สำนักงานทนายความนนทบุรี ให้บริการให้คำแนะนำทางด้านกฎหมาย คดีความต่างๆ คดีแพ่ง คดีอาญา คดีฉ้อโกง คดีฉ้อโกงประชาชน  คดีความผิดเกี่ยวกับเช็ค คดียาเสพติด คดีครอบครัว คดีฟ้องแบ่งมรดก คดีตั้งผู้จัดการมรดก คดีฟ้องขับไล่ คดีบัตรเครดิต คดียักยอก โดย ทนายความนนทบุรี 

ศาลจังหวัดนนทบุรี
ศาลแขวงนนทบุรี
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี
ศาลแรงงานกลางจังหวัดนนทบุรี

 

จังหวัดนนทบุรี แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๖ อำเภอ ดังต่อไปนี้คือ

อำเภอ ตำบล
1. อำเภอเมืองนนทบุรี ได้แก่ ตำบลไทรม้า , ตำบลบางกร่าง , ตำบลสวนใหญ่ , ตำบลบางไผ่ , ตำบลตลาดขวัญ , ตำบลบางศรีเมือง , ตำบลบางรักน้อย , ตำบลบางเขน , ตำบลท่าทราย , ตำบลบางกระสอ
2. อำเภอไทรน้อย ได้แก่ ตำบลราษฎร์นิยม , ตำบลทวีวัฒนา , ตำบลไทรใหญ่ , ตำบลคลองขวาง , ตำบลขุนศรี , ตำบลหนองเพรางาย , ตำบลไทรน้อย
3. อำเภอบางบัวทอง ได้แก่ ตำบลบางบัวทอง , ตำบลบางคูรัด , ตำบลโสนลอย , ตำบลละหาร , ตำบลลำโพ , ตำบลบางรักใหญ่ , ตำบลบางรักพัฒนา , ตำบลพิมลราช
4. อำเภอปากเกร็ด ได้แก่ตำบลคลองเกลือ , ตำบลเกาะเกร็ด , ตำบลอ้อมเกร็ด , ตำบลปากเกร็ด , ตำบลบางพลับ , ตำบลบางพูด , ตำบลคลองพระอุดม , ตำบลท่าอิฐ , ตำบลบางตลาด , ตำบลบ้านใหม่ , ตำบลคลองข่อย , ตำบลบางตะไนย์
5. อำเภอบางกรวย ได้แก่ ตำบลบางคูเวียง , ตำบลบางกรวย , ตำบลบางขุนกอง , ตำบลศาลากลาง , ตำบลบางขนุน , ตำบลวัดชลอ , ตำบลบางสีทอง , ตำบลปลายบาง , ตำบลมหาสวัสดิ์
6. อำเภอบางใหญ่ ได้แก่ ตำบลบางม่วง , ตำบลเสาธงหิน , ตำบลบางเลน , ตำบลบางใหญ่ , ตำบลบ้านใหม่ , ตำบลบางแม่นาง

 

ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี

2/1 หมู่ 5 ซอยนนทบุรี 39 ถนนนนทบุรี 1 ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

  1. สถานีตำรวจภูธรเมืองนนทบุรี
  2. สถานีตำรวจภูธรบางบัวทอง
  3. สถานีตำรวจภูธรบางศรีเมือง
  4. สถานีตำรวจภูธรปลายบาง
  5. สถานีตำรวจภูธรคลองข่อย
  6. สถานีตำรวจภูธรไทรน้อย
  7. สถานีตำรวจภูธรบางแม่นาง
  8. สถานีตำรวจภูธรบางใหญ่
  9. สถานีตำรวจภูธรบางกรวย
  10. สถานีตำรวจภูธรปากเกร็ด

ปรึกษากฎหมาย ปรึกษาทนายความ กับสำนักงานทนายความนนทบุรี

แต่ถ้าต้องการเช่าหลักทรัพย์ ดูที่ https://nitilaw.com/เช่าหลักทรัพย์ประกันตัว/

ได้เลยครับ


 

บทความ: รวมทั้งหมดคดีอาญาคดีแพ่งศาลเป็นจำเลยกฎหมายทั่วไป