สำนักงานกฎหมาย สำนักงานทนายความ รับว่าความคดีแพ่งและอาญา กฎหมายต่างๆ รับทวงหนี้ ทวงถามหนี้ ทำหนังสือทวงถาม
คดีแพ่งที่สำนักงานรับว่าความ ยกตัวอย่าง เช่น คดีผิดสัญญา เช่าซื้อ เช่าทรัพย์ จ้างทำของ คดีเกี่ยวกับตั๋วเงิน คดีตั้งผู้จัดการมรดก คดีเกี่ยวกับพินัยกรรม คดีครอบครัว และคดีแพ่งอื่นๆทั้ง
มีคู่ความสองฝ่ายหรือฝ่ายเดียวคดีอาญาที่ สำนักงานทนายความ รับดำเนินการ ก็มีเช่น คดียาเสพติด คดีลักทรัพย์ คดียักยอก คดีฉ้อโกง คดีฉ้อโกงประชาชน คดีลักทรัพย์นายจ้าง คดีวางเพลิงเผาทรัพย์ คดีพรบ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2534 พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์

สำนักทนายความ แนะนำกฎหมาย

กรณีที่เป็นโจทย์หรือผู้เสียหาย ในคดีแพ่งให้รีบดำเนินการภายในอายุความ
ในคดีอาญา ให้ดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือ ว่าจ้างสำนักงานให้ทนายฟ้องคดีจำเลยตรงต่อศาลซึ่งจะมีความรวดเร็วในการดำเนินคดีมากกว่า

ในกรณีเป็นจำเลย
ในคดีแพ่ง จำเลยไม่สามารถปฏิเสธลอยได้ หากจำเป็นที่จะต้องปฏิเสธต้องมีพยานหลักฐานประกอบ ดังนั้นจึงต้องมีการเก็บหลักฐานของตัวเองเอาไว้ในส่วนของจำเลย

ในคดีอาญา หากเป็นจำเลยสามารถปฏิเสธได้โดยไม่ต้องมีเหตุผล แต่มันก็มีผลตอนสืบพยานหลักฐานอยู่ดี

กฎหมาย มีความสำคัญมากขึ้น

สำนักทนายความ แนะนำให้ศึกษาความรู้ด้านกฎหมายเพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามโดยเฉพาะหากผู้ที่ประกอบธุรกิจการค้าการมีความรู้ทางกฎหมายจะทำให้มีประโยชน์อย่างมาก กฎหมายมีไว้เพื่อทรงความยุติธรรมระหว่างคู่กรณีแต่ละฝ่ายไม่ใช่มีไว้เพื่อเอาเปรียบ สำนักงานมีความเห็นเช่นนั้น

สำนักทนาย ดำเนินการร่างสัญญา ธุรกิจการค้าต่างๆ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ การร่างสัญญาที่ดีทำให้ปัญหาในอนาคตน้อยลง เป็นผลดีกับทุกฝ่าย

 

สำนักงานโดยทนายความ บริการวางแผน ทางด้านนิติกรรมหรือสัญญาต่างๆ ก่อนที่จะดำเนินการอะไรก็ตาม มาพูดคุยสอบถามให้สำนักงานเป็นผู้ช่วยเหลือ วางแผนในเบื้องต้น จะทำให้นิติกรรมหรือสัญญาต่างๆ มีปัญหาน้อยลงด้วยประสบการณ์ของสำนักงานซึ่งดำเนินการโดยทนายความ ความรู้ด้านกฎหมาย ทำให้นิติกรรมราบรื่นไปด้วยดี

ทนายความ ช่วยอะไรได้ ในชั้นสอบสวน

สำหรับคดีอาญาในชั้นสอบสวน เรียกใช้บริการ ทนายความที่สำนักงานได้ ในการที่ท่านได้รับหมายเรียกจากเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อเข้าไปรับทราบข้อกล่าวหา ให้สำนักงานส่งทนายความ เข้าไปดูแลในคดีตั้งแต่เบื้องต้น อาจจะเป็นผลดีต่อไปในรูปคดีในอนาคต ก็คือเมื่อตำรวจส่งสำนวนต่ออัยการ และอัยการส่งฟ้องคดียังศาล เราดำเนินการแต่ในเบื้องต้น จะเป็นผลดีกับจำเลย

 

คดีแต่ละแบบนั้นมีรายละเอียดหรือรูปคดีแตกต่างออกไป ข้อเท็จจริงอาจจะคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกัน ทำให้รูปคดีมีความแตกต่างกัน ทนายความในสำนักงานที่ดูแลด้านกฎหมาย แนะนำว่าขอให้ท่านเข้ามาคุยกับทนายที่สำนักงานจะดีที่สุด ในบางกรณีอาจต้องการเห็นเอกสารพยานต่างๆด้วยตาของตัวเอง เพราะมันมีจุดวิเคราะห์ได้หลายอย่าง

 

สำนักงานมีความเห็น กฎหมายเป็นเรื่องที่มีความลึกซึ้ง พูดคุยเบื้องต้นได้ทางโทรศัพท์เท่านั้นแต่ไม่อาจสามารถแก้ปัญหาอะไรที่ลึกซึ้งได้ การเข้ามาพบปะ ทนายความด้านกฎหมาย ที่สำนักงาน ดีกว่าการคุยทางโทรศัพท์