภอสามโคก
3. อำเภอลาดหลุมแก้ว
4. อำเภอธัญบุรี
5. อำเภอคลองหลวง
6. อำเภอหนองเสือ
7. อำเภอลำลูกกา

29.

จังหวัดนนทบุรี

ศาลจังหวัดนนทบุรี
132 หมู่ 8 ถนนรัตนาธิเบศร์
ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง
ยังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2539-5373
0-2589-0062
โทรสาร 0-25E3-0051

1. อำเภอเมือง
2. อำเภอปากเกร็ด
3. อำเภอบางใหญ่
4. อำเภอบางบัวทอง
5 อำเภอบางกรวย
6. อำเภอไทรน้อย
30. ศาลแขวงนนทบุรี
ถนนรัตนาธิเบศร์ อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2530-2250 0-2580-1379
โทรสาร 0-2580-2854
1. อำเภอเมือง
2. อำเภอปากเกร็ด
3. อำเภอบางใหญ่
4. อำเภอบางบัวทอง
5 อำเภอบางกรวย
6. อำเภอไทรน้อย
31. ศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดนนทบุรี

ถนนรัตนาธิเบศร์ ต้าบลบางกระสอ
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2590-3224, 0-2589-2004,
0-2589-1824, 0-2580-3242
โทรสาร 0-2580-4577
1. อำเภอเมือง
2. อำเภอปากเกร็ด
3. อำเภอบางใหญ่
4. อำเภอบางบัวทอง
5 อำเภอบางกรวย
6. อำเภอไทรน้อย

จังหวัดสมุทรปราการ

32. ศาลจังหวัดสมุทรปราการ
ถนนศรีสมุทร อำเภอเมือง
จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 0-2395-0612
โทรสาร 0-2353-3553
1. อำเภอเมือง
2. อำเภอพระประแดง
3. อำเภอบางพลี
4 อำเภอบางบ่อ
5. อำเภอพระสมุทรเจดีย์
6. อำเภอบางเสาธง
33. ศาลแขวงสมุทรปราการ
555 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท (สายเก่า)
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10250
โทร 0-2707-7620-5
โทรสาร 0-2707-7682
1. อำเภอเมือง
2. อำเภอพระประแดง
3. อำเภอบางพลี
4 อำเภอบางบ่อ
5. อำเภอพระสมุทรเจดีย์
6. อำเภอบางเสาธง
34. ศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดสมุทรปราการ
333 หมู่ 1 ถนนสุขุมวิท (สายเก่า
ตำบลบางปู อำเภอเมือง
จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โทร. 0-2707-7125, 0-2707-7239
โทรสาร 0-2707-7137, 0-2707-7191
1. อำเภอเมือง
2. อำเภอพระประแดง
3. อำเภอบางพลี
4 อำเภอบางบ่อ
5. อำเภอพระสมุทรเจดีย์
6. อำเภอบางเสาธง