สำนักงาน ทนายความ พระนครศรีอยุธยา ให้บริการให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย คดีความต่างๆ คดีครอบครัว คดีความผิดเกี่ยวกับเช็ค คดีฉ้อโกงประชาชน คดียาเสพติด คดีแพ่ง คดีฉ้อโกง คดีตั้งผู้จัดการมรดก คดีฟ้องขับไล่ คดีฟ้องแบ่งมรดก คดียักยอก คดีอาญา คดีบัตรเครดิต โดย ทนาย พระนครศรีอยุธยา

 

ศาล
1. ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2. ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา
3. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบ่งการปกครองออกเป็น 16 อำเภอ

อำเภอตำบล
1. อำเภอพระนครศรีอยุธยาได้แก่ ตำบลบ้านใหม่ , ตำบลวัดตูม , ตำบลบ้านป้อม , ตำบลบ้านรุน , ตำบลหอรัตนไชย , ตำบลคลองสวนพลู , ตำบลเกาะเรียน , ตำบลประตูชัย , ตำบลภูเขาทอง , ตำบลลุมพลี , ตำบลคลองตะเคียน , ตำบลบ้านเกาะ , ตำบลหันตรา , ตำบลหัวรอ , ตำบลปากกราน , ตำบลคลองสระบัว , ตำบลท่าวาสุกรี , ตำบลสวนพริก , ตำบลไผ่ลิง , ตำบลกะมัง , ตำบลสำเภาล่ม
2. อำเภอบางซ้ายได้แก่ ตำบลเทพมงคล , ตำบลแก้วฟ้า , ตำบลเต่าเล่า , ตำบลบางซ้าย , ตำบลปลายกลัด , ตำบลวังพัฒนา
3. อำเภอบางปะอินได้แก่ ตำบลบางกระสั้น , ตำบลขนอนหลวง , ตำบลเชียงรากน้อย , ตำบลบ้านโพ , ตำบลบางประแดง , ตำบลบ้านเลน , ตำบลตลิ่งชัน , ตำบลคลองจิก , ตำบลบ้านพลับ , ตำบลคุ้งลาน , ตำบลบ้านสร้าง , ตำบลตลาดเกรียบ , ตำบลบ้านแป้ง , ตำบลบ้านกรด , ตำบลบ้านหว้า , ตำบลวัดยม , ตำบลเกาะเกิด , ตำบลสามเรือน
4. อำเภอมหาราชได้แก่ ตำบลน้ำเต้า , ตำบลบางนา , ตำบลมหาราช , ตำบลหัวไผ่ , ตำบลพิตเพียน , ตำบลโรงช้าง , ตำบลบ้านนา , ตำบลบ้านใหม่ , ตำบลกะทุ่ม , ตำบลท่าตอ , ตำบลบ้านขวาง , ตำบลเจ้าปลุก
5. อำเภอผักไห่ได้แก่ ตำบลตาลาน , ตำบลกุฎี , ตำบลอมฤต , ตำบลหน้าโคก , ตำบลหนองน้ำใหญ่ , ตำบลดอนลาน , ตำบลลำตะเคียน , ตำบลลาดน้ำเค็ม , ตำบลนาคู , ตำบลจักราช , ตำบลบ้านแค , ตำบลบ้านใหญ่ , ตำบลโคกช้าง , ตำบลผักไห่ , ตำบลลาดชิด , ตำบลท่าดินแดง
6. อำเภอท่าเรือได้แก่ ตำบลท่าเรือ , ตำบลหนองขนาก , ตำบลปากท่า , ตำบลโพธิ์เอน , ตำบลวังแดง , ตำบลจำปา , ตำบลบ้านร่อม , ตำบลท่าเจ้าสนุก , ตำบลท่าหลวง , ตำบลศาลาลอย
7. อำเภอลาดบัวหลวงได้แก่ ตำบลคลองพระยาบันลือ , ตำบลคู้สลอด , ตำบลพระยาบันลือ , ตำบลหลักชัย , ตำบลสามเมือง , ตำบลสิงหนาท , ตำบลลาดบัวหลวง
