สำนักงาน ทนายความ นครราชสีมา ให้บริการให้คำแนะนำทางด้านกฎหมาย คดีความต่างๆ คดีแพ่ง คดีอาญา คดีฉ้อโกง คดีฉ้อโกงประชาชน คดีความผิดเกี่ยวกับเช็ค คดียาเสพติด คดีครอบครัว คดีฟ้องแบ่งมรดก คดีตั้งผู้จัดการมรดก คดีฟ้องขับไล่ คดีบัตรเครดิต คดียักยอก โดยทนายความ นครราชสีมา

ศาลที่อยู่
1. ศาลจังหวัดนครราชสีมาถนนราชนิกูล ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
2. ศาลจังหวัดพิมายถนนพิมาย- ตลาดแค ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
3. ศาลแขวงนครราชสีมา42/2 ถนนราชนิกูล ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
4. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมาเลขที่ 430 หมู่ 7 ตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
5. ศาลจังหวัดบัวใหญ่ถนนสุรนารี 1 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
6. ศาลจังหวัดสีคิ้วเลขที่ 324 หมู่ 9 ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
7. ศาลจังหวัดสีคิ้ว(ปากช่อง)เลขที่ 865 ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

 

จังหวัดนครราชสีมา แบ่งการปกครองออกเป็น 32 อำเภอ

 1. อำเภอเมือง
 2. อำเภอขามสะแกแสง
 3. อำเภอวังน้ำเขียว
 4. อำเภอเสิงสาง
 5. อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
 6. อำเภอหนองบุญนาก
 7. อำเภอโนนสูง
 8. อำเภอขามทะเลสอ
 9. อำเภอปักธงชัย
 10. อำเภอประทาย
 11. อำเภอครบุรี
 12. อำเภอโนนไทย
 13. อำเภอห้วยแถลง
 14. อำเภอสูงเนิน
 15. อำเภอปากช่อง
 16. อำเภอลำทะเมนชัย
 17. อำเภอพิมาย
 18. อำเภอเมืองยาง
 19. อำเภอพระทองคำ
 20. อำเภอบัวใหญ่
 21. อำเภอชุมพวง
 22. อำเภอโนนแดง
 23. อำเภอด่านขุนทด
 24. อำเภอแก้งสนามนาง
 25. อำเภอโชคชัย
 26. อำเภอจักราช
 27. อำเภอบัวลาย
 28. อำเภอสีดา
 29. อำเภอบ้านเหลือม
 30. อำเภอเทพารักษ์
 31. อำเภอสีคิ้ว
 32. อำเภอคง