ฟ้องล้มละลาย

จะขอแนะนำว่า เมื่อท่านนั้นได้รับหมายศาลในคดีล้มละลายหรือ โดนฟ้องล้มละลาย อย่าเพิ่งกระวนกระวาย จนไม่มีกะจิตกะใจทำมาหากิน ค่อยๆหาทางแก้ไข คำแนะนำสำหรับท่านลูกหนี้ ควรดำเนินการแต่งตั้งทนายให้เข้าไปดำเนินการแทนท่านดีกว่า  โปรดอย่าดำเนินการเจรจาต่อรองด้วยตัวเองเลย  สาเหตุเนื่องจากทนายความที่ทำคดีล้มละลาย มีความสามารถเจรจาต่อรองหนี้ ได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าตัวลูกหนี้เจรจาเอง ลูกหนี้จะได้ผลประโยชน์ดีกว่า แต่ถึงแม้ล้มละลาย แต่เรายังไม่ตายนะ ยังมีลมหายใจอยู่ ตราบใดที่มีลมหายใจ ย่อมมีความหวัง

วันหนึ่งครั้งหน้าเมื่อท่านเจอช่องทางท่านอาจจะกลับมามั่งมีมากกว่าเดิมแต่ในเมื่อเวลานี้ ถ้ามันไม่ไหวและล้มละลายไปก็ต้องยอมรับสภาพ อย่างไรเสียก็ต้องรักษาสภาพจิตใจของท่านไว้ เพื่อที่จะได้มีแรงต่อสู้กับปัญหาที่ถาโถมเข้ามาในอนาคตนั่นเอง

สำหรับการฟ้องล้มละลายนั้นมีได้สำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล เพราะถือว่าเป็นบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพานิชย์ของไทย

สำหรับตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการถูกฟ้องล้มละลายได้แก่ พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483

 

โดนฟ้องล้มละลายยังสามารถทำงานได้ไหม

เมื่อท่านล้มละลายท่านจะไม่มีสิทธิ์มีอำนาจในการจัดการทรัพย์สินของตนเอง ผู้ที่จะมีอำนาจจัดการได้แก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เจ้าหนี้ใดของท่านก็ไม่อาจมายุ่งกับท่านได้ต้องไปคุยกับเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สถานเดียว เพราะว่าท่านเองไม่มีสิทธิ์จัดการในทรัพย์สินของท่านแล้วในเวลานี้ ดังที่กล่าวไปแล้วเบื้องต้น

 

 

กรุณาโทรเวลา  08.00 ถึง 20.30 น. ทุกวัน


 

บทความ: รวมทั้งหมดคดีอาญาคดีแพ่งศาลเป็นจำเลยกฎหมายทั่วไป