สำนักงาน ทนายความระยอง ให้บริการให้คำแนะนำทางด้านกฎหมาย คดีความต่างๆ คดีแพ่ง คดีอาญา คดีฉ้อโกง คดีฉ้อโกงประชาชน  คดีความผิดเกี่ยวกับเช็ค คดียาเสพติด คดีครอบครัว คดีฟ้องแบ่งมรดก คดีตั้งผู้จัดการมรดก คดีฟ้องขับไล่ คดีบัตรเครดิต คดียักยอก โดย ทนายความจังหวัดระยอง

 

ศาล
1. ศาลจังหวัดระยอง
2. ศาลแขวงระยอง
3. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง

 

จังหวัดระยอง แบ่งการปกครองออกเป็น 8 อำเภอ

1.อำเภอเมืองระยอง
2.อำเภอปลวกแดง
3.อำเภอนิคมพัฒนา
4.อำเภอแกลง
5.อำเภอบ้านค่าย
6.อำเภอบ้านฉาง
7.อำเภอเขาชะเมา
8.อำเภอวังจันทร์

 

จังหวัดระยองเป็นจังหวัดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะเกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรมเพราะเป็นหนึ่งในจังหวัดทางพื้นที่ EEC ของภาคตะวันออก ในเมื่อมีการเติบโตทางเศรษฐกิจมากสิ่งที่จะตามมามันก็คือการเป็นคดีความซึ่งก็จะมีเป็นจำนวนมากตามมาเช่นกัน

ยกตัวอย่างเช่นเมื่อมีการค้าระหว่างกันก็มีโอกาสที่จะเป็นคดีความเช่นในคดีเกี่ยวกับเช็ค มีการฉ้อโกง มีการลักทรัพย์นายจ้าง การยักยอกทรัพย์ หรือแม้แต่คดีเกี่ยวกับยาเสพติด

เพราะเท่าที่สัมผัสมาในจังหวัดที่เจริญเติบโตมากมีเศรษฐกิจดีมากจะมีคดีความสูงตามเป็นเงาตามตัวอย่างเช่นจังหวัดระยองเช่นเดียวกัน ซึ่งทนายจังหวัดระยองก็ให้คำปรึกษาแนะนำทางด้านกฎหมาย

ไม่ว่าท่านเป็นโจทก์หรือจำเลย โทรมาปรึกษาทนายกับทนายระยอง เพื่อจะได้หาทางออกทางกฎหมาย โดยถ้าท่านเป็นโจทก์ก็อาจจะต้องมีการฟ้องร้องดำเนินคดี ซึ่งดำเนินการโดยทนาย หรือหากท่านเป็นจำเลย ก็จะต้องมีการนัดไปขึ้นศาล ท่านต้องแต่งทนายเข้าไปดำเนินการ ทนายดำเนินการได้เช่นกัน

 

ทนายรับว่าความทั่วราชอาณาจักร พูดคุยกับทนายระยอง เบื้องต้น
โปรดโทรติดต่อทนาย


 

บทความ: รวมทั้งหมดคดีอาญาคดีแพ่งศาลเป็นจำเลยกฎหมายทั่วไป