8. อำเภออุทัยได้แก่ ตำบลหนองไม้ซุง , ตำบลบ้านหีบ , ตำบลธนู , ตำบลข้าวเม่า , ตำบลเสนา , ตำบลบ้านช้าง , ตำบลสามบัณฑิต , ตำบลหนองน้ำส้ม , ตำบลคานหาม , ตำบลอุทัย , ตำบลโพสาวหาญ
9. อำเภอภาชีได้แก่ ตำบลกระจิว , ตำบลพระแก้ว , ตำบลระโสม , ตำบลโคกม่วง , ตำบลดอนหญ้านาง , ตำบลไผ่ล้อม , ตำบลภาชี , ตำบลหนองน้ำใส
10. อำเภอบางไทรได้แก่ ตำบลพระขาว , ตำบลบางหัก , ตำบลบ้านเกาะ , ตำบลสนามชัย , ตำบลบางพลี , ตำบลไผ่พระ , ตำบลบ้านกุ่ม , ตำบลกบเจา , ตำบลไทรน้อย , ตำบลกระแชง , ตำบลโคกช้าง , ตำบลช้างใหญ่ , ตำบลกกแก้วบูรพา , ตำบลโพแตง , ตำบลบางหลวงโดด , ตำบลบางยี่โท , ตำบลหน้าไม้ , ตำบลบางไทร , ตำบลบ้านคลัง , ตำบลแคตก , ตำบลวัดตะกู , ตำบลบ้านม้า , ตำบลบางชะนี , ตำบลวัดยม , ตำบลเชียงรากน้อย , ตำบลบางบาล , ตำบลช้างน้อย , ตำบลไม้ตรา , ตำบลทางช้าง , ตำบลบ้านแป้ง , ตำบลน้ำเต้า , ตำบลสะพานไทย , ตำบลห่อหมก , ตำบลบ้านกลึง , ตำบลแคออก , ตำบลมหาพราหมณ์ , ตำบลบางหลวง , ตำบลราชคราม , ตำบลช่างเหล็ก
11. อำเภอเสนาได้แก่ ตำบลดอนทอง , ตำบลบางนมโค , ตำบลบ้านแถว , ตำบลบ้านแพน , ตำบลเสนา , ตำบลบ้านกระทุ่ม , ตำบลเจ้าเจ็ด , ตำบลรางจรเข้ , ตำบลหัวเวียง , ตำบลสามกอ , ตำบลชายนา , ตำบลลาดงา , ตำบลเจ้าเสด็จ , ตำบลบ้านหลวง , ตำบลบ้านโพธิ์ , ตำบลสามตุ่ม , ตำบลมารวิชัย
12. อำเภอวังน้อยได้แก่ ตำบลบ่อตาโล่ , ตำบลหันตะเภา , ตำบลพยอม , ตำบลสนับทึบ , ตำบลลำตาเสา , ตำบลวังจุฬา , ตำบลชะแมบ , ตำบลวังน้อย , ตำบลลำไทร , ตำบลข้าวงาม
13. อำเภอบางปะหันได้แก่ ตำบลเสาธง , ตำบลโพธิ์สามต้น , ตำบลหันสัง , ตำบลตาลเอน , ตำบลขยาย , ตำบลทางกลาง , ตำบลบางเดื่อ , ตำบลพุทเลา , ตำบลบางเพลิง , ตำบลบ้านขล้อ , ตำบลขวัญเมือง , ตำบลบางปะหัน , ตำบลบางนางร้า , ตำบลตานิม , ตำบลทับน้ำ , ตำบลบ้านลี่ , ตำบลบ้านม้า
14. อำเภอบ้านแพรกได้แก่ ตำบลบ้านแพรก , ตำบลบ้านใหม่ , ตำบลคลองน้อย , ตำบลสำพะเนียง , ตำบลสองห้อง
15. อำเภอนครหลวงได้แก่ ตำบลบ่อโพง , ตำบลแม่ลา , ตำบลปากจั่น , ตำบลบ้านชุ้ง , ตำบลท่าช้าง , ตำบลบางระกำ , ตำบลนครหลวง , ตำบลสามไถ , ตำบลพระนอน , ตำบลบางพระครู , ตำบลคลองสะแก , ตำบลหนองปลิง

 

ทนายรับว่าความทั่วราชอาณาจักร พูดคุยกับทนายเบื้องต้น
โปรดโทรติดต่อทนาย


 

บทความ: รวมทั้งหมดคดีอาญาคดีแพ่งศาลเป็นจำเลยกฎหมายทั่วไป