บริการรับว่าความ ทั่วราชอาณาจักร ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมาย คดีความ คดีต่างๆ คดีแพ่ง คดีอาญา คดีครอบครัว คดีฟ้องเรื่องอำนาจปกครองบุตร คดีบัตรเครติด คดีว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พศ.2534 คดีละมิด คดีจ้างทำของ

โทรเข้ามาปรึกษาพูดคุยข้อเท็จจริง เพื่อหาประเด็นทางกฎหมาย และจะได้วินิจฉัยปัญหานั้นต่อไป

รับว่าความในคดีแพ่ง

– ว่าความคดีเกี่ยวกับการผิดสัญญาจ้างทำของ เช่น จ้างรับเหมาต่อเติมบ้าน จ้างสร้างบ้าน หรือว่าจ้างทำการซ่อมรถยนต์ หรืออื่นใดที่เกี่ยวกับการทำสัญญาจ้างทำของ
– ว่าความคดีผิดสัญญากู้ยืมเงิน ซึ่งเป็นสัญญาที่มีข้อกำหนดชัดเจนแน่นอน ว่ากู้เงินมากี่บาทและมีดอกเบี้ยกี่บาทและมีข้อกำหนดจะต้องคืนดอกเบี้ยและเงินต้นภายในวันไหนเป็นงวดเป็นเงินจำนวนเท่าไหร่ และคืนต้นเงินทั้งหมดภายในวันไหน
– ว่าความคดีฟ้องบังคับตามสัญญาจำนอง ปกติเราจะไปกู้เงินแบงค์ก็จะต้องมีการนำที่ดินไปจำนองเป็นประกันการกู้เงินกับสถาบันการเงินหรือธนาคาร ทนายว่าความ
– ว่าความในคดีละเมิด ซึ่งเหตุแห่งการเกิดละเมิดมิได้หลายอย่าง ซึ่งเมื่อเราไปทำละเมิดต่อคู่กรณีก็จะมีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ชีวิต แก่ร่างกาย อนามัย เสรีภาพ ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งเราต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น
– และคดีแพ่งอื่นๆ

ว่าความในคดีอาญา

– ว่าความคดีความผิดเกี่ยวกับเช็ค หรือเช็คเด้ง
– คดียาเสพติด ซึ่งยาเสพติดมีหลายประเภท
– คดียักยอกทรัพย์ ซึ่งทรัพย์ที่ยักยอกก็มีหลายอย่าง เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ โทรศัพท์มือถือ
– ว่าความคดีลักทรัพย์ คดีลักทรัพย์นายจ้าง
– คดีฉ้อโกง หรือคดีฉ้อโกงประชาชน(ซึ่งเป็นอาญาแผ่นดิน)
– คดีทำร้ายร่างกายหรือทำร้ายร่างกายจนถึงแก่บาดเจ็บสาหัส
– คดีฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาหรือไตร่ตรองไว้ก่อน หรือคดีประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
– คดีลิขสิทธิ์ ละเมิดลิขสิทธิ์ ปลอมแปลงเครื่องหมายการค้า
– ว่าความคดีบุกรุก บุกรุกในยามวิกาล
– คดีวางเพลิงเผาทรัพย์
– คดีหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา ตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์

เมื่อมีเหตุเกิดขึ้น กับท่านไม่ว่าท่านจะเป็นผู้เสียหายหรือเป็นโจทก์หรือตกเป็นผู้ต้องหาหรือเป็นจำเลย ทั้งในคดีแพ่งและคดีอาญาการที่ท่านจะนำข้อเท็จจริงมาคุยกับทนายรบกวนนำข้อเท็จจริงที่เป็นความจริง กรุณาอย่าปกปิดข้อมูลกับทนายความเพราะ ทำให้เราวิเคราะห์เรื่องราวได้ไม่ถูกต้อง ทุกอย่างเพื่อประโยชน์ของท่านเอง

และในการจะให้เราดำเนินการรับว่าความหรือทำคดี ให้เวลากับทนายความนิดนึงเนื่องจากในบางคดี หรือบางเรื่องราวมีความซับซ้อน เราอาจจะต้องใช้เวลาคิดวิเคราะห์และหาข้อมูลเพิ่มเติม

รับว่าความ โดยทนายความ

กดโทรที่นี่!! : 081 189 5861

กรุณาโทรเวลา  08.00 ถึง 20.30 น. ทุกวัน

คุย ปรึกษาทนาย lawyersiam.com โดยทนายความ