เป็นหนี้บัตรเครดิต เท่าไหร่ ถึงโดนฟ้อง เรื่อง หนี้บัตรเครดิต ปัจจุบันนี้ คนนิยมใช้บัตรเครดิตกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งถือว่าเป็นการนำเงินในอนาคตมาใช้ในวันปัจจุบัน ผลก็คือ เราเป็นลูกหนี้นั่นเอง ดังนั้นหากว่า ท่านใดไม่มีวินัยควบคุมการเงินที่ดีพอใช้จ่ายไปเรื่อยจน เต็มวงเงินบัตรเครดิตและต้องชำระแต่เพียงขั้นต่ำรายเดือนเท่านั้น และถ้าหากมีบัตรเครดิตอยู่หลายใบ หลายผู้ให้บริการ เมื่อวันเวลาผ่านไปแม้แต่เพียงการชำระขั้นต่ำของแต่ละผู้ให้บริการ ลูกหนี้ก็ไม่อาจทำได้ นับว่าเป็นปัญหา ทำให้ท่านเครดิตเสียติดเครดิตบูโรและมีปัญหาต่อการกู้เงินในอนาคต ดอกเบี้ยจากการผิดนัดบัตรเครดิตนั้นไม่ใช่น้อย

คำแนะนำ หากไม่ต้องการถูกฟ้องหนี้บัตรเครดิต

หากว่าจะแนะนำได้ พยายามทำบัญชีรายรับรายจ่ายและควบคุมงบประมาณการเงินของแต่ละเดือนในครอบครัวของท่าน จะได้ทราบรู้ว่าใช้จ่ายเงินมากน้อยประการใดและเงินที่เราได้มาในแต่ละเดือนนั้นไปอยู่ที่ไหนกันบ้าง บัตรเครดิตมีให้น้อยที่สุดเอาแค่ที่จำเป็น ใช้เงินสดดีที่สุด มีเท่าไหร่ใช้เท่านั้น ไม่มีก็ไม่ต้องใช้ ไม่ต้องไปอวดหรูฟู่ฟ่าหรืออวดกับใคร ไม่ต้องไปแข่ง ก่อนซื้อของหรือใช้เงินคิดก่อนใช้ คิดก่อนซื้อ บางอย่างซ่อมก็สามารถใช้ต่อได้ไม่จำเป็นต้องซื้อใหม่เสมอไป แค่นี้ข้าพเจ้าคิดว่าก็ลดภาระค่าใช้จ่ายของตัวท่านได้ไม่ใช่น้อย

เน้นย้ำ การทําบัญชีรายรับรายจ่ายจะเห็นทางเดินของเงินว่าเงินของท่านไปอยู่ที่ไหนบ้าง มีสาระ ไร้สาระตรงไหน เมื่อมีปัญหาจะได้แก้ไขได้ถูกจุดและตรงประเด็น หากท่านบริหารได้ดีอาจจะไม่ต้องใช้บัตรเครดิตก็ได้ใช้แต่เงินสดและไม่ต้องถูกฟ้องในเรื่องบัตรเครดิตด้วย

 

การแก้ไขหนี้บัตรเครดิตเบื้องต้น

1.ลดค่าใช้จ่าย
2.นำเงินบางส่วนมาปิดหนี้บัตรเครดิตใบที่เล็กที่สุดก่อน เพื่อให้เป็นคดีน้อยที่สุด
3.ส่วนที่เหลือก็ทยอยใช้หนี้
4.หารายได้เพิ่มถ้าเป็นไปได้
5.อย่าก่อหนี้เกินตัวอีก อะไรไม่จำเป็นลดละไปบ้าง คิดก่อนซื้อ
6.อย่าแห่ตามชาวบ้าน เขามีอะไรเราไม่จำเป็นต้องมีเหมือนเขา ถ้ามันไม่จำเป็นสำหรับเรา

7.มั่นใจตัวเองเข้าไว้ คนเราไม่จำเป็นต้องมีเหมือนกัน เช่น เขาอาจจะขับรถยนต์ Mercedes Benz เราอาจจะใช้แค่ Toyota ก็ได้

 

แล้วเมื่อไหร่เราถึงโดนฟ้อง หนี้บัตรเครดิต

ก็เมื่อเราไม่จ่ายหนี้เครดิต ตามกำหนดชำระ เมื่อเจ้าหนี้มีหนังสือทวงถาม ให้เราชำระหนี้ส่วนที่ค้างแล้วเราไม่ชำระภายในกำหนด เจ้าหนี้ก็จะมีการฟ้องเป็นคดีแพ่งต่อศาล แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราในฐานะลูกหนี้ก็สามารถเจรจาพูดคุยกับเจ้าหนี้ได้ เพื่อผ่อนชำระกันต่อไป

 

หากท่าน โดนฟ้อง หนี้ บัตรเครดิต หรือต้องการสอบถามข้อมูลว่าเป็นหนี้บัตรเครดิตเท่าไหร่ถึงโดนฟ้อง หรือต้องการคำปรึกษาทางกฎหมาย

กดโทร : 081 189 5861

กรุณาโทรเวลา  08.00 ถึง 20.30 น. ทุกวัน