>>: ยักยอกทรัพย์ ประกันตัว
>>: ทำร้ายร่างกาย ประกันตัว
>>: คดีปลอมเอกสาร
>>: คดีอาญาลักทรัพย์ นายจ้าง
>>: ปรึกษา คดียักยอก
>>: ขั้นตอนการดำเนินคดีอาญาคดีเช็ค
>>: หมิ่นประมาท ทำให้เสียชื่อเสียง
>>: หลอกให้โอนเงิน

>>: โทษทางอาญา

>>: พรากผู้เยาว์

>>:  มิจฉาชีพมากมาย

ความอาญา หรือคดีอาญานั้นแบ่งเป็นความผิดอาญาอันยอมความได้และ อาญาแผ่นดิน ซึ่งแต่ละข้อหาก็จะมี องค์ประกอบความผิดแตกต่างกันออกไป จึงต้องอาศัยการวิเคราะห์ให้ดีว่าการกระทำความผิดหรือข้อเท็จจริงนี้จะผิดตาม กฎหมายอาญาหรือผิดความอาญา ข้อหาใดกันแน่

สำหรับอาญาแผ่นดินอันเป็นความผิด ไม่อาจยอมความได้นั้นเมื่อมีการ เริ่มต้นดำเนินคดีแล้วก็จะต้องดำเนินคดีต่อไปให้จนถึงศาลชั้นต้นมีคำพิพากษานั้นเอง

หน้านี้จะเป็นบล็อกความรู้กฎหมายต่างๆ ที่เราน่าจะต้องรู้หรือคนรู้เพื่อเป็นประโยชน์กับตัวของท่านเอง และบางจังหวะเวลาความรู้ที่เรามีอยู่นี้สามารถช่วยท่านได้อย่างน้อยก็ผ่อนหนักให้เป็นเบาหรือทำให้เรื่องบางเรื่องเสร็จอย่างรวดเร็วมากขึ้นเพราะท่านรู้ทิศทางหรือแนวทางมันแล้ว

ถ้าไม่มีความรู้ส่วนมากครั้งแรกทุกคนจะนั่งงงก่อน ไม่รู้ว่าจะจัดการหรือทำอะไรต่อไป

หากมันมีแนวทางบ้างหรือมีความรู้อยู่บ้าง อย่างน้อยก็เป็นไกด์ไลน์ในการดำเนินการของเราแม้จะไม่ถูกต้อง 100% แต่มันก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรอยู่ในหัวเลย

ทุกสิ่งที่รู้ไม่ใช่เพื่อไปอวดว่าเราเก่งแต่เพื่อนำไว้แก้ปัญหายามที่ประสบปัญหาวิกฤตอะไรก็ตามเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายหรือทางด้านคดีความ เช่น ท่านถูกฟ้องเป็นจำเลยหรือ ท่านเป็นโจทก์มีผู้อื่นมาทำให้ท่านเสียหาย

กฎหมายมีค่าเมื่อใช้มันให้อย่างถูกต้องและเป็นประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่น โดยมีบรรทัดฐานคือความยุติธรรมและความมีคุณธรรม