โดนฟ้องค่าเลี้ยงดูบุตร

หากท่านนั้น โดนฟ้องค่าเลี้ยงดูบุตร เมื่อท่านมีบุตรแล้วท่านก็มีความจำเป็นจะต้องให้ค่าเลี้ยงดูแก่บุตรนั้น เพราะเป็นหน้าที่ของผู้เป็นบิดาและมารดาที่จะต้องดูแล เขาเหล่านั้นจนกว่าจะเติบโตและพึ่งพาตัวเองได้ในเวลาถัดไป หากมีปัญหา เรื่องฟ้องเรียกค่าเลี้ยงดูบุตร โทรปรึกษาเราได้

เหตุที่มักเจอในเรื่องฟ้องค่าเลี้ยงดูบุตร

จากที่เจอและประสบพบมา เมื่อสามีภรรยามีปัญหากันผลกระทบมักจะตกแก่บุตร ไม่รู้ว่าใครจะส่งค่าเลี้ยงดูค่าส่งเสียเท่าไหร่ เรื่องแค่นี้พ่อและแม่ของบุตรมักจะตกลงกันไม่ค่อยได้หรือคุยกันไม่รู้เรื่อง เนื่องจากทะเลาะเบาะแว้งกันเองอยู่แล้ว จึงจำเป็นที่จะต้องมาอาศัยอำนาจศาลเป็นที่พึ่ง ไม่น่าเชื่อ ถือว่าเป็นเรื่องในครอบครัวแท้ๆ

ใครมีหน้าที่เลี้ยงดูบุตร

ปกติแล้วในการฟ้องหย่าจะสามารถฟ้องเรียกค่าเลี้ยงดูบุตรจากอีกฝ่ายหนึ่งได้ ผู้ที่มีหน้าที่ในการเลี้ยงดูบุตรก็คือบิดาและมารดานั่นเอง ไม่เช่นนั้นเราจะสร้างเขามาทำไม

บุตรเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของมารดาเสมอ

บุตรที่เกิดมาจากท้องมารดาเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของมารดาเสมอ แต่สำหรับบิดานั้นยังไม่แน่ถ้าหาก ตอนที่บุตรเกิดมาบิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน และบิดาไม่ได้จดทะเบียนรับรองบุตร ซึ่งการจะทำให้บุตรเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของบิดาก็ต้องมีขั้นตอนตามกฎหมาย ถ้าอยากรู้ละเอียดนั้นต้องไปคุยกับทนายปรึกษาข้อเท็จจริงกันว่าจะทำยังไงกันต่อไป

 

 

กรุณาโทรหา >>> Nitilaw.com เวลา  08.00 ถึง 20.30 น. ทุกวัน


 

บทความ: รวมทั้งหมดคดีอาญาคดีแพ่งศาลเป็นจำเลยกฎหมายทั่วไป