ปรึกษา คดียักยอกทรัพย์ ทางออก ยอมความได้ไหม

ในเรื่อปรึกษาคดียักยอกทรัพย์ ว่าพอจะมีทางออกไหม ยอมความกันได้ไหม

ตามประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 352 ผู้ใดครอบครองทรัพย์ซึ่งเป็นของผู้อื่นหรือซึ่งผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย เบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตน หรือบุคคลที่สามโดยทุจริต ผู้นั้นกระทำความผิดฐานยักยอก ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกิน 6000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ถ้าทรัพย์นั้นได้ตกมาอยู่ในความครอบครองของผู้กระทำความผิด เพราะผู้อื่นส่งมอบให้โดยสำคัญผิดไปด้วยประการใด หรือเป็นทรัพย์สินหายซึ่งผู้กระทำความผิดเก็บได้ ผู้กระทำต้องระวางโทษเพียงกึ่งหนึ่ง

แปลความหมายยักยอก

การยักยอกทรัพย์ หมายความว่าทรัพย์ที่จะยักยอกนั้น อยู่ในการครอบครองของผู้กระทำผิด เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ต่อมามีการเบียดบังเอาทรัพย์นั้นไปโดยทุจริต สำคัญมากคือต้องมีเจตนาโดยทุจริต ถ้าไม่มีเจตนาจะไม่เข้ามาผิดฐานนี้

ทรัพย์ที่ยักยอก เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือบางทีก็เป็นทรัพย์ของนายจ้าง แบบนี้เป็นต้น

 

ยักยอกทรัพย์ ยอมความได้หรือไม่ มีทางออกไหม

คดียักยอกทรัพย์เป็นความผิดอาญาต่อส่วนตัว หรือเป็นความผิดอันยอมความกันได้ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 96 ภายในบังคับมาตรา 95 ในกรณีความผิดอันยอมความได้นั้น ถ้าผู้เสียหายไม่ได้ร้องทุกข์ภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่รู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทำความผิด เป็นอันขาดอายุความ =>หมายความว่ามีเวลาแค่ 3 เดือน เท่านั้น ในการร้องทุกข์ และเมื่ออยู่ภายใต้มาตรา 95(3) จึงมีอายุความ 10 ปีนับจากเกิดเหตุ [ความผิดฐานยักยอกโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี]

 

และนี่จึงเป็นทางออกสำหรับข้อหายักยอกทรัพย์ ผู้ที่หลงกระทำผิดทางอาญาฐานนี้ไปแล้ว พยายามพูดคุยกับเจ้าทุกข์ และบรรเทาความเสียหายจะเป็นที่พอใจแก่เจ้าทุกข์หรือโจทก์ดังที่กล่าวมาเบื้องต้น โจทก์สามารถถอนคำร้องทุกข์ได้ (เป็นสิทธิ์ของโจทก์จะถอนหรือไม่ถอนก็ได้)

 

กรณีใดบ้างที่เป็นการยักยอกทรัพย์

เช่น เรายืมรถเพื่อนมาขับแล้ว มีเจตนาไม่ยอมคืน เบียดบังทรัพย์คือรถยนต์ของเพื่อนเอามาเป็นของเรา แต่ถ้าเราไม่มีเจตนาก็ไม่มีความผิดฐานยักยอก ดังนั้นการเจตนากระทำความผิดในความผิดฐานนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญมากต้องมีเจตนา

การจะมาวินิจฉัยว่าเข้าข้อหายักยอกหรือไม่จึงต้องดูข้อเท็จจริงให้ชัดเจน แม้ตัวจำเลยกระทำความผิดสำเร็จไปแล้ว ต่อมามีการตกลงชดใช้ค่าเสียหายกับโจทก์  ซึ่งทั้งคู่สามารถตกลงยอมความกันได้

ถ้าเป็น คดีลักทรัพย์

บทลงโทษข้อหายักยอกทรัพย์

กฎหมายอาญา มาตรา 352 ตอนท้ายเขียนไว้ชัดเจน "ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกิน 6000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ" แต่ในความเป็นจริงศาลจะลงโทษเท่าไหร่ ไม่ทราบ เพราะผู้เขียนไม่ใช่ศาล ไม่ใช่คนพิพากษา จึงไม่ทราบ

 

ทางแก้ไข กรณียักยอกทรัพย์

1.ในชั้นตำรวจ เมื่อได้รับหมายเรียก ให้ไปตามหมายเรียกเพื่อพบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ รับทราบข้อกล่าวหา
2.ถ้าคุยกับผู้เสียหายได้ เพื่อจะตกลงบรรเทาความเสียหาย ให้คุยและทำตามนั้น
3.คดียักยอกทรัพย์เป็นความผิดอาญาอันยอมความได้
4.ถ้าได้รับหมายเรียก แล้วไม่ไปตามหมายเรียก 2 ครั้งตำรวจจะทำการออกหมายจับ
5.เมื่อถูกจับตามหมายจับ จะต้องมีการประกันตัวเกิดขึ้น ทำให้ท่านสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมากขึ้น
6.กรณีถูกฟ้องเป็นคดีต่อศาลแล้ว การแก้ไข ไปคุยกันในชั้นศาลก็ได้เพื่อบรรเทาความเสียหายให้กับโจทก์

 

ปรึกษาทนาย หาทางออก แก้ไข คดียักยอกทรัพย์  กดโทรที่นี่!! : 081 189 5861

กรุณาโทรปรึกษา เวลา  08.00 ถึง 20.30 น. ทุกวัน

แต่หากต้องการเกี่ยวกับการ เช่าหลักทรัพย์ เข้าไปดูที่ https://nitilaw.com/เช่าหลักทรัพย์ประกันตัว/  ได้ครับ สอบถามได้