การทวงถามหนี้ โดยการส่งเป็นหนังสือทวงถาม เรียกว่า “หนังสือทวงถามหนี้” หรือ Notice เป็นหนังสือที่ทนายความ ส่งทางไปรษณีย์ตอบรับให้กับ ลูกหนี้ เพื่อให้ลูกหนี้ได้รับทราบว่ามีหนี้อะไรจะต้องรับผิดชอบ และมี dead line ต้องจ่ายหนี้ในวันไหน หนังสือทวงถามหนี้ นี่คือเป็นขั้นตอน ที่นิยมดำเนินการก่อนจะมีการฟ้องร้องเป็นคดีต่อศาลในความแพ่ง

เจ้าหนี้สามารถมอบอำนาจให้ทนายความ ทำหนังสือทวงถามหนี้แจ้งไปยังลูกหนี้เพื่อให้ทราบว่ามีหนี้อะไรบ้างที่ต้องชำระ ดอกเบี้ยเท่าไหร่และกำหนด ต้องจ่ายภายในวันไหนหากลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ภายในเวลาที่กำหนด ก็จะต้องดำเนินการฟ้องร้องคดี ต่อศาล ตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

หนังสือทวงถามสำหรับใน คดีแพ่งบางอย่างก็เพื่อให้ เป็นหลักฐานว่าลูกหนี้ได้รับ หนังสือทวงถามซึ่งหมายความว่าเจ้าหนี้ได้มีเวลาให้ลูกหนี้ชำระหนี้ แล้วหนังสือนี้ ยังสามารถส่งไปยังผู้ค้ำประกัน และต้องให้เวลาตามกฎหมายเพื่อให้ผู้ค้ำประกันชำระหนี้ด้วย

เรื่องที่มีการใช้หนังสือทวงถาม ยอดฮิตเลยคือ ทวงถามให้ชําระหนี้เงินตามสัญญาเงินกู้หรือกู้เงินทาง แชทไลน์ต่างๆ  , Notice ให้ชำระค่าบริการหรือสินค้า  , ทวงถามบังคับจำนอง ทวงถามให้ส่งมอบ สิ่งของคืนก็ได้

เมื่อลูกหนี้ได้รับหนังสือทวงถาม แล้วบางท่านก็อาจจะมีแนวโน้มที่จะเข้ามาเจรจากับเจ้าหนี้เพื่อทำการชำระหนี้ตามที่คุยกัน หรืออาจจะมี การเจรจาต่อรอง ซึ่งหากสามารถคุยตกลงจบกันตรงนี้ได้ ก็เป็นการดีเพราะไม่ต้องฟ้องเป็นคดีต่อศาล ซึ่งจะเสียค่าใช้จ่ายตามมา และเสียเวลาดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายอีกมาก

ท้ายที่สุดแล้วเราก็มีความ ต้องการแค่ให้ลูกหนี้ชำระหนี้ แล้วก็จบกันไปเท่านั้นไม่ได้อะไรมาก ถ้าหนังสือทวงถาม สามารถทำให้ข้อพิพาทจบไปได้ เป็นสิ่งที่ดี ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย และมีความสะดวกรวดเร็ว

แต่หากส่งหนังสือทวงถามหรือโนติสไปแล้ว ไม่มีความคืบหน้าก็จะต้องดำเนินการฟ้องร้องเป็นคดีต่อศาลต่อไป ตามขั้นตอนของกฎหมาย โจทก์ในฐานะผู้เสียหายก็จะต้องใช้สิทธิ์ของตนเองตามกฎหมายภายในอายุความที่กำหนดไว้ไม่เช่นนั้นก็จะมีความเสียหายเกิดขึ้น

มีหนังสือทวงหนี้ถึงบ้านทำไงดี

ตรวจสอบก่อนเลยว่ายอดเงินที่เขาแจ้งมาถูกต้องไหม ดอกเบี้ยเกินไปหรือเปล่า ถ้ายังมีความจริงใจที่จะใช้หนี้และเราเป็นหนี้จริงก็โทรไปคุยกับ เจ้าหนี้ให้เรียบร้อยว่าจะยังไง

ถ้าถูกฟ้องคดีค่าใช้จ่ายมันจะตามมาเยอะ และอาจถูกยึดอายัดทรัพย์ต่อไปหากเจ้าหนี้เป็นโจทก์และชนะคดีมีคำพิพากษาออกมา

ท่านสามารถติดต่อให้ทนายทำหนังสือทวงถาม เพื่อติดตามหนี้ได้ที่  081 189 5861