ลำดับที่ ชื่อศาล/ที่ตั้ง/หมายเลขโทรศัพท์ เขตศาล
 

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 2

อาคารศาลแขวงชลบุรี ชั้น 7 ถนนพระยาสัจจา ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมา จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-3827-7700
 

จังหวัดชลบุรี

 
1. โทร. 0-3827-4075-6
จังหวัดชลบุรี 20000
ถนนมนตเสวี อำเภอเมือง
โทรสาร.0-3827-B471
ศาลจังหวัดชลบุรี
1. อำเภอเมือง
7. อำเภอเกาะสีชัง
5. อำเภอบ่อทอง
8. อำเภอเกาะจันทร์
3. อำเภอบ้านบึง
6. อำเภอหนองใหญ่
9. อำเภอศรีราชา
4 อำเภอพานทอง
2. อำเภอพนัสนิคม
2. โทร 0-3828-7661-4, 0-3827-5908
โทรสาร 0-3428-1
ศาลแขวงชลบุรี
ถนนพระยาสัจจา อำเภอเมือง
จังหวัดชลบุรี 20000
8. อำเภอเกาะจันทร์
5. อำเภอบ่อทอง
4 อำเภอพานทอง
7. อำเภอเกาะสีชัง
1. อำเภอเมือง
9. อำเภอศรีราชา
2. อำเภอพนัสนิคม
3. อำเภอบ้านบึง
6. อำเภอหนองใหญ่
3. 222/1 หมู่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี
จังหวัดชลบุรี 20000
โทร 0-3232-7272
โทรสาร 0-3839-7698
11. อำเภอสัตหีบ
2. อำเภอพนัสนิคม
4 อำเภอพานทอง
9. อำเภอเกาะจันทร์
5. อำเภอบ่อทอง
10. อำเภอบางละมุง
3. อำเภอบ้านบึง
7. อำเภอเกาะสีชัง
6. อำเภอหนองใหญ่
8. อำเภอศรีราชา
1. อำเภอเมือง
4. ศาลจังหวัดพัทยา
โทร 0-3825-2130-2.0-3825-1128
โทรสาร 0-3825 2127 03825-2134
อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
ถนนทัพพระยา ตำบลหนองปรือ
1. อำเภอบางละมุง
3. อำเภอศรีราชา(เฉพาะ ต.ทุ่งสุขลา ต.บึง และ ต.บ่อวิน)
2. อำเภอสัตหีบ
5. อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
ศาลแขวงพัทยา
โทร 0-38267130-31
ถนนทัพพระยา ตำบลหนองปรือ
3. อำเภอศรีราชา(เฉพาะ ต.ทุ่งสุขลา ต.บึง และ ต.บ่อวิน)
1. อำเภอบางละมุง
2. อำเภอสัตหีบ
 

จังหวัดฉะเชิงเทรา

 
6. โทร. 0-3851-7091
ศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
โทรสาร 0-3851-7091
ถนนสุขเกษม อำเภอเมือง
1. อำเภอเมือง
5. อำเภอแปลงยาว
4 อำเภอพนมสารคาม
10. อำเภอท่าตะเกียบ
6. อำเภอบางน้ำเปรี้ยว
8. อำเภอสนามชัยเขต
11. อำเภอคลองเขื่อน
3. อำเภอบางคล้า
9. อาเภอราชสาส์น
7. อำเภอบางปะกง
2. อำเภอบ้านโพธิ์
7. ตำบลคลองนา อำเภอเมือง
จังหวัดฉะเชิงเทรา
โทร 0-3898-1776
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
โทรสาร. 0-3898-1806
24/1/1 หมู่ 2 ถนนฉะเชิงเทรา-พนัสนิคม
ศาลเยาวชนและครอบครัว
7. อำเภอบางปะกง
10. อำเภอท่าตะเกียบ
8. อำเภอสนามชัยเขต
1. อำเภอเมือง
9. อาเภอราชสาส์น
11. อำเภอคลองเขื่อน
6. อำเภอบางน้ำเปรี้ยว
3. อำเภอบางคล้า
5. อำเภอแปลงยาว
4 อำเภอพนมสารคาม
2. อำเภอบ้านโพธิ์
 

จังหวัดนครนายก

 
8. ศาลจังหวัดนครนายก
ในหนังไซย อำเภอเมือง
จังหวัดนครนายก 26000
โทร. 0-3731-3641-2
โทรสาร. 0-3731-3215
3. อำเภอองครักษ์
1. อำเภอเมือง
4 อำเภอปากพลี
2. อำเภอบ้านนา
9. โทรสาร. 0-3731-4753
จังหวัดนครนายก
โทร. 0-3731-6020, 0-3731-4753
161,161/1-2 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง
ศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดนครนายก 26000
4 อำเภอปากพลี
2. อำเภอบ้านนา
3. อำเภอองครักษ์
1. อำเภอเมือง
 

