ข้อหาหมิ่นประมาท ทำให้เสียชื่อเสียง ค่าปรับ

ข้อหาหมิ่นประมาท ทำให้เสียชื่อเสียง ค่าปรับ

ในความผิดฐานหมิ่นประมาท ทำให้ผู้อื่น เสียชื่อเสียง มีค่…