หลักทรัพย์ ประกันตัว

บริการเช่าหลักทรัพย์ประกันตัว เพื่อทุกท่าน ราคาร้อยละเท่าไหร่ ปี2566 หากต้องการใช้บริการ หลักทรัพย์ประกันตัว ผู้ต้องหา เช่น กรุงเทพมหานคร , นครนายก , สมุทรปราการ , สระบุรี , หลักทรัพย์ระยอง , ฉะเชิงเทรา , ชลบุรี , ปทุมธานี , นครปฐม , ราชบุรี เป็นต้น ในคดีอาญา เช่น คดียาเสพติด เมื่อท่านตกเป็นผู้ต้องหาในชั้นพนักงานสอบสวนหรือเมื่อถูกศาลฟ้องท่านมีสถานภาพเป็นจำเลย เมื่อนั้นท่านจำเป็นที่จะต้องหา เช่าหลักทรัพย์ เพื่อทำการ ประกันตัว ให้ท่านมีอิสรภาพและสามารถออกไปใช้ชีวิตเป็นปกติเหมือนคนทั่วไปได้ แทนที่จะมานั่งแต่ว่าอยู่ในคุกหาเงินเพื่อมาเช่าหลักทรัพย์ไม่ได้ ทำมาหากินก็ไม่ได้ อีกประเด็นคือท่านนั้นจะได้มีเวลาไปแต่งตั้งทนายความและเตรียมการต่อสู้คดีในกรณีที่ท่านมีข้อต่อสู้ หรือท่านไม่ยอมรับว่าได้กระทำความผิดจริงตามที่ท่านถูกฟ้องมา ไม่ว่าในประเด็นใดก็ตาม

<================
หัวข้อในบทความ

  1. คำแนะนำ หลักทรัพย์ประกัน
  2. ราคาหลักทรัพย์ประกัน
  3. ราคาหลักทรัพย์คดียา
  4. ประเภทหลักทรัพย์ที่ใช้ได้
  5. ประกันตัว ใช้เวลาดำเนินการ

================>

แต่อย่างไรก็แล้วแต่ในเรื่องการเช่าหลักทรัพย์ประกันตัว ให้คิดถึงเรา ให้คำปรึกษาด้านหลักทรัพย์ประกันตัว ทุกท่านถามได้ทั้งเรื่องประกันตัว ว่าเราคิดร้อยละเท่าไหร่และเรื่องกฎหมาย โดยสำหรับข้อหาต่างๆนั้นมีอัตราหลักทรัพย์ ที่ใช้ ประกันตัว แตกต่างกันออกไปตามตารางข้างล่างนี้ โดยสำหรับอัตราการใช้หลักทรัพย์ประกันตัว ที่แท้จริงให้สอบถามกับศาลที่ท่านถูกฟ้องอีกครั้งเพื่อความแน่นอนชัดเจน ในการประกันตัวหรือการหาเช่าหลักทรัพย์ สงสัยอะไรให้โทรหาทนาย >>>nitilaw.com ปรึกษาทนาย

>>>ถูกฟ้องเรื่องบ้าน หรือหากว่าท่าน ถูกฟ้องเรื่องรถยนต์ ก็โทรสอบถามมาได้

คำแนะนำ หลักทรัพย์ประกัน เมื่อมีคดีความเกิดขึ้น

1.ดูก่อนว่าถูกตั้งข้อหาว่าอะไร ผิดตามกฎหมายมาตราไหน
2.ถามเจ้าหน้าที่ว่าใช้ หลักทรัพย์เพื่อประกันตัว เป็นเงินสดกี่บาท หรือถ้าใช้ประเภทอื่นกี่บาท
3.เมื่อได้ตัวเลขที่แน่ชัด จึงค่อยมาทำการหา เช่าหลักทรัพย์ประกันตัว ถ้าตนเองมีหลักทรัพย์ของตนเองก็ใช้ของตนเองประกันตัวเลยประหยัดที่สุด
4.แต่ถ้าไม่มีให้หาผู้ให้บริการเช่าหลักทรัพย์ประกันตัว ต่างๆ ต้องสอบถามเงื่อนไขให้ชัดเจน จะได้รู้ว่าต้องทำอะไรต่อไป
5.เงินพอไม่พออย่างไรค่อยแก้ปัญหากันไป มีหลักทรัพย์อื่นบ้างไหม
6.สุดท้ายขอให้ทุกท่านโชคดีกับการหาหลักทรัพย์ประกันตัว

