ทีมงานทนายความ nitilaw โดยทนายความ จบการศึกษาทางด้านนิติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทยและได้รับใบอนุญาตว่าความ ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น สำหรับประชาชนผู้ต้องการความรู้ทางด้านกฎหมาย ซึ่งเรื่องราวทางกฎหมายมีจำนวนมากมาย มีฎีกาหรือเรื่องราวต่างๆ ใหม่ๆเข้ามาอยู่ตลอดเวลา

กฎหมายมีการแก้ไขอัพเดทเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา บางเรื่องราวก็มีการเปลี่ยนแปลงมากบางเรื่องราวก็มีเปลี่ยนแปลงไม่เยอะ ดังนั้นเรื่องราวต่างๆถึงจะต้องรู้ด้วยว่าตอนนี้กฎหมายเปลี่ยนแปลงไปถึงไหนแล้ว บางเรื่องราวอาจจะไม่เหมือนเดิม ที่ข้อเท็จจริงเดียวกัน

สำหรับเรื่องราวของท่าน ซึ่งอาจจะไม่ตรงหรือไม่เหมือนกับในฎีกา ข้อเท็จจริงอาจจะมีความแตกต่างออกไป การศึกษาจะต้องปรึกษาเป็นเคสต่อเคสดีที่สุด คุยและปรึกษากฎหมายกับผู้ที่มีความรู้อยู่ในวงการดีที่สุดจะได้เป็นประโยชน์กับตัวท่านเอง

ทีมงานทนายแต่ละท่านมีความรู้หรือมีความถนัดทางด้านกฎหมายแตกต่างกันออกไป เนื่องจากกฎหมายที่ออกมาใช้งานในประเทศไทยนั้นมีเป็นจำนวนมาก หากจะรู้เฉพาะอย่างลึกซึ้งจะต้องศึกษาอย่างชัดแจ้งและจริงจัง


ทนายจรูญ

การศึกษา : นิติศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ทนายพชรพร

การศึกษา : นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง