มีผู้เสียหายติดต่อเข้ามาเป็นจำนวนมาก เกี่ยวกับการ กู้เงินและไม่ได้รับเงินกู้นั้น

เราจะอธิบายดังนี้

1. การกู้เงินเมื่อคุณทำสัญญาเงินกู้เสร็จแล้วคุณจะต้องได้เงินก่อน
2. จากนั้นถ้าจะมีการหักค่าบริการอะไรต่างๆ จึงค่อยว่ากันไป (คุณซึ่งตอนนี้ในตัวไม่มีเงินอยู่แล้วจะมาหักอะไรคุณอีก ถ้าคุณมีเงินให้เขาหักแล้ว คุณจะมากู้เขาทำไม)
3. สัญญาเงินกู้หากคุณไม่ได้รับเงินกู้ ถือว่าสัญญาไม่เกิด
4. หากให้คุณมีการโอนเงินค่าโน่นนี่นั่นเป็นจำนวนมาก ก่อนที่คุณได้รับเงินกู้ แบบนี้ไม่น่าจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้ว
5. ตัวผู้ให้กู้ จะชอบอ้างว่าคุณโอนเลขบัญชีผิด กรอกเอกสารผิด ความจริงแล้วเขาก็แค่แก้ไขข้อมูลที่ผิดให้ถูกต้อง ไม่ได้ยากอะไรเลย
6. ตัวผู้ให้กู้จะชอบอ้างกับคุณหลอกลวง นำเข้าข้อมูลเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอม ซึ่งทำให้คุณเกิดความกลัว
7. กรณีแบบนี้ให้ ไปแจ้งความ