จังหวัดปราจีนบุรี

 
10. จังหวัดปราจีนบุรี 25000
ศาลจังหวัดปราจีนบุรี
ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง
โทรสาร 0-3721-4336
โทร. 0-3721-1118
2. อำเภอบ้านสร้าง
4. อำเภอศรีมโหสถ
5. อำเภอศรีมหาโพธิ
3. อำเภอประจันตคาม
1. อำเภอเมือง
11. ถนนฉะเชิงเทรา-นครราชสีมา ตำบลกบินทร์บุรี
โทรสาร. 0-3728-8193
อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี
โทร. 0-3726-B1B5-6
อาคารจังหวัดกบินทร์บุรี
1. อำเภอกบินทร์บุรี
2. อ่าเภอนาดี
12. อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25000
ศาลเยาวชนและครอบครัว
โทร. 0-3721-4728
จังหวัดปราจีนบุรี
65 หมู่ 3 ตำบลบางบริบูรณ์
โทรสาร 0-3721-4727
6. อำเภอกบินทร์บุรี
1. อำเภอเมือง
3. อำเภอประจันตคาม
5. อำเภอศรีมหาโพธิ
2. อำเภอบ้านสร้าง
7. อ่าเภอนาดี
4. อำเภอศรีมโหสถ
 

จังหวัดสระแก้ว

 
13. ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าเกษม
อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 27000
ศาลจังหวัดสระแก้ว
โทรสาร 0-3742-5094
โทร. 0-3742-5096-7
1. อำเภอเมือง
4. อำเภอวัฒนานคร
6. อำเภอตาพระยา
2. อำเภอเขาฉกรรจ์
5. อ่าเภอคลองหาด
3. อำเภอวังน้ำเย็น
7. อำเภออรัญประเทศ
8. อำเภอโคกสูง
9. อำเภอวังสมบูรณ์
14. ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าเกษม
โทรสาร 0-3742-5266
ศาลเยาชนและครอบครัว
โทร 0-3742-5264-5
จังหวัดสระแก้ว
อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 27000
2. อำเภอเขาฉกรรจ์
4. ถ้าเรายวัฒนานคร
9. อำเภอวังสมบูรณ์
5. อ่าเภอคลองหาด
3. อำเภอวังน้ำเย็น
6. อำเภอตาพระยา
1. อำเภอเมือง
8. อำเภอโคกสูง
7. อำเภออรัญประเทศ
 

จังหวัดระยอง

 
15. 4. อ่าเภอวังจันทร์
ศาลแขวงระยอง
โทร. 0-3851 7072, 0-3861-2005
ถนนตากสินมหาราช ตำบลท่าประดู่
โทรสาร 0-3261-3669
อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000 7. อำเภอนิคมพัฒนา
2. อ่าเภอบ้านฉาง
7 อำเภอนิคมพัฒนา
6. อำเภอบ้านค่าย
3. อำเภอปลวกแดง
5. อำเภอแกลง
4. อำเภอวังจันทร์
1. อ่าเภอเมือง
8. อำเภอเขาชะเมา
16. ศาลจังหวัดระยอง 4. อำเภอวังจันทร์
5. อำเภอแกลง
2. อ่าเภอบ้านฉาง
7 อำเภอนิคมพัฒนา
3. อำเภอปลวกแดง
1. อ่าเภอเมือง
6. อำเภอบ้านค่าย
8. อำเภอเขาชะเมา
17. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง
144 หมู่ 2 ถนนสุมวิท ต.เนินพระ
โทร 0-3861 -2720
อำเภอเมืองจังหวัดระยอง 21000
โทรสาร 0-3861 -7466
 
 

จังหวัดตราด

 
18. 428 หมู่ที่ 2 ตำบลวังกระแจะ
โทรสาร 0-3952-5044
โทร 0-3952-5047-8
ศาลจังหวัดตราด
อำเภอเมือง จังหวัดตราด 23000
5. อ่าเภอคลองใหญ่
2. อำเภอแหลมงอบ
4. อำเภอบ่อไร่
7. อำเภอเกาะช้าง
6. อำเภอเกาะกูด
1. อำเภอเมือง
3. อำเภอเขาสมิง
19. อ่าเภอเมือง จังหวัดตราด 23000
โทรสาร 0-3552-5753
โทร. 0-3952-5723
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตราด
11 ถนนสันติสุข ตำบลบางพระ
1. อำเภอเมือง
3. อำเภอเขาสมิง
7. อำเภอเกาะช้าง
6. อำเภอเกาะกูด
4. อำเภอบ่อไร่
5. อ่าเภอคลองใหญ่
2. อำเภอแหลมงอบ
 

จังหวัดจันทบุรี

 
20. ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง
ศาลจังหวัดจันทบุรี
13 ถนนท่าหลวง
จังหวัดจันทบุรี 22000
โทร. 0-3930-1040-1
โทรสาร 0-3930-182
3. อำเภอท่าใหม่
2. อำเภอขลุง
10. อำเภอเขาคิชกูฏ
1. อำเภอเมือง
9. อำเภอแก่งหางแมว
5. อำเภอมะขาม
6. อ้าเภอโป่งน้ำร้อน
4 อำเภอแหลมสิงห์
7. อำเภอสอยดาว
8. อำเภอนายายอาม
21. โทรสาร. 0-3930-3475
อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
จังหวัดจันทบุรี
ศาลเยาวชนและครอบครัว
รานนท่าหลวง ตำบลวัดใหม่
โทร 0-2932-3471-4
4 อำเภอแหลมสิงห์
6. อ้าเภอโป่งน้ำร้อน
3. อำเภอท่าใหม่
7. อำเภอสอยดาว
1. อำเภอเมือง
5. อำเภอมะขาม
10. อำเภอเขาคิชกูฏ
9. อำเภอแก่งหางแมว
8. อำเภอนายายอาม
2. อำเภอขลุง


 

บทความ: รวมทั้งหมดคดีอาญาคดีแพ่งศาลเป็นจำเลยกฎหมายทั่วไป