สำนักงาน ทนายความ อุบลราชธานี ให้บริการให้ข้อแนะนำทางด้านกฎหมาย คดีความต่างๆ คดีฟ้องขับไล่ คดีฟ้องแบ่งมรดก คดีตั้งผู้จัดการมรดก คดีความผิดเกี่ยวกับเช็ค คดีอาญา คดีครอบครัว คดีแพ่ง คดียักยอก คดีฉ้อโกง คดียาเสพติด คดีฉ้อโกงประชาชน คดีบัตรเครดิต โดย ทนาย อุบลราชธานี

ศาล
1. ศาลจังหวัดอุบลราชธานี
2. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี
3. ศาลจังหวัดเดชอุดม
4. ศาลแขวงอุบลราชธานี

 

จังหวัดอุบลราชธานี แบ่งการปกครองออกเป็น 25 อำเภอ

 1. อำเภอเมืองอุบลราชธานี
 2. อำเภอนาจะหลวย
 3. อำเภอโพธิ์ไทร
 4. อำเภอพิบูลมังสาหาร
 5. อำเภอเขื่องใน
 6. อำเภอนาเยีย
 7. อำเภอม่วงสามสิบ
 8. อำเภอสว่างวีระวงศ์
 9. อำเภอบุณฑริก
 10. อำเภอกุดข้าวปุ้น
 11. อำเภอตาลสุม
 12. อำเภอเดชอุดม
 13. อำเภอศรีเมืองใหม่
 14. อำเภอน้ำยืน
 15. อำเภอโขงเจียม
 16. อำเภอน้ำขุ่น
 17. อำเภอเหล่าเสือโก้ก
 18. อำเภอเขมราฐ
 19. อำเภอดอนมดแดง
 20. อำเภอนาตาล
 21. อำเภอวารินชำราบ
 22. อำเภอทุ่งศรีอุดม
 23. อำเภอสิรินธร
 24. อำเภอตระการพืชผล
 25. อำเภอสำโรง

 

ทนายรับว่าความทั่วราชอาณาจักร พูดคุยกับทนายเบื้องต้น
โปรดโทรติดต่อทนาย