สำนักงาน ทนายความฉะเชิงเทรา ให้บริการให้คำแนะนำทางด้านกฎหมาย คดีความต่างๆ คดีแพ่ง คดีอาญา คดีฉ้อโกง คดีฉ้อโกงประชาชน  คดีความผิดเกี่ยวกับเช็ค คดียาเสพติด คดีครอบครัว คดีฟ้องแบ่งมรดก คดีตั้งผู้จัดการมรดก คดีฟ้องขับไล่ คดีบัตรเครดิต คดียักยอก โดย ทนายความจังหวัดฉะเชิงเทรา

 

ศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา

 

จังหวัดฉะเชิงเทรา แบ่งการปกครองออกเป็น 11 อำเภอ

1.อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
2.อำเภอบางคล้า
3.อำเภอบางปะกง
4.อำเภอบางน้ำเปรี้ยว
5.อำเภอแปลงยาว
6.อำเภอสนามชัยเขต
7.อำเภอท่าตะเกียบ
8.อำเภอราชสาสน์
9.อำเภอพนมสารคาม
10.อำเภอคลองเขื่อน
11.อำเภอบ้านโพธิ์

 

จังหวัดฉะเชิงเทราก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัด ที่อยู่ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC  ซึ่งมีแผนพัฒนาทำให้มีการเติบโตของเศรษฐกิจสูงและมีโรงงานอุตสาหกรรมอยู่ในพื้นที่นี้เป็นจำนวนมาก

แน่นอนสิ่งที่ตามมานั่นก็คือการมีคดีความเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว ยกตัวอย่างเช่นเมื่อมีการทำการค้ากันก็อาจมีการผิดนัดชำระหนี้ อาจเป็นคดีเช็คหรือเช็คเด้ง หรือการฟ้องผิดสัญญาต่างๆเช่น ผิดสัญญาจ้างทำของ การฟ้องในคดีแรงงานของลูกจ้างฟ้องต่อนายจ้าง คดียาเสพติด คดีลักทรัพย์ คดียักยอกทรัพย์ และคดีอื่นอีกมาก

แน่นอนเมื่อท่านเป็นผู้เสียหายหรือเป็นโจทก์ หรือท่านถูกฟ้องร้องดำเนินคดีซึ่งท่านก็จะเป็นจำเลย ท่านควรที่จะปรึกษาทนาย เพื่อขอคำแนะนำทางด้านกฎหมายและหาทางแก้ไข ทั้งนี้ทนายฉะเชิงเทรายินดีให้คำแนะนำแก่ท่าน

ในเขตฉะเชิงเทราก็จะมีศาลยุติธรรมที่มีหน้าที่รับผิดชอบในเขตพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งการฟ้องคดีต่อศาลที่เขตพื้นที่ฉะเชิงเทราก็ต้องไปดูว่า ของที่เขตนี้ได้หรือไม่

 

โทรคุยทนายฉะเชิงเทรา สอบถามข้อมูลกฎหมาย รับว่าความ

 


 

บทความ: รวมทั้งหมดคดีอาญาคดีแพ่งศาลเป็นจำเลยกฎหมายทั่วไป