ผู้จัดการมรดก ขายที่ดิน ได้ไหม

ผู้จัดการมรดกมีหน้าที่รวมบัญชีทรัพย์สินหนี้สินของ มรดกของผู้ตายจากนั้นทำการแจกจ่ายไปยังทายาท ตามหลักแล้วควรจะสงสัยว่าผู้จัดการมรดกสามารถขายที่ดินของเจ้ามรดกได้หรือไม่

เมื่อเจ้ามรดกตายลงมรดกตกทอดสู่ทายาทโดยธรรมหรือทายาทตามพินัยกรรม เมื่อตั้งผู้จัดการมรดกเรียบร้อยแล้วก็มีหน้าที่ดำเนินการต่อไป

ผู้จัดการมรดกจะต้องโอนทรัพย์มรดกให้เสร็จสิ้นภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ ศาลตั้งผู้จัดการมรดก

แต่ผู้จัดการมรดกบางคนโอนขายที่ดินของเจ้าของมรดก

ผู้จัดการมรดกขายที่ดิน ได้ไหมต้องดูก่อน

กรณีเป็นการขายที่ดินเพื่อนำเงินนั้นมาแบ่งกับทายาททั้งหลาย ดังนี้เป็นหน้าที่ที่ผู้จัดการมรดกสามารถทำได้ตามประมวลแพ่งมาตรา 1719

แต่ถ้าผู้จัดการมรดกทำหน้าที่โดยไม่ชอบ เช่นขายที่ดินแล้วนำเงินเข้ากระเป๋าตัวเองแบบนี้มีปัญหา