เมื่อศาลมีคำพิพากษา ก็จะทำการออกคำบังคับ หากจำเลยมาศาลในวันที่ศาลพิพากษาถือว่าจำเลยทราบคำบังคับ จำเลยจะต้องปฏิบัติตามคำบังคับภายใน 30 วัน หากจำเลยไม่ปฏิบัติตามโจทย์จะขอศาลตั้งหมายบังคับคดีเพื่อทำการยึดหรืออายัดทรัพย์จำเลยขายทอดตลาดและนำเงินมาชำระหนี้ให้แก่โจทก์ต่อไป

ถึงแม้ว่าศาลตั้งหมายบังคับคดี โจทก์ทำการสืบทรัพย์ของจำเลย เมื่อเจอทรัพย์ก็มีคำสั่งยึดอายัดทรัพย์ เพื่อเตรียมนำมาขายทอดตลาด มีผู้มาประมูลซื้อ เมื่อได้เงินก็ตามมาชำระหนี้ แต่หากว่าตราบใดที่ยังไม่มีการขายทอดตลาดทรัพย์นั้น  ท่านมีสิทธิขอประนอมหนี้กับทางโจทก์  เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาได้ โดยในการเจรจาท่านจะสามารถเจรจาตกลงลดยอดหนี้ลงได้เท่าไหร่ก็แล้วแต่ การพูดคุยกัน อยู่กับการเจรจาต่อรอง และคู่เจรจาด้วย

มีหมายยึดทรัพย์ อย่ากลัว

ปัญหาทุกอย่างต้องค่อยๆแก้ไขกันไปหนักบ้างเบาบ้างลองเจรจาพูดคุยกับโจทก์ดู ลองหาทางว่าจะทำยังไงช่วยเหลือกันได้ พูดคุยติดต่อประสานงานให้เขาได้สบายใจว่าอย่างน้อยเราก็หาทางชำระหนี้อยู่ แต่ความจริงแล้วเรื่องการเจรจาต่อรองน่าจะคุยกันก่อนที่ศาลพิพากษา มาคุยในขั้นตอนนี้ก็ถือว่าล่าช้าไปมาก

หากมีหมายศาลยึดทรัพย์ มาถึงท่าน ค่อยๆคิดแก้ไขปัญหา

กดโทร : 081 189 5861

กรุณาโทรเวลา  08.00 ถึง 20.30 น. ทุกวัน