หลักทรัพย์ ประกันตัว

บริการ เช่าหลักทรัพย์ประกันตัว เพื่อทุกท่าน ราคา ร้อยละเท่าไหร่ หากต้องการใช้บริการ หลักทรัพย์ประกันตัว ผู้ต้องหา เช่น กรุงเทพมหานคร , นครนายก , สมุทรปราการ , สระบุรี , หลักทรัพย์ระยอง , ฉะเชิงเทรา , ชลบุรี , ปทุมธานี , นครปฐม , ราชบุรี เป็นต้น ในคดีอาญา เช่น คดียาเสพติด เมื่อท่านตกเป็นผู้ต้องหาในชั้นพนักงานสอบสวนหรือเมื่อถูกศาลฟ้องท่านมีสถานภาพเป็นจำเลย เมื่อนั้นท่านจำเป็นที่จะต้องหา เช่าหลักทรัพย์ เพื่อทำการ ประกันตัว ให้ท่านมีอิสรภาพและสามารถออกไปใช้ชีวิตเป็นปกติเหมือนคนทั่วไปได้ แทนที่จะมานั่งแต่ว่าอยู่ในคุกหาเงินเพื่อมาเช่าหลักทรัพย์ไม่ได้ ทำมาหากินก็ไม่ได้ อีกประเด็นคือท่านนั้นจะได้มีเวลาไปแต่งตั้งทนายความและเตรียมการต่อสู้คดีในกรณีที่ท่านมีข้อต่อสู้ หรือท่านไม่ยอมรับว่าได้กระทำความผิดจริงตามที่ท่านถูกฟ้องมา ไม่ว่าในประเด็นใดก็ตาม

<================
หัวข้อในบทความ

  1. คำแนะนำ หลักทรัพย์ประกัน
  2. ราคาหลักทรัพย์ประกัน
  3. ราคาหลักทรัพย์คดียา
  4. ประเภทหลักทรัพย์ที่ใช้ได้
  5. ประกันตัว ใช้เวลาดำเนินการ

================>

แต่อย่างไรก็แล้วแต่ในเรื่องการเช่าหลักทรัพย์ประกันตัว ให้คิดถึงเรา ให้คำปรึกษาด้านหลักทรัพย์ประกันตัว ทุกท่านถามได้ทั้งเรื่องประกันตัว ว่าเราคิดร้อยละเท่าไหร่และเรื่องกฎหมาย โดยสำหรับข้อหาต่างๆนั้นมีอัตราหลักทรัพย์ ที่ใช้ ประกันตัว แตกต่างกันออกไปตามตารางข้างล่างนี้ โดยสำหรับอัตราการใช้หลักทรัพย์ประกันตัว ที่แท้จริงให้สอบถามกับศาลที่ท่านถูกฟ้องอีกครั้งเพื่อความแน่นอนชัดเจน ในการประกันตัวหรือการหาเช่าหลักทรัพย์ สงสัยอะไรให้โทรหาทนาย >>>nitilaw.com ปรึกษาทนาย

>>>ถูกฟ้องเรื่องบ้าน หรือหากว่าท่าน ถูกฟ้องเรื่องรถยนต์ ก็โทรสอบถามมาได้

 

คำแนะนำ หลักทรัพย์ประกัน เมื่อมีคดีความเกิดขึ้น

1.ดูก่อนว่าถูกตั้งข้อหาว่าอะไร ผิดตามกฎหมายมาตราไหน
2.ถามเจ้าหน้าที่ว่าใช้ หลักทรัพย์เพื่อประกันตัว เป็นเงินสดกี่บาท หรือถ้าใช้ประเภทอื่นกี่บาท
3.เมื่อได้ตัวเลขที่แน่ชัด จึงค่อยมาทำการหา เช่าหลักทรัพย์ประกันตัว ถ้าตนเองมีหลักทรัพย์ของตนเองก็ใช้ของตนเองประกันตัวเลยประหยัดที่สุด
4.แต่ถ้าไม่มีให้หาผู้ให้บริการเช่าหลักทรัพย์ประกันตัว ต่างๆ ต้องสอบถามเงื่อนไขให้ชัดเจน จะได้รู้ว่าต้องทำอะไรต่อไป
5.เงินพอไม่พออย่างไรค่อยแก้ปัญหากันไป มีหลักทรัพย์อื่นบ้างไหม
6.สุดท้ายขอให้ทุกท่านโชคดีกับการหาหลักทรัพย์ประกันตัว

