สำนักงาน Nitilaw ทนายความ โดยทนายความ จบการศึกษาทางด้านนิติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทยและได้รับใบอนุญาตว่าความ ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น สำหรับประชาชนผู้ต้องการความรู้ทางด้านกฎหมาย ซึ่งเรื่องราวทางกฎหมายมีจำนวนมากมาย มีฎีกาหรือเรื่องราวต่างๆ ใหม่ๆเข้ามาอยู่ตลอดเวลา

กฎหมายมีการแก้ไขอัพเดทเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา บางเรื่องราวก็มีการเปลี่ยนแปลงมาก บางเรื่องราวก็มีเปลี่ยนแปลงไม่เยอะ ดังนั้นเรื่องราวต่างๆถึงจะต้องรู้ด้วยว่า ตอนนี้กฎหมายเปลี่ยนแปลงไปถึงไหนแล้ว บางเรื่องราวอาจจะไม่เหมือนเดิม ที่ข้อเท็จจริงเดียวกัน

สำหรับเรื่องราวของท่าน ซึ่งอาจจะไม่ตรงหรือไม่เหมือนกับในฎีกา ข้อเท็จจริงอาจจะมีความแตกต่างออกไป การศึกษาจะต้องปรึกษาเป็นเคสต่อเคสดีที่สุด คุยและปรึกษากฎหมายกับผู้ที่มีความรู้อยู่ในวงการดีที่สุด เพราะเป็นประโยชน์กับตัวท่านเอง

ทีมงานทนายแต่ละท่าน มีความรู้หรือมีความถนัดทางด้านกฎหมายแตกต่างกันออกไป เนื่องจากกฎหมายที่ออกมาใช้งานในประเทศไทยนั้นมีเป็นจำนวนมาก หากจะรู้เฉพาะอย่างลึกซึ้งจะต้องศึกษาอย่างชัดแจ้งและจริงจัง

หากมีปัญหาด้านกฎหมาย ติดต่อ สำนักงาน Nitilaw ทนายความ


ติดต่อ Nitilaw ทนายความ
ติดต่อเรา


ทนายจรูญ

ทนายจรูญ

การศึกษา : นิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ทนายพชรพร

ทนายพชรพร

การศึกษา : นิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง