สำนักงาน ทนายความ ชัยภูมิ ให้บริการให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย คดีความต่างๆ คดียักยอก คดีตั้งผู้จัดการมรดก คดีฉ้อโกงประชาชน คดีอาญา คดีความผิดเกี่ยวกับเช็ค คดีฉ้อโกง คดีฟ้องขับไล่ คดียาเสพติด คดีบัตรเครดิต คดีแพ่ง คดีฟ้องแบ่งมรดก คดีครอบครัว โดย ทนาย ชัยภูมิ

ศาลที่อยู่
1. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิถนนบรรณาธิการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
2. ศาลจังหวัดชัยภูมิถนนบรรณาธิการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
3. ศาลจังหวัดภูเขียวถนนภูเขียว-ชุมแพ ตำบลผักปลัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

 

จังหวัดชัยภูมิ แบ่งการปกครองออกเป็น 16 อำเภอ

 1. อำเภอเมืองชัยภูมิ
 2. อำเภอบ้านแท่น
 3. อำเภอเทพสถิต
 4. อำเภอภักดีชุมพล
 5. อำเภอหนองบัวแดง
 6. อำเภอบำเหน็จณรงค์
 7. อำเภอหนองบัวระเหว
 8. อำเภอเกษตรสมบูรณ์
 9. อำเภอคอนสาร
 10. อำเภอภูเขียว
 11. อำเภอคอนสวรรค์
 12. อำเภอจัตุรัส
 13. อำเภอบ้านเขว้า
 14. อำเภอแก้งคร้อ
 15. อำเภอเนินสง่า
 16. อำเภอซับใหญ่

ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ

ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

 1. สถานีตำรวจภูธรเมืองชัยภูมิ
 2. สถานีตำรวจภูธรบ้านเดื่อ
 3. สถานีตำรวจภูธรจัตุรัส
 4. สถานีตำรวจภูธรช่องสามหมอ
 5. สถานีตำรวจภูธรบ้านเพชร
 6. สถานีตำรวจภูธรเทพสถิต
 7. สถานีตำรวจภูธรหัวทะเล
 8. สถานีตำรวจภูธรแก้งคร้อ
 9. สถานีตำรวจภูธรวังตะเฆ่
 10. สถานีตำรวจภูธรเกษตรสมบูรณ์
 11. สถานีตำรวจภูธรบ้านแก้ง
 12. สถานีตำรวจภูธรหนองบัวโคก
 13. สถานีตำรวจภูธรโนนเหม่า
 14. สถานีตำรวจภูธรภักดีชุมพล
 15. สถานีตำรวจภูธรหนองบัวระเหว
 16. สถานีตำรวจภูธรซับใหญ่
 17. สถานีตำรวจภูธรเนินสง่า
 18. สถานีตำรวจภูธรหนองสังข์
 19. สถานีตำรวจภูธรหนองบัวแดง
 20. สถานีตำรวจภูธรบ้านแท่น
 21. สถานีตำรวจภูธรบ้านเขว้า
 22. สถานีตำรวจภูธรบำเหน็จณรงค์
 23. สถานีตำรวจภูธรลาดใหญ่
 24. สถานีตำรวจภูธรดอนสวรรค์
 25. สถานีตำรวจภูธรบ้านเป้า
 26. สถานีตำรวจภูธรภูเขียว
 27. สถานีตำรวจภูธรห้วยยาง
 28. สถานีตำรวจภูธรคอนสาร

 

ทนายรับว่าความทั่วราชอาณาจักร พูดคุยกับทนายเบื้องต้น
โปรดโทรติดต่อทนาย