สำนักงาน ทนายความ ขอนแก่น ให้บริการให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย คดีความต่างๆ ทนายคดีตั้งผู้จัดการมรดก คดีบัตรเครดิต ทนายคดีแพ่ง คดีฟ้องขับไล่ คดีความผิดเกี่ยวกับเช็ค คดีฟ้องแบ่งมรดก คดียักยอก คดีฉ้อโกงประชาชน ทนายคดีครอบครัว คดีฉ้อโกง คดียาเสพติด คดีอาญา โดย ทนายขอนแก่น

ศาลที่อยู่
1. ศาลจังหวัดขอนแก่นถนนศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
2. ศาลจังหวัดชุมแพเลขที่ 329 หมู่ 6 ตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
3. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่นเลขที่ 294/17 ถนนศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
4. ศาลจังหวัดพล
5. ศาลแขวงขอนแก่นถนนศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

 

จังหวัดขอนแก่น แบ่งการปกครองออกเป็น 26 อำเภอ

 1. อำเภอเมืองขอนแก่น
 2. อำเภอหนองนาคำ
 3. อำเภอชุมแพ
 4. อำเภอโคกโพธิ์ชัย
 5. อำเภอแวงใหญ่
 6. อำเภอบ้านแฮด
 7. อำเภอซำสูง
 8. อำเภอเขาสวนกวาง
 9. อำเภอเวียงเก่า
 10. อำเภอมัญจาคีรี
 11. อำเภออุบลรัตน์
 12. อำเภอเปือยน้อย
 13. อำเภอบ้านฝาง
 14. อำเภอชนบท
 15. อำเภอหนองเรือ
 16. อำเภอโนนศิลา
 17. อำเภอน้ำพอง
 18. อำเภอสีชมพู
 19. อำเภอบ้านไผ่
 20. อำเภอกระนวน
 21. อำเภอภูเวียง
 22. อำเภอพระยืน
 23. อำเภอพล
 24. อำเภอภูผาม่าน
 25. อำเภอหนองสองห้อง
 26. อำเภอแวงน้อย

 

ไม่ว่าท่านจะมีปัญหาคดีความ ไม่ว่าท่านจะเป็นโจทก์ ไม่ว่าท่านจะเป็นจำเลย สามารถติดต่อสอบถามพูดคุยข้อกฎหมายกับทนายความ ทนายขอนแก่นยินดีให้คำแนะนำให้ความช่วยเหลือกับท่าน

การโทรมาพูดคุยรบกวน ทนายขอข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง ไม่ต้องกลัวไม่ว่าท่านจะเป็นโจทก์หรือจำเลยเราขอข้อเท็จจริงที่ถูกต้องและชัดเจนเพื่อเป็นข้อมูล เพราะทนายจะได้นำไปวิเคราะห์เพื่อให้คำแนะนำอย่างถูกต้องทางด้านกฎหมายกับท่าน

ทนายรับว่าความทั่วราชอาณาจักร พูดคุยกับทนายขอนแก่น เบื้องต้น
โปรดโทรติดต่อทนาย 081 189 5861  สำนักงาน ทนายความ ขอนแก่น