สำนักงานทนายความสมุทรปราการ ให้บริการให้คำแนะนำทางด้านกฎหมาย คดีความต่างๆ คดีแพ่ง คดีอาญา คดีฉ้อโกง คดีฉ้อโกงประชาชน  คดีความผิดเกี่ยวกับเช็ค คดียาเสพติด คดีครอบครัว คดีฟ้องแบ่งมรดก คดีตั้งผู้จัดการมรดก คดีฟ้องขับไล่ คดีบัตรเครดิต คดียักยอก โดย ทนายความสมุทรปราการ

 

รายชื่อศาลในจังหวัดสมุทรปราการ

ศาลจังหวัดสมุทรปราการ
ศาลแขวงสมุทรปราการ
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ

 

จังหวัดสมุทรปราการ แบ่งการปกครองออกเป็น 6 อำเภอ คือ

อำเภอตำบล
1. อำเภอเมืองสมุทรปราการตำบลแพรกษา , ตำบลปากน้ำ , ตำบลแพรกษาใหม่ , ตำบลท้ายบ้าน , ตำบลบางเมือง , ตำบลบางปูใหม่ , ตำบลบางปู , ตำบลบางเมืองใหม่ , ตำบลสำโรงเหนือ , ตำบลท้ายบ้านใหม่ , ตำบลบางโปรง , ตำบลเทพารักษ์ , ตำบลบางด้วน
2. อำเภอบางบ่อตำบลคลองด่าน , ตำบลเปร็ง , ตำบลบางเพรียง , ตำบลคลองนิยมยาตรา , ตำบลบ้านระกาศ , ตำบลคลองสวน , ตำบลบางพลีน้อย , ตำบลบางบ่อ
3. อำเภอพระสมุทรเจดีย์ตำบลปากคลองบางปลากด , ตำบลนาเกลือ , ตำบลแหลมฟ้าผ่า , ตำบลบ้านคลองสวน , ตำบลในคลองบางปลากด
4. อำเภอพระประแดงตำบลบางน้ำผึ้ง , ตำบลบางกะเจ้า , ตำบลบางกอบัว , ตำบลบางกระสอบ , ตำบลบางยอ , ตำบลสำโรงใต้ , ตำบลบางพึ่ง , ตำบลสำโรงกลาง , ตำบลบางหญ้าแพรก , ตำบลบางหัวเสือ , ตำบลทรงคนอง , ตำบลตลาด , ตำบลบางจาก , ตำบลสำโรง , ตำบลบางครุ
5. อำเภอบางเสาธงตำบลศีรษะจรเข้น้อย , ตำบลบางเสาธง , ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่
6. อำเภอบางพลีตำบลบางปลา , ตำบลราชาเทวะ , ตำบลบางพลีใหญ่ , ตำบลหนองปรือ , ตำบลบางโฉลง , ตำบลบางแก้ว