ใบแต่งทนาย 2562 นั้น ก่อนที่จะให้ทนายมาดำเนินในคดีความไม่ว่าท่านจะเป็นโจทก์หรือจะเป็นจำเลย ไม่ว่าในคดีแพ่งหรือคดีอาญาท่านจะต้องทำการแต่งทนายเข้ามาดำเนินคดีให้ก่อนโดยใช้  “ใบแต่งทนาย

ในใบแต่งทนายจะมีช่องให้ท่านใส่ว่าให้ทนายสามารถกระทำการหรือดำเนินการอะไรได้บ้าง เช่น ให้ทนายความสามารถดำเนินการใดๆในทางจำหน่ายสิทธิของคู่ความ อะไรอย่างนี้เป็นต้น ดังนั้นจึงต้องดูให้ดีว่าท่านให้สิทธิ์อะไรแก่ทนายความบ้างเพื่อทนายความจะได้ดำเนินคดีได้

ตอนที่ยื่นใบแต่งทนายต่อศาล สิ่งที่ต้องใช้ก็คือ 1.ใบแต่งทนาย  กับ 2.ใบอนุญาตให้ว่าความของทนายความ  ท่านในฐานะตัวความ(โจทก์ หรือ จำเลย)ต้องเซ็นชื่อ ให้เรียบร้อย

 

กรณีตัวความเป็นบุคคลธรรมดา แต่งทนาย

ท่านเซ็นชื่ออย่างเดียว ที่ด้านหน้าของใบแต่งทนายความ  ส่วนที่เหลือให้ทนายความเป็นคนลงชื่อ

 

กรณีตัวความเป็นนิติบุคคลแต่งทนาย

ท่านต้องเซ็นชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนด้วย ดังนั้นในกรณีที่ท่านเป็นนิติบุคคลอย่าลืมนำตราสำคัญของบริษัทติดตัวมาด้วยตลอดเวลา ไม่ว่าจะเซ็นชื่ออะไรก็ตามเพราะท่านกระทำการในฐานะตัวแทนของนิติบุคคลนั้น อีกในฐานะหนึ่ง

 

แต่งทนายถึงศาลฎีกาเลยได้ไหม

การแต่งทนายความนั้นก็อยู่ที่ว่าท่านจะให้ทนายดำเนินการได้เฉพาะในศาลชั้นต้นหรือดำเนินการได้ทั้งศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกา แล้วแต่ท่านจะเลือก แต่โดยปกติแล้ว เมื่อมีการแต่งทนายความมักจะให้ทนายความสามารถดำเนินการใช้สิทธิ์ในการอุทธรณ์หรือฎีกาหรือในการขอให้พิจารณาคดีใหม่ พูดง่ายๆว่าให้ทนายความ ดำเนินคดีถึงศาลชั้นฎีกาเลยก็ได้ แต่สำหรับค่าใช้จ่าย ตกลงกันดีๆนะ เพื่อให้สบายใจให้ทนายดำเนินการทีละชั้นศาลก็ได้

 

แต่งทนายแล้วสามารถถอนทนายได้

ท่านในฐานะตัวความ สามารถถอนทนายความได้ตลอดเวลา ตราบใดที่ท่านต้องการ เช่นเมื่อความคิดเห็นในการดำเนินคดีไม่ลงรอยกันหรือความคิดเห็นไม่ตรงกัน ก็ไม่ต้องฝืน สามารถเปลี่ยนทนายคนใหม่เข้ามาได้

 

ใบแต่งทนายจึงเป็นเรื่องสำคัญในคดีเพื่อจะให้มีทนายความเข้ามาดำเนินคดีโดยเฉพาะในเรื่องกฎหมายแทนท่าน โดยเฉพาะหากท่านเป็นตัวความจุดที่สำคัญในคดีก็คือ เช่น ในคดีแพ่งต้องมีการยื่นคำให้การ คนที่ไม่ได้เรียนทางกฎหมายมาย่อมไม่สามารถเขียนคำให้การได้เฉพาะคำให้การในคดีแพ่งซึ่งต้องมีประเด็นต่างๆวิเคราะห์ ขนาดว่าคนที่เรียนมาแล้วถ้าหากไม่ได้มีประสบการณ์เขียนก็อาจจะเขียนไม่ค่อยมีประเด็นที่ควรจะเขียนซึ่งทำให้เกิดผลเสียต่อจำเลยได้

 

หรืออีกนัดหนึ่งซึ่งทนายความมีความสำคัญคือนักในการสืบพยาน ซึ่งต้องมีการเบิกความพยานทั้งพยานโจทก์และพยานจำเลย ถ้าเป็นการเบิกพยานฝ่ายเราทนายเราก็มีหน้าที่ถามซัก ฝ่ายตรงข้ามจะทำการถามค้าน และทนายฝ่ายเราจะทำการถามติง เพื่อให้จบกระบวนการ

 

หรือในบางกรณีต้องมีการทำสัญญาประนีประนอมยอมความหากท่านไม่มีทนายความท่านอาจจะเสียเปรียบคู่ความซึ่งมีทนายความมาด้วยได้ ซึ่งทำคำในตัวสัญญาท่านอาจจะตีความไม่ออกหรืออาจจะเข้าใจเอาแบบภาษาบ้านๆแต่มันอาจจะมีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ซึ่งคนที่จะต้องเรียนรู้มาเท่านั้นจึงจะรู้ว่ามันคืออะไร ทนายความที่ได้เรียนรู้มาหากไม่แก่กล้าหรือเชี่ยวชาญพอบางครั้งก็ยังผิดพลาดได้

 

เห็นหรือยังว่าใบแต่งทนายความเป็นจุดเริ่มต้นของการดำเนินคดี เมื่อเป็นคดีความไม่ว่าจะเป็นฝ่ายโจทก์หรือฝ่ายจำเลยดังนั้นอย่ารอช้า ที่จะแต่งทนายความเข้ามาดำเนินคดี ทนายความเองก็ต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลและในคดีที่มีข้อเท็จจริงที่ซับซ้อนหรือมีประเด็นในคดีหลายประเด็น ทนายความเองก็ไม่สามารถที่จะตอบลูกความได้โดยพละการ อาจจะต้องไปทำการค้นคว้าหรือศึกษาหารือกับทีมงาน เพื่อจะให้ได้คำตอบที่ชัดเจน การตอบมั่วหรือตอบแบบสั่วๆไม่เป็นผลดีกับผู้ใด

ความเสียหายในการดำเนินคดีโดยไม่มีทนายหรือผู้ที่มีความรู้กฎหมาย เป็นพี่เลี้ยงหรือที่ปรึกษาคอยดำเนินการให้ บางทีมันแพงกว่าการจ้างทนายความ มากมายนัก โดยเฉพาะฝ่ายตรงกันข้ามมีทนายความหรือนักกฎหมายเป็นผู้ดูแลคดีให้ แต่เราไม่มี


 

บทความ: รวมทั้งหมดคดีอาญาคดีแพ่งศาลเป็นจำเลยกฎหมายทั่วไป