หมายศาลยึดทรัพย์

ในเรื่องหมายศาล และการยึดทรัพย์ มันมีที่มาที่ไป เมื่อศาลมีคำพิพากษา ก็จะทำการออกคำบังคับ หากจำเลยมาศาลในวันที่ศาลพิพากษาถือว่าจำเลยทราบคำบังคับ จำเลยจะต้องปฏิบัติตามคำบังคับภายใน 30 วัน หากจำเลยไม่ปฏิบัติตามโจทก์จะขอศาลตั้งหมายบังคับคดีเพื่อทำการยึดหรืออายัดทรัพย์จำเลยขายทอดตลาดและนำเงินมาชำระหนี้ให้แก่โจทก์ต่อไป

ถึงแม้ว่าศาลตั้งหมายบังคับคดี โจทก์ทำการสืบทรัพย์ของจำเลย เมื่อเจอทรัพย์ก็มีคำสั่งยึดอายัดทรัพย์ เพื่อเตรียมนำมาขายทอดตลาด มีผู้มาประมูลซื้อ เมื่อได้เงินก็ตามมาชำระหนี้ แต่หากว่าตราบใดที่ยังไม่มีการขายทอดตลาดทรัพย์นั้น  ท่านมีสิทธิขอประนอมหนี้กับทางโจทก์  เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาได้ โดยในการเจรจาท่านจะสามารถเจรจาตกลงลดยอดหนี้ลงได้เท่าไหร่ก็แล้วแต่ การพูดคุยกัน อยู่กับการเจรจาต่อรอง และคู่เจรจาด้วย

มีหมายยึดทรัพย์ อย่ากลัว

ปัญหาทุกอย่างต้องค่อยๆแก้ไขกันไปหนักบ้างเบาบ้างลองเจรจาพูดคุยกับโจทก์ดู ลองหาทางว่าจะทำยังไงช่วยเหลือกันได้ พูดคุยติดต่อประสานงานให้เขาได้สบายใจว่าอย่างน้อยเราก็หาทางชำระหนี้อยู่ แต่ความจริงแล้วเรื่องการเจรจาต่อรองน่าจะคุยกันก่อนที่ศาลพิพากษา มาคุยในขั้นตอนนี้ก็ถือว่าล่าช้าไปมาก เพราะในขั้นตอนนี้มีการออกหมายศาลเพื่อยึดทรัพย์แล้ว

หากมีหมายศาลยึดทรัพย์ มาถึงท่าน ค่อยๆคิดแก้ไขปัญหา

 

ความหมายของการยึดและอายัดทรัพย์

การยึดทรัพย์มักใช้กับทรัพย์ที่มีตัวตนเช่น การไปยึดรถยนต์ การไปยึดทีวี การไปยึดบ้าน

การอายัดทรัพย์ มักใช้กับทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน เช่น การอายัดบัญชีเงินฝากธนาคาร เป็นต้น

ทรัพย์ที่ยึดหรืออายัดมาได้จะนำมาขายทอดตลาดได้เงินเท่าไหร่ก็นำมาใช้หนี้ให้แก่โจทก์ซึ่งตอนนี้มีฐานะเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษา หากได้มาเป็นจำนวนมากมีเงินเหลือก็จะคืนแก่จำเลยหรือลูกหนี้ตามคำพิพากษาต่อไปนั่นเอง

สำหรับอายุความในการบังคับคดีมีอายุความ 10 ปี

เมื่อได้รับหมายศาลยึดทรัพย์ ได้ทำการโทรหาทนายที่ไว้ใจเพื่อทำการแก้ปัญหา เรื่องยึดทรัพย์เป็นเรื่องใหญ่

 

กดโทร : 081 189 5861

กรุณาโทรเวลา  08.00 ถึง 20.30 น. ทุกวัน