หมายศาลยึดทรัพย์
ในเรื่องหมายศาล และการยึดทรัพย์ มันมีที่มาที่ไป เมื่อศาลมีคำพิพากษา ก็จะทำการออกคำบังคับ หากจำเลยมาศาลในวันที่ศาลพิพากษาถือว่าจำเลยทราบคำบังคับ จำเลยจะต้องปฏิบัติตามคำบังคับภายใน 30 วัน หากจำเลยไม่ปฏิบัติตามโจทก์จะขอศาลตั้งหมายบังคับคดี เพื่อทำการยึดหรืออายัดทรัพย์จำเลยขายทอดตลาดและนำเงินมาชำระหนี้ให้แก่โจทก์ต่อไป ถึงแม้ว่าศาลตั้งหมายบังคับคดี โจทก์ทำการสืบทรัพย์ของจำเลย เมื่อเจอทรัพย์ก็มีคำสั่งยึดอายัดทรัพย์ เพื่อเตรียมนำมาขายทอดตลาด มีผู้มาประมูลซื้อ เมื่อได้เงินก็ตามมาชำระหนี้ แต่หากว่าตราบใดที่ยังไม่มีการขายทอดตลาดทรัพย์นั้น  ท่านมีสิทธิขอประนอมหนี้กับทางโจทก์  เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาได้ โดยในการเจรจาท่านจะสามารถเจรจาตกลงลดยอดหนี้ลงได้เท่าไหร่ก็แล้วแต่ การพูดคุยกัน อยู่กับการเจรจาต่อรอง และคู่เจรจาด้วย

มีหมายยึดทรัพย์ อย่ากลัว

ปัญหาทุกอย่างต้องค่อยๆแก้ไขกันไปหนักบ้างเบาบ้างลองเจรจาพูดคุยกับโจทก์ดู ลองหาทางว่าจะทำยังไงช่วยเหลือกันได้ พูดคุยติดต่อประสานงานให้เขาได้สบายใจว่าอย่างน้อยเราก็หาทางชำระหนี้อยู่ แต่ความจริงแล้วเรื่องการเจรจาต่อรองน่าจะคุยกันก่อนที่ศาลพิพากษา มาคุยในขั้นตอนนี้ก็ถือว่าล่าช้าไปมาก เพราะในขั้นตอนนี้มีการออกหมายศาลเพื่อยึดทรัพย์แล้ว หากมีหมายศาลยึดทรัพย์ มาถึงท่าน ค่อยๆคิดแก้ไขปัญหา

ความหมายของการยึดและอายัดทรัพย์

การยึดทรัพย์ มักใช้กับทรัพย์ที่มีตัวตนเช่น การไปยึดรถยนต์ การไปยึดทีวี การไปยึดบ้าน ยึดที่ดิน นำมาขายทอดตลาด การอายัดทรัพย์ มักใช้กับทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน เช่น การอายัดบัญชีเงินฝากธนาคาร เป็นต้น ทรัพย์ที่ยึดหรืออายัดมาได้จะนำมาขายทอดตลาดได้เงินเท่าไหร่ก็นำมาใช้หนี้ให้แก่โจทก์ซึ่งตอนนี้มีฐานะเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษา หากได้มาเป็นจำนวนมากมีเงินเหลือก็จะคืนแก่จำเลยหรือลูกหนี้ตามคำพิพากษาต่อไปนั่นเอง สำหรับอายุความในการบังคับคดีมีอายุความ 10 ปี เมื่อได้รับหมายศาลยึดทรัพย์ ได้ทำการโทรหาทนายที่ไว้ใจเพื่อทำการแก้ปัญหา เรื่องยึดทรัพย์เป็นเรื่องใหญ่

การสืบทรัพย์

แน่นอนก่อนที่จะยึดหรืออายัดก็ต้องมีการสืบทรัพย์ก่อนว่า ตัวจำเลยมีทรัพย์อะไรให้ยึดหรืออายัดบ้าง ซึ่งขั้นตอนนี้จะต้องใช้เวลา ความยากง่ายอยู่ที่ว่าเรามีข้อมูลในทรัพย์สินของจำเลยหรือไม่อย่างไร หากเป็นพวก คดีเกี่ยวกับการจำนองซึ่งมีทรัพย์สินเป็นที่ดิน มีเลขที่โฉนดที่ดินอยู่แล้ว แบบนี้การยึดทรัพย์ก็ไม่ยาก เนื่องจากมีเป้าหมายชัดเจน แต่สำหรับบางคดีที่ไม่รู้ว่าจำเลยมีทรัพย์สินอยู่ที่ใดบ้าง การสืบทรัพย์ไม่ใช่เรื่องง่าย   เมื่อสืบทรัพย์ ก็จะเจอทรัพย์หรือไม่เจอทรัพย์ของลูกหนี้ ถ้าหากเจอทรัพย์ของลูกหนี้ก็จะทำการตั้งเจ้าพนักงาน บังคับคดีออกมายึดหรืออายัดทรัพย์จำเลยเพื่อนำขายทอดตลาดและนำเงินมาชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาต่อไป ซึ่งแต่ละขั้นตอนมันต้องใช้ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น