สำนักงานทนายความสมุทรปราการ ให้บริการให้คำแนะนำทางด้านกฎหมาย คดีความต่างๆ คดีแพ่ง คดีอาญา คดีฉ้อโกง คดีฉ้อโกงประชาชน  คดีความผิดเกี่ยวกับเช็ค คดียาเสพติด คดีครอบครัว คดีฟ้องแบ่งมรดก คดีตั้งผู้จัดการมรดก คดีฟ้องขับไล่ คดีบัตรเครดิต คดียักยอก โดย ทนายความสมุทรปราการ

 

รายชื่อศาลในจังหวัดสมุทรปราการ

ศาลจังหวัดสมุทรปราการ
ศาลแขวงสมุทรปราการ
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ

 

จังหวัดสมุทรปราการ แบ่งการปกครองออกเป็น 6 อำเภอ คือ

อำเภอ ตำบล
1. อำเภอเมืองสมุทรปราการ ตำบลแพรกษา , ตำบลปากน้ำ , ตำบลแพรกษาใหม่ , ตำบลท้ายบ้าน , ตำบลบางเมือง , ตำบลบางปูใหม่ , ตำบลบางปู , ตำบลบางเมืองใหม่ , ตำบลสำโรงเหนือ , ตำบลท้ายบ้านใหม่ , ตำบลบางโปรง , ตำบลเทพารักษ์ , ตำบลบางด้วน
2. อำเภอบางบ่อ ตำบลคลองด่าน , ตำบลเปร็ง , ตำบลบางเพรียง , ตำบลคลองนิยมยาตรา , ตำบลบ้านระกาศ , ตำบลคลองสวน , ตำบลบางพลีน้อย , ตำบลบางบ่อ
3. อำเภอพระสมุทรเจดีย์ ตำบลปากคลองบางปลากด , ตำบลนาเกลือ , ตำบลแหลมฟ้าผ่า , ตำบลบ้านคลองสวน , ตำบลในคลองบางปลากด
4. อำเภอพระประแดง ตำบลบางน้ำผึ้ง , ตำบลบางกะเจ้า , ตำบลบางกอบัว , ตำบลบางกระสอบ , ตำบลบางยอ , ตำบลสำโรงใต้ , ตำบลบางพึ่ง , ตำบลสำโรงกลาง , ตำบลบางหญ้าแพรก , ตำบลบางหัวเสือ , ตำบลทรงคนอง , ตำบลตลาด , ตำบลบางจาก , ตำบลสำโรง , ตำบลบางครุ
5. อำเภอบางเสาธง ตำบลศีรษะจรเข้น้อย , ตำบลบางเสาธง , ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่
6. อำเภอบางพลี ตำบลบางปลา , ตำบลราชาเทวะ , ตำบลบางพลีใหญ่ , ตำบลหนองปรือ , ตำบลบางโฉลง , ตำบลบางแก้ว

สำนักงานทนายความสมุทรปราการ ให้บริการให้คำแนะนำทางด้านกฎหมาย คดีความต่างๆ คดีแพ่ง คดีอาญา คดีฉ้อโกง คดีฉ้อโกงประชาชน  คดีความผิดเกี่ยวกับเช็ค คดียาเสพติด คดีครอบครัว คดีฟ้องแบ่งมรดก คดีตั้งผู้จัดการมรดก คดีฟ้องขับไล่ คดีบัตรเครดิต คดียักยอก โดย ทนายความสมุทรปราการ

รายชื่อศาลในจังหวัดสมุทรปราการ

ศาลจังหวัดสมุทรปราการ
ศาลแขวงสมุทรปราการ
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ

จังหวัดสมุทรปราการ แบ่งการปกครองออกเป็น 6 อำเภอ คือ
อำเภอ ตำบล
1. อำเภอเมืองสมุทรปราการ ตำบลแพรกษา , ตำบลปากน้ำ , ตำบลแพรกษาใหม่ , ตำบลท้ายบ้าน , ตำบลบางเมือง , ตำบลบางปูใหม่ , ตำบลบางปู , ตำบลบางเมืองใหม่ , ตำบลสำโรงเหนือ , ตำบลท้ายบ้านใหม่ , ตำบลบางโปรง , ตำบลเทพารักษ์ , ตำบลบางด้วน
2. อำเภอบางบ่อ ตำบลคลองด่าน , ตำบลเปร็ง , ตำบลบางเพรียง , ตำบลคลองนิยมยาตรา , ตำบลบ้านระกาศ , ตำบลคลองสวน , ตำบลบางพลีน้อย , ตำบลบางบ่อ
3. อำเภอพระสมุทรเจดีย์ ตำบลปากคลองบางปลากด , ตำบลนาเกลือ , ตำบลแหลมฟ้าผ่า , ตำบลบ้านคลองสวน , ตำบลในคลองบางปลากด
4. อำเภอพระประแดง ตำบลบางน้ำผึ้ง , ตำบลบางกะเจ้า , ตำบลบางกอบัว , ตำบลบางกระสอบ , ตำบลบางยอ , ตำบลสำโรงใต้ , ตำบลบางพึ่ง , ตำบลสำโรงกลาง , ตำบลบางหญ้าแพรก , ตำบลบางหัวเสือ , ตำบลทรงคนอง , ตำบลตลาด , ตำบลบางจาก , ตำบลสำโรง , ตำบลบางครุ
5. อำเภอบางเสาธง ตำบลศีรษะจรเข้น้อย , ตำบลบางเสาธง , ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่
6. อำเภอบางพลี ตำบลบางปลา , ตำบลราชาเทวะ , ตำบลบางพลีใหญ่ , ตำบลหนองปรือ , ตำบลบางโฉลง , ตำบลบางแก้ว


 

บทความ: รวมทั้งหมดคดีอาญาคดีแพ่งศาลเป็นจำเลยกฎหมายทั่วไป