ราคา หลักทรัพย์ประกัน ผู้ต้องหา เบื้องต้น

ข้อหาที่ต้องประกันตัวอัตราหลักทรัพย์ประกันตัว (บาท)
1. กรรโชก90,000-100,000
2. วิ่งราวทรัพย์ (ป.อาญา มาตรา336)90,000-200,000
3. ซ่องโจร (ป.อาญา มาตรา211)10,000-60,000
4. เบิกความเท็จ90,000-100,000
5. ประกัน คดีปลอมเอกสาร50,000-150,000
6. คดีหมิ่นประมาท (ป.อาญา มาตรา326)30,000-50,000
7. ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย(ป.อาญา มาตรา291)120,000-150,000
8. พ.ร.บ.โรงงาน20,000-150,000
9. ทำร้ายผู้อื่นถึงแก่ความตาย(ป.อาญา มาตรา290)180,000-200,000
10. ฆ่าผู้อื่น (ป.อาญา มาตรา288)หลักทรัพย์ 500,000
11. พรากผู้เยาว์150,000-200,000
12. ฟ้องเท็จ90,000
13. หน่วงเหนี่ยวกักขัง80,000-90,000
14. พ.ร.บ.ป่าไม้100,000-200,000
15.>>> คดีทำร้ายร่างกาย (ป.อาญา มาตรา295)40,000-150,000
16. วางเพลิง100,000-500,000
17. เจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่มิชอบหลักทรัพย์ 120,000
18. รับของโจร (ป.อาญา มาตรา357)90,000-180,000
19. พ.ร.บ.การทำงานของคนต่างด้าวหลักทรัพย์ 50,000
20. พ.ร.บ.วัตถุออกฤทธิ์10,000-200,000
21. เรียกค่าไถ่400,000-500,000
22. อนาจาร (ป.อาญา มาตรา278)120,000-500,000
23. ปลอมเงินตรา300,000
24. พ.ร.บ.จัดหางาน200,000
25. พ.ร.บ.ยา50,000-300,000
26. พยายามฆ่า300,000
27. ให้สินบนเจ้าพนักงาน (ป.อาญา มาตรา144)หลักทรัพย์ 90,000
28. ฉ้อโกง (ป.อาญา มาตรา341)50,000-100,000
29. ประกันตัว คดียักยอก (ป.อาญา มาตรา352)40,000-90,000
30. พ.ร.บ.อาวุธปืน10,000-300,000
31. ข่มขืน (ป.อาญา มาตรา276)200,000-500,000
32. บุกรุก (ป.อาญา มาตรา362)90,000
33. พ.ร.บ.แรงงาน200,000
34. ชิงทรัพย์ (ป.อาญา มาตรา339)หลักทรัพย์ 150,000-500,000
35. ทำให้เสียทรัพย์ (ป.อาญา มาตรา358)50,000-120,000
36. ปล้นทรัพย์ (ป.อาญา มาตรา340)200,000-500,000
37. พ.ร.บ.ค้าประเวณี200,000-300,000
38. พ.ร.บ.คนเข้าเมือง30,000-150,000
39. ข้อหาลักทรัพย์ (ป.อาญา มาตรา334)90,000-180,000

