ปรึกษาทนายความ ฟรี เรื่องที่ดิน

ปรึกษาทนายเรื่องที่ดิน เบื้องต้นฟรี สำหรับที่ดินนั้นนับวันจะมีมูลค่าสูงขึ้น หากมีปัญหาทางกฎหมาย ถูกฟ้องเรื่องที่ดิน หรือเป็นคดีความ ให้สอบถามทนายความ เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น คดีเช่น บุกรุก ครอบครองปรปักษ์ แย่งกรรมสิทธิ์ที่ดินทำกิน หรือคดีอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นี้

ฝากข้อความ&ติดต่อทนาย
Click หาเรา

เป็นที่ทราบกันดีโดยเฉพาะในการซื้อขายที่ดินหรือการทำธุรกรรมเกี่ยวกับที่ดินมักจะมีเรื่องราวตุกติกเกิดขึ้น ที่เป็นคดีความเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะเรื่องการครอบครองปรปักษ์ในบางพื้นที่ของประเทศไทยมีปัญหาอย่างใหญ่ ตราบใดที่ระบบยังคงเป็นแบบนี้คือไม่มีความชัดเจน คือที่ดินที่เป็นใบนส.3 และครอบครองปรปักษ์เพียงแค่ 1 ปีเท่านั้น และกฎหมายยังเปิดช่องให้ผู้ที่ไม่ได้เป็นเจ้าของ สามารถครอบปรปักษ์และมีสิทธิ์ตามกฎหมายได้ ตามนั้นก็จะมีปัญหาตามมา

ปรึกษาทนายฟรี ออนไลน์

ข้อควรระวังเกี่ยวกับที่ดิน

ในการซื้อขายที่ดิน ทนายแนะนำว่า ควรจะมีการตรวจสอบเรื่องต่างๆ ให้ละเอียดถี่ถ้วนรอบคอบ โดยเฉพาะเรื่องโฉนดเรื่องหมุด ต่างๆ ควรมีการตรวจสอบหมุดข้างเคียงให้ชัดเจนว่าหมุดที่ดินที่เราจะซื้อนั้นอยู่ตรงไหนอย่างไรกันบ้าง ที่ดินข้างเคียงมีปัญหาบุกรุก หรือมีปัญหาใดแอบแฝงอยู่ไหมให้สอบถามในพื้นที่หน้างาน

บางครั้งมีปัญหาการครอบครองปรปักษ์แพร่หลายในพื้นที่นั้น ต้องระวังตัวด้วยเพราะมันเป็นพฤติกรรมของคนในพื้นที่ เรียกว่าอาศัยช่องโหว่ทางกฎหมายหากินกันเลยทีเดียว

ทนาย อยากบอก เรื่องที่ดิน

เวลาซื้อ ดูด้วยที่ดินแปลงนั้นติดจำนองหรือติดอายัดอะไรหรือเปล่า ให้ไปตรวจสอบกับที่ดินด้วย เพราะว่าตอนทำสัญญาจะซื้อจะขายและวางมัดจำไปถึงเวลาโอนที่ดินจริงอาจจะโอนไม่ได้และเราอาจจะถูกโกงเงินมัดจำก็ได้ซึ่งเสียเวลาฟ้องร้องในการเอาเงินมัดจำกลับคืนมา ป้องกันอย่าให้เรื่องมันเกิดตั้งแต่ต้นดีที่สุด

วงการที่ดินมีการตุกติกกันมาก พอสมควร ทนายอยากบอกว่าถ้าจะซื้อที่ดิน 1 แปลง ควรละเอียดถี่ถ้วนให้มากที่สุด จะได้ไม่ต้องปรึกษาทนาย ที่ดิน

เรื่องอสังหาริมทรัพย์ ถ้ามีความผิดพลาดเกิดขึ้นจะมีความเสียหายเป็นวงเงินสูงเนื่องจากเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูงอย่างมาก

ก่อนซื้อที่ดินเป็นเอกสารประเภทอะไร ดูด้วย เพราะเอกสารแต่ละอย่าง มันก็มีเงื่อนไขหรือสิทธิประโยชน์แตกต่างกันออกไป เช่น น.ส.3ก  โฉนด

ปัญหาที่ดินมีความหลากหลาย

บ้างก็เป็นเรื่องถูกบุกรุกที่ดิน บางก็เป็นเรื่องปลูกโรงเรือนล้ำเข้ามาในที่ดินของเรา บ้างก็เป็นเรื่องเจ้ามรดกตายแล้วที่ดินถูกโอนไปยังผู้อื่น หรือบางครั้งก็เป็นเรื่องที่ญาติพี่น้องรับปากกันโดยปากป๋าว่าจะยกที่ดินให้คนนั้นคนนี้แต่เมื่อถึงเวลาก็ไม่ได้ทำตามที่ตกลงกันไว้ด้วยวาจา และมีปัญหาอื่นอีกมากเกี่ยวกับที่ดิน

บ้างก็เป็นการซื้อที่ดิน แล้วไม่ได้รับการโอนที่ดินจากเจ้าของที่ดิน หรือบางกรณีเป็นการซื้อที่ดินแล้วมีปัญหาในที่ดินนั้นในภายหลังอันเกิดจาก เจ้าของที่ดินเดิม

หรือบางครั้งก็อยู่ที่ดินเดิมมานานแต่ไม่มีใบเอกสารสิทธิ์อะไรและต่อมามีปัญหาแย่งชิงกรรมสิทธิ์กัน อย่างที่กล่าวปัญหาที่ดินหลากหลายมาก อาจจะฟ้องได้เป็นทั้งคดีแพ่งและคดีอาญาแล้วแต่ข้อเท็จจริง