 

ราคา หลักทรัพย์ประกัน ผู้ต้องหา เบื้องต้น

ข้อหาที่ต้องประกันตัวอัตราหลักทรัพย์ประกันตัว (บาท)
1. กรรโชก90,000-100,000
2. วิ่งราวทรัพย์ (ป.อาญา มาตรา336)90,000-200,000
3. ซ่องโจร (ป.อาญา มาตรา211)10,000-60,000
4. เบิกความเท็จ90,000-100,000
5. ประกัน คดีปลอมเอกสาร50,000-150,000
6. คดีหมิ่นประมาท (ป.อาญา มาตรา326)30,000-50,000
7. ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย(ป.อาญา มาตรา291)120,000-150,000
8. พ.ร.บ.โรงงาน20,000-150,000
9. ทำร้ายผู้อื่นถึงแก่ความตาย(ป.อาญา มาตรา290)180,000-200,000
10. ฆ่าผู้อื่น (ป.อาญา มาตรา288)หลักทรัพย์ 500,000
11. พรากผู้เยาว์150,000-200,000
12. ฟ้องเท็จ90,000
13. หน่วงเหนี่ยวกักขัง80,000-90,000
14. พ.ร.บ.ป่าไม้100,000-200,000
15.>>> คดีทำร้ายร่างกาย (ป.อาญา มาตรา295)40,000-150,000
16. วางเพลิง100,000-500,000
17. เจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่มิชอบหลักทรัพย์ 120,000
18. รับของโจร (ป.อาญา มาตรา357)90,000-180,000
19. พ.ร.บ.การทำงานของคนต่างด้าวหลักทรัพย์ 50,000
20. พ.ร.บ.วัตถุออกฤทธิ์10,000-200,000
21. เรียกค่าไถ่400,000-500,000
22. อนาจาร (ป.อาญา มาตรา278)120,000-500,000
23. ปลอมเงินตรา300,000
24. พ.ร.บ.จัดหางาน200,000
25. พ.ร.บ.ยา50,000-300,000
26. พยายามฆ่า300,000
27. ให้สินบนเจ้าพนักงาน (ป.อาญา มาตรา144)หลักทรัพย์ 90,000
28. ฉ้อโกง (ป.อาญา มาตรา341)50,000-100,000
29. ประกันตัว คดียักยอก (ป.อาญา มาตรา352)40,000-90,000
30. พ.ร.บ.อาวุธปืน10,000-300,000
31. ข่มขืน (ป.อาญา มาตรา276)200,000-500,000
32. บุกรุก (ป.อาญา มาตรา362)90,000
33. พ.ร.บ.แรงงาน200,000
34. ชิงทรัพย์ (ป.อาญา มาตรา339)หลักทรัพย์ 150,000-500,000
35. ทำให้เสียทรัพย์ (ป.อาญา มาตรา358)50,000-120,000
36. ปล้นทรัพย์ (ป.อาญา มาตรา340)200,000-500,000
37. พ.ร.บ.ค้าประเวณี200,000-300,000
38. พ.ร.บ.คนเข้าเมือง30,000-150,000
39. ข้อหาลักทรัพย์ (ป.อาญา มาตรา334)90,000-180,000

 

ราคา หลักทรัพย์ คดียาเสพติด

ข้อหาครอบครองแอมเฟตามีน ใช้หลักทรัพย์ดังนี้
ไม่เกิน 10 เม็ด10,000 บาท
เกิน 10 ถึง 14 เม็ด20,000 บาท
-------------------------------------------------------------------------
ข้อหาจำหน่ายแอมเฟตามีนใช้ หลักทรัพย์ประกันตัว ดังนี้
ไม่เกิน 10 เม็ด ประกันตัว350,000 บาท
เกิน 10 ถึง 50 เม็ด500,000 บาท
เกิน 50 ถึง 100 เม็ด800,000 บาท
เกิน 100 ถึง 150 เม็ดหลักทรัพย์ 2,000,000 บาท
เกิน 150 เม็ดดุลยพินิจศาล
-------------------------------------------------------------------------
ข้อหาครอบครองกัญชา ใช้หลักทรัพย์ ดังนี้
ไม่เกิน 10 กรัม10,000
เกิน 10 กรัม - 500 กรัม50,000
เกิน 500 กรัม - 1 กิโลกรัม100,000
เกิน 1 กิโลกรัมขึ้นไปดุลยพินิจศาล
-------------------------------------------------------------------------
ข้อหาจำหน่ายกัญชา หลักทรัพย์ใช้
ไม่เกิน 500 กรัม100,000 บาท
เกิน 500 กรัม - 1 กิโลกรัม200,000 บาท
เกิน 1 กิโลกรัมขึ้นไปดุลยพินิจศาล

 

โดยในการเช่าหลักทรัพย์และการประกันตัว นั้นใช้หลักทรัพย์ที่แท้จริงกี่บาทและเราคิด ร้อยละเท่าไหร่ และพื้นที่บริการเช่น นนทบุรี , นครราชสีมา , สระบุรี , ฉะเชิงเทรา , สมุทรปราการ , เชียงใหม่ , ปทุมธานี เป็นต้น ให้สอบถามค่าเช่าหลักทรัพย์ประกันตัว ที่ศาลที่ท่านจะทำการประกันตัวอีกทีหนึ่งเพื่อความแน่นอน ตรวจสอบข้อมูลก่อนประกันตัวด้วย เพราะว่าแต่ละที่อาจจะมีความแตกต่างกันออกไปรวมถึงดูด้วยว่าแต่ละคดี ใช้เท่าไหร่ เช่น คดียาเสพติด

 

ประเภทของหลักทรัพย์ประกันตัว ที่ใช้ได้

1. เงินสด , พันธบัตรรัฐบาล
2. โฉนดที่ดิน
3. ตำแหน่ง(ต้องเป็นญาติเท่านั้นและตรวจสอบดีๆ เพราะบางศาลไม่รับ - เงื่อนไขเยอะ)
4. กรมธรรม์อิสรภาพ

 

เรื่องหลักทรัพย์ และประกันตัว ใช้เวลาดำเนินการ

ขั้นตอนต่างๆ ในการเช่าหลักทรัพย์ หรือการประกันตามข้างบนนี้ต้องใช้เวลาในการดำเนินงานประกันตัว ดังนั้นเพื่อความเรียบร้อยของงาน และเพื่อประโยชน์ของท่านเอง กรุณาเตรียมตัวประกันตัวล่วงหน้า ถ้าเป็นไปได้จะดีที่สุดอย่าหาเช่าหลักทรัพย์ฉุกละหุกมากเพราะตัวท่านเองจะเสียเปรียบ เพราะว่าไม่มีโอกาสได้เลือกหลักทรัพย์หรือผู้ประกันตัวเยอะ แต่ละที่การให้บริการประกันตัวหรือเงื่อนไขคล้ายกัน แต่อาจจะมีบางอย่างแตกต่างกันออกไปบ้าง ท่านเป็นผู้ใช้บริการในการหาเช่าหลักทรัพย์ประกันตัวท่านจึงเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตัดสินใจถามนายประกันเรื่องเช่าหลักทรัพย์ให้ดี

 

กรณีท่านมีหลักทรัพย์ของตัวเอง

กรณีนี้ท่านไม่ต้องเช่าหลักทรัพย์ ท่านสามารถใช้หลักทรัพย์ของตัวเองวางประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยได้เลย แต่ท่านต้องตรวจสอบให้ดีว่าใช้หลักทรัพย์กี่บาท จะได้เตรียมการ

 

ด้วยความปรารถนาดีจาก เช่าหลักทรัพย์ประกันตัว