ราคา หลักทรัพย์ คดียาเสพติด

ข้อหาครอบครองแอมเฟตามีน ใช้หลักทรัพย์ดังนี้
ไม่เกิน 10 เม็ด10,000 บาท
เกิน 10 ถึง 14 เม็ด20,000 บาท
————————————————————————-
ข้อหาจำหน่ายแอมเฟตามีนใช้ หลักทรัพย์ประกันตัว ดังนี้
ไม่เกิน 10 เม็ด ประกันตัว350,000 บาท
เกิน 10 ถึง 50 เม็ด500,000 บาท
เกิน 50 ถึง 100 เม็ด800,000 บาท
เกิน 100 ถึง 150 เม็ดหลักทรัพย์ 2,000,000 บาท
เกิน 150 เม็ดดุลยพินิจศาล
————————————————————————-
ข้อหาครอบครองกัญชา ใช้หลักทรัพย์ ดังนี้
ไม่เกิน 10 กรัม10,000
เกิน 10 กรัม – 500 กรัม50,000
เกิน 500 กรัม – 1 กิโลกรัม100,000
เกิน 1 กิโลกรัมขึ้นไปดุลยพินิจศาล
————————————————————————-
ข้อหาจำหน่ายกัญชา หลักทรัพย์ใช้
ไม่เกิน 500 กรัม100,000 บาท
เกิน 500 กรัม – 1 กิโลกรัม200,000 บาท
เกิน 1 กิโลกรัมขึ้นไปดุลยพินิจศาล

โดยในการเช่าหลักทรัพย์และการประกันตัว นั้นใช้หลักทรัพย์ที่แท้จริงกี่บาทและเราคิด ร้อยละเท่าไหร่ และพื้นที่บริการเช่น นนทบุรี , นครราชสีมา , สระบุรี , ฉะเชิงเทรา , สมุทรปราการ , เชียงใหม่ , ปทุมธานี เป็นต้น ให้สอบถามค่าเช่าหลักทรัพย์ประกันตัว ที่ศาลที่ท่านจะทำการประกันตัวอีกทีหนึ่งเพื่อความแน่นอน ตรวจสอบข้อมูลก่อนประกันตัวด้วย เพราะว่าแต่ละที่อาจจะมีความแตกต่างกันออกไปรวมถึงดูด้วยว่าแต่ละคดี ใช้เท่าไหร่ เช่น คดียาเสพติด

ประเภทของหลักทรัพย์ประกันตัว ที่ใช้ได้

1. เงินสด , พันธบัตรรัฐบาล
2. โฉนดที่ดิน
3. ตำแหน่ง(ต้องเป็นญาติเท่านั้นและตรวจสอบดีๆ เพราะบางศาลไม่รับ – เงื่อนไขเยอะ)
4. กรมธรรม์อิสรภาพ

เรื่องหลักทรัพย์ และประกันตัว ใช้เวลาดำเนินการ

ขั้นตอนต่างๆ ในการเช่าหลักทรัพย์ หรือการประกันตามข้างบนนี้ต้องใช้เวลาในการดำเนินงานประกันตัว ดังนั้นเพื่อความเรียบร้อยของงาน และเพื่อประโยชน์ของท่านเอง กรุณาเตรียมตัวประกันตัวล่วงหน้า ถ้าเป็นไปได้จะดีที่สุดอย่าหาเช่าหลักทรัพย์ฉุกละหุกมากเพราะตัวท่านเองจะเสียเปรียบ เพราะว่าไม่มีโอกาสได้เลือกหลักทรัพย์หรือผู้ประกันตัวเยอะ แต่ละที่การให้บริการประกันตัวหรือเงื่อนไขคล้ายกัน แต่อาจจะมีบางอย่างแตกต่างกันออกไปบ้าง ท่านเป็นผู้ใช้บริการในการหาเช่าหลักทรัพย์ประกันตัวท่านจึงเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตัดสินใจถามนายประกันเรื่องเช่าหลักทรัพย์ให้ดี

กรณีที่ไม่ต้องเช่าหลักทรัพย์

กรณีที่ท่านมีหลักทรัพย์ของตนเอง ท่านไม่ต้องเช่าหลักทรัพย์ ท่านสามารถใช้หลักทรัพย์ของตัวเองวางประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยได้เลย แต่ท่านต้องตรวจสอบให้ดีว่าใช้หลักทรัพย์กี่บาท จะได้เตรียมการได้ถูกต้อง ทั้งเรื่องเอกสารและการเดินเรื่องต่างๆ สอบถามจากศาลหรือผู้ให้ประกันตัวให้ชัดเจน

ด้วยความปรารถนาดีจาก เช่าหลักทรัพย์ประกันตัว