ลำดับที่ชื่อศาล/ที่ตั้ง/หมายเลขโทรศัพท์เขตศาล
1ศาลฎีกา
ที่ตั้ง : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร A)
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0-2142-4926
ทุกศาลทั่วราชอาณาจักร
2ศาลอุทธรณ์
ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม.10900
โทร. 0-2541-2436-55
โทรสาร 0-2512-8307
คดีที่อุทธรณ์มาจากศาลชั้นต้นครอบคลุมพื้นที่รวม 15 ศาล
ในกรุงเทพมหานครคือ ศาลแพ่ง ศาลอาญา ศาลแพ่งธนบุรี
ศาลอาญาธนบุรี ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ศาลอาญากรุงเทพใต้ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ศาลจังหวัดมีนบุรี ศาลจังหวัตตลิ่งชัน ศาลจังหวัดพระโขนง ศาลแขวงพระนครเหนือ ศาลแขวงพระนครใต้ ศาลแขวงธนบุรี ศาลแขวงดุสิต ศาลภาษีอากรกลาง ศาลแขวงปทุมวัน
3ศาลอุทธรณ์ภาค 1
ชั้น 5 อาคารศาลอาญา
ถนนรัชตาร์ที่เษก แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2500-1059
1. ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2. ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา
3. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
4. ศาลจังหวัดลพบุรี
5. ศาลจังหวัดชัยบาดาล
6. ศาลแขวงลพบุรี
7. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรี
B. ศาลจังหวัดชัยนาท
9. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท
10. ศาลจังหวัดสิงห์บุรี
11. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี
12 ศาลจังหวัดอ่างทอง
13. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง
14. ศาลจังหวัดสมุทรปราการ
15. ศาลคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ
16. ศาลแขวงสมุทรปราการ
17. ศาลจังหวัดนนทบุรี
18. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี
19. ศาลแขวงนนทบุรี
20. ศาลจังหวัดปทุมธานี
21. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี
22. ศาลจังหวัดธัญบุรี
23. ศาลจังหวัดสระบุรี
24. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี
4ศาลอุทธรณ์ภาค 2
1 หมู่ 7 ถนนสุขุมวิท ต.เนินพระ
อ.เมือง จ.ระยอง 2110
โทร 0-3861-0545-50
โทรสาร. 0-3861-0513
1. ศาลจังหวัดนครนายก
2. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครนายก
3. ศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา
4. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา
5. ศาลจังหวัดชลบุรี
6. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี
7. ศาลแขวงชลบุรี
8. ศาลจังหวัดพัทยา
9. ศาลจังหวัดระยอง
10. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง
11. ศาลจังหวัดจันทบุรี
12. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี
13. ศาลจังหวัดตราด
14. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตราด
15. ศาลจังหวัดปราจีนบุรี
16. ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี
17. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี
18. ศาลจังหวัดสระแก้ว
19. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว
5ศาลอุทธรณ์ภาค 3
ถนนมหาดไทย ตำบลในเมือง
อ.เมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทร 0-4423-3400-10
โทรสาร 0-4423-3482
1. ศาลจังหวัดนครราชสีมา
2. ศาลแขวงนครราชสีมา
3. ศาลแขวงนครราชสีมา (พิมาย)
4. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา
5. ศาลจังหวัดสีคิ้ว
6. ศาลจังหวัดสีคิ้ว (สาขาปากช่อง)
7. ศาลจังหวัดบัวใหญ่
8. ศาลจังหวัดชัยภูมิ
9. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ
10. ศาลจังหวัดภูเขียว
11. ศาลจังหวัดบุรีรัมย์
12. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์
13. ศาลจังหวัดนางรอง
14. ศาลจังหวัดสุรินทร์
15. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์
16. ศาลแขวงสุรินทร์
17. ศาลจังหวัดรัตนบุรี
18. ศาลจังหวัดศรีสะเกษ
19. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ
20. ศาลจังหวัดกันทรลักษ์
21. ศาลจังหวัดอุบลราชธานี
22. ศาลแขวงอุบลราชธานี
23. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี
24. ศาลจังหวัดเดชอุดม
25. ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ
26. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ
27. ศาลจังหวัดยโสธร
28. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยโสธร
6ศาลอุทธรณ์ภาค 4
ถนนหน้าศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จ.ขอนแก่น 40000
โทร. 0-4323-6901-2
โทรสาร. 043-235-226
1. ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์
2. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์
3. ศาลจังหวัดขอนแก่น
4. ศาลแขวงขอนแก่น
5. ศาลจังหวัดพล
6. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น
7. ศาลจังหวัดนครพนม
8. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครพนม
9. ศาลจังหวัดมหาสารคาม
10. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม
11. ศาลจังหวัดมุกดาหาร
12. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
13. ศาลจังหวัดร้อยเอ็ด
14. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด
15. ศาลจังหวัดเลย
16. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเลย
17. ศาลจังหวัดสกลนคร
18. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร
19. ศาลจังหวัดสว่างแดนดิน
20. ศาลจังหวัดหนองคาย
21. ศาลจังหวัดบึงกาฬ
22. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองคาย
23. ศาลจังหวัดหนองบัวลำภู
24. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู
25. ศาลจังหวัดอุดรธานี
25. ศาลแขวงอุดรธานี
27. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี
7ศาลอุทธรณ์ภาค 5
242 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์-เชียงใหม่ลำปางตำบล วัดเกตุ อำเภอเมือง
จังหวัด,ชียงใหม่ 50200
โทร. 0 5932-1942
โทรสาร. 0-5392 1943
1. ศาลจังหวัดเชียงใหม่
2. ศาลแขวงเชียงใหม่
3. ศาลจังหวัดฝาง
4. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่
5. ศาลจังหวัดเชียงราย
6. ศาลจังหวตเทิง
7. ศรเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย
8. ศาลจังหวัดน่าน
9. ศาลเยาวชนและคราบครัวจังหวัดน่าน
10. ศาลจังหวัดพะเยา
11. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา
12 ศาลจังหวัดแพร่
13. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่
14. ศาลจังหวัดลำปาง
15. ศาลแขวงลำปาง
16. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง
17. ศาลจังหวัดลำพูน
18. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน
19. ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน
20. ศาลจังหวัดแม่สะเรียง
21. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน
22. ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน(สาขาปาย)
23. ศาลจังหวัดน่าน(สาขาปัว)
8ศาลอุทธรณ์ภาค 6
1102/99 ถนนไกรลาศ
ตำบลนครสวรรค์
อำเภอเมืองนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทร. 0-5637-0542
1. ศาลจังหวัดกำแพงเพชร
2. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร
3. ศาลจังหวัดตาก
4. ศาลจังหวัดแม่สอด
5. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก
6. ศาลจังหวัดนครสวรรค์
7. ศาลแขวงนครสวรรค์
8. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์
9. ศาลจังหวัดพิษณุโลก
10. ศาลแขวงพิษณุโลก
11. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก
12. ศาลจังหวัดพิจิตร
13. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตร
14. ศาลจังหวัดเพชรบูรณ์
15. ศาลจังหวัดหล่มสัก
16. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์
17. ศาลจังหวัดสุโขทัย
18. ศาลจังหวัดสวรรคโลก
19. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย
20 ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์
21. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์
22. ศาลจังหวัดอุทัยธานี
23. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี
9ศาลอุทธรณ์ภาค 7
ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2513-8549
โทรสาร. 0-2512-8395
1. ศาลจังหวัดกาญจนบุรี
2. ศาลจังหวัดทองผาภูมิ
3. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี
4. ศาลจังหวัดนครปฐม
5. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม
6. ศาลแขวงนครปฐม
7. ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
8. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
9. ศาลจังหวัดเพชรบุรี
10. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี
11. ศาลจังหวัดราชบุรี
12. ศาลแขวงราชบุรี
13. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี
14. ศาลจังหวัดสมุทรสาคร
15. ศาลเยาวชนและครอบครัวสมุทรสาคร
16. ศาลจังหวัดสมุทรสงคราม
17. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม
18. ศาลจังหวัดสุพรรณบุรี
19. ศาลแขวงสุพรรณบุรี
20. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
21. ศาลจังหวัดหัวหิน
10ศาลอุทธรณ์ภาค 8
144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ
วัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทร. 0-7662-716
1. ศาลจังหวัดกระบี่
2. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่
3. ศาลจังหวัดชุมพร
4. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพร
5. ศาลจังหวัดหลังสวน
6. ศาลจังหวัดทุ่งสง
7. ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช
8. ศาลแขวงนครศรีธรรมราช
9. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช
10. ศาลจังหวัดปากพนัง
11. ศาลจังหวัดพังงา
12. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา
13. ศาลจังหวัดตะกั่วป่า
14. ศาลจังหวัดภูเก็ต
15. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต
16. ศาลจังหวัดระนอง
17. ศ สเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง
18. ศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี
19. ศาลแขวงสุราษฎร์ธานี
20. ศาลจังหวัดไชยา
21. ศาลจังหวัดสมุย
22. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี
23. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขาเกาะสมุย)
24. ศาลจังหวัดเวียงสระ
11ศาลอุทธรณ์ภาค 9
อาคารศาลแพ่งธนบุรี-ศาลอาญา
ธนบุรี ชั้น 6 ถนนเอกชัย
แขวงบางขุนเทียน
เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
โทร. 0-2416-0852
โทรสาร 0-0416-0224
1. ศาลจังหวัดตรัง
2. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง
3. ศาลจังหวัดนราธิวาส
4. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส
5. ศาลจังหวัดปัตตานี
6. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี
7. ศาลจังหวัดพัทลุง
8. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง
9. ศาลจังหวัดยะลา
10. ศาลจังหวัดเบตง
11. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา
12. ศาลจังหวัดสงขลา
13. ศาลจังหวัดนาทวี
14. ศาลแขวงสงขลา
15. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา
16. ศาลจังหวัดสตูล
17. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสตูล