ขั้นตอนการดำเนินคดีเช็ค

ในการดำเนินคดีอาญาคดีเช็คนั้นมีขั้นตอนการดำเนินการใน 2 รูปแบบนั้นก็คือ

1.ผู้เสียหายโดยโจทก์ฟ้องตรงต่อศาล

แบบนี้ศาลจะทำการนัดไต่สวนมูลฟ้อง เพื่อดูว่าคดีนั้นมีมูลหรือไม่ มูลหนี้ตามเช็คเป็นมูลหนี้ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ หรือเป็นแค่การเขียนเช็คค้ำประกันเท่านั้น เมื่อคดีมีมูล ศาลก็ประทับรับฟ้อง และนัดวันสอบคำให้การ ซึ่งเราจะต้องทำการประกันตัวในวันนั้นและจำเลยจะต้องทำคำให้การสารภาพหรือปฏิเสธ ถ้าจำเลยให้การปฏิเสธ ก็ต้องยื่นบัญชีระบุพยานเข้าไปด้วย

2. ผู้เสียหายหรือโจทก์ทำการแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน

จากนั้น พนักงานออกสวนออกหมายเรียก เพื่อให้ผู้ต้องหาไปรับทราบข้อกล่าวหา(การออกหมายเรียกออกได้ 2 ครั้ง ถ้ายังไม่ไปตามหมายเรียกครั้งที่ 2 ก็จะออกหมายจับ) จากนั้นพนักงานสอบสวนทำสำนวนส่งให้อัยการ

จากนั้นอัยการทำการยื่นฟ้องต่อศาล แบบนี้ศาลไม่ต้องทำการนัดไต่สวนมูลฟ้อง โดยทั่วไปในข้อที่ 2 นี้มักจะใช้เวลายาวนานกว่าข้อ 1

พ.ร.บ.เช็ค ยอมความได้

สำหรับข้อหาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2534 ซึ่งเป็นข้อหาทางอาญา มีโทษจำคุก แต่เนื่องจากความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คนี้เป็นความผิดอาญาอันยอมความได้ ดังนั้นโจทก์กับจำเลยสามารถตกลงบรรเทาความเสียหายกันได้ถ้าหากโจทย์ยินยอม และหากจำเลยชดใช้ความเสียหายแก่โจทก์จนเป็นที่พอใจจนสามารถถอนฟ้องได้ คดีอาญาเป็นอันระงับ

โจทก์มักแค่ต้องการเงินคืน

ซึ่งโดยธรรมเนียมทั่วไปแล้วเท่าที่เห็นมา โจทก์ต้องการฟ้องในคดีอาญาว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คนี้มักจะต้องการเพียงแค่ให้จำเลยชดใช้เงินหรือความเสียหายคืนให้แก่โจทก์จนครบถ้วนแค่นั้น มักจะไม่ได้ต้องการให้จำเลยติดคุก

ในวันนัดสอบคำให้การ จำเลยจะต้องทำคำให้การว่าจะสารภาพตามที่โจทก์ฟ้อง หรือปฏิเสธข้อหาตามฟ้องของโจทก์ทั้งหมดหรือบางส่วน ก็ว่ากันไป แต่ที่จะแนะนำหากจำเลยและโจทก์มีมูลหนี้ที่มีอยู่จริงและถูกต้องตามกฎหมาย อันนำมาซึ่งการออกเช็คเพื่อชำระหนี้นั้น การพูดคุยกันระหว่างโจทก์และจำเลยเป็นทางออกที่ดีมากครั้งหนึ่งเพราะทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายทั้งสองฝ่าย นำเงินมาชำระหนี้ให้กับโจทก์ดีกว่า

ซึ่งหากโจทก์จำเลยตกลงกันได้ จำเลยตกลงผ่อนใช้ชำระหนี้แก่โจทก์เป็นงวดๆ อาจทำให้จำเลยได้มีเวลาหายใจแก้ปัญหาไขปัญหาต่างๆ ดีกว่ายอมให้ศาลพิพากษา เพราะเมื่อมีคำพิพากษาแล้วคำพิพากษาย่อมผูกพันคู่ความ

เช็คที่ฟ้องอาญาไม่ได้

คดีเช็ค จะต้องตรวจสอบดีบางครั้งเช็คนั้นไม่สามารถฟ้องในคดีอาญาได้ โดยเฉพาะเช็คที่เป็นเช็คค้ำประกัน ไม่ใช่เช็คที่ชำระหนี้ ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ยังไงหากสงสัยให้ปรึกษาทนายความ เนื่องจากมีข้อกฎหมายที่ต้องใช้ นักกฎหมายเป็นผู้วิเคราะห์

นี่คือ >>>  ขั้นตอนการดำเนินคดีอาญาคดีเช็ค ในเบื้องต้น ซึ่งความจริงแล้วในคดีเช็คสามารถฟ้องทางแพ่งได้อีกด้วย ซึ่งเป็นคดีเกี่ยวกับตั๋วเงิน