ลูกหนี้ไม่มีทรัพย์ให้ยึด

ลูกหนี้ไม่มีทรัพย์ให้ยึดเลย จะทำไงดี เจ้าหนี้ตังค์ก็ไม่ได้ แต่ต้องมาเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี

เมื่อเราฟ้องคดีและศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาให้เราชนะคดี และลูกหนี้ไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษา เมื่อสืบทรัพย์แล้วลูกหนี้ก็ไม่มีทรัพย์ให้ยึดเลย ทำไงดีล่ะทีนี้

เราจะมาเสนอแนวทางให้ท่านได้เห็นว่าจะทำไงได้บ้าง

1. เมื่อ ศาลมีคำพิพากษาและลูกหนี้ไม่ ปฏิบัติตามคำพิพากษา เจ้าหนี้มีเวลาในการยึดอายัดทรัพย์เป็นเวลา 10 ปีนับจากวันที่ศาลคำพิพากษา

2. หาก ณ วันเวลาตอนนี้ ลูกหนี้ยังไม่มีทรัพย์ให้ยึด ท่านทำอะไรไม่ได้เลย

3. อย่าลืมว่าตามข้อ 1 มันมีเวลาอายุความ 10 ปี 10 ปีนี้ถ้าลูกหนี้เกิดร่ำรวยขึ้นมา หรือมีทรัพย์สมบัติขึ้นมาท่านยังมีเวลาในการยึดทรัพย์ลูกหนี้ได้

4. การที่ลูกหนี้ไม่มีทรัพย์ให้ยึดเลย ถือว่าทำให้เจ้าหนี้ค่อนข้างเสียเปรียบ เพราะไม่ได้หนี้คืนตามต้องการ

5. ท้ายที่สุดถ้าฟ้องคดีแล้วลูกหนี้ไม่มีอะไร ไม่มีทั้งเงินหรือรถ หรือบ้าน หรือที่ดิน เราบอกได้คำเดียวว่าให้เจ้าหนี้ทำใจ

6. การใช้กำลังความรุนแรงหรือการข่มขู่ ไม่ทำให้อะไรดีขึ้นมา ตัวเจ้าหนี้นั่นแหละจะเป